Selkeillä pelisäännöillä kohti turvallisempaa työympäristöä!

Selkeillä pelisäännöillä kohti turvallisempaa työympäristöä!

2019-04-02T13:44:01+00:00

Tyypillisin työtapaturman sattumissyy Suomessa on liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen (lähde: TVK). Yleisimmät tapaturmat ovat myös niitä, joita voidaan helposti ehkäistä kiinnittämällä työntekijöiden huomio vaaranpaikkoihin ja kehittämällä työturvallisuustietoisuutta.

Tehdään yhdessä organisaatiollenne digitaalinen työturvallisuuskoulutus, jolla taataan henkilöstölle tasa-arvoinen mahdollisuus ymmärtää ja oivaltaa työturvallisuuden pelisäännöt. Te kerrotte pelisäännöt – me käsikirjoitamme, kuvaamme, editoimme ja tuotamme valmiin koulutuksen.

Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan juuri teidän organisaationne sen hetkiset työturvallisuushaasteet ja riskikäyttäytyminen. Koulutuksen esimerkit kannustavat muuttamaan käyttäytymistä näissä teidän työympäristönne riskitilanteissa, jolloin myös työtapaturmat vähenevät.

Koulutuksen toteutustapa

Toteutustapana käytetään videoita, joissa on tarkkaan valikoituja esimerkkitilanteita ja animointeja. Koulutus suunnitellaan niin, että organisaatioinne voi hyödyntää kurssia kokonaisuutena sekä yksittäisiä videoita myös erikseen. Animoinneilla osoitetaan riskejä ja oikein menneitä toimintatapoja. Osallistujaa sitoutetaan työturvalliseen toimintaan antamalla mahdollisuus äänestää omaa kehityskohdettaan, jolloin myös tieto mahdollisista turvallisuusriskeistä saadaan työympäristöjen aidoilta asiantuntijoilta. Kaikki äänensä antaneet näkevät graafina organisaationne äänestyksen tulokset.

Kysy, kerromme ja näytämme mielellämme lisää:

Reeta Pölönen, 050 506 8088, reeta.polonen@faroscom.com
Aleksi Saarikkomäki, 044 722 4000, aleksi.saarikkomaki@faroscom.com
Anna-Maria Repo, 040 532 4748, anna-maria.repo@faroscom.com