Asiakkaan haasteena oli löytää oikea tekninen ratkaisu – Miten valita verkkokurssille monista vaihtoehdoista juuri omaan tilanteeseen sopiva?

2021-06-18T09:09:16+00:0013.4.2021|

Alussa asiakkaalla oli viestinnän pitkään ja huolella työstämä tiivis ja valmis aineisto. Heillä oli paljon teknisiä ideoita ja toteutusmahdollisuuksia, mutta vaikeuksia arvioida, mikä olisi tilanteeseen sopiva toteutusvaihtoehto.

Näin me mentoroimme

Aloitimme selvittämällä koulutuksen tavoitteet ja pohtimalla organisaation haasteita, joita koulutuksen oli tarkoitus selättää. Tavoitteenasetantamallimme avulla löysimme verkkokoulutukselle fokuksen, joka ohjasi toteutuksen ideointia. Samalla koulutuksen tavoitteet sidottiin organisaation strategisiin tavoitteisiin.

Kun tavoitteet olivat selvillä, oli koulutuksen pedagogisten ja teknisten ideoiden valinta hauskaa ja tehokasta. Mentoroinnissa asiakas oppi toimintamallin, jonka avulla eri vaihtoehtoja käydään läpi. Valitseminen perustuu aina tavoitteisiin ja kohderyhmän analyysiin.

Asiakkaalle löytyi mentoroinnin aikana juuri heidän tavoitteisiinsa, kohderyhmäänsä ja resursseihinsa sopiva ratkaisu.

Haastattelussa tuotantopäällikkö Markku kuvituskuva

Pedagogiseen suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen räätälöidyn mentoroinnin lopputuloksena asiakkaalla oli kurssista pedagogisesti laadukas ja selkeä tekninen käsikirjoitus, josta kurssien tuottaminen oli tehokasta.

Lopuksi asiakas toivoi vielä käytössään olevan työkalun käyttöön apua, ja hänelle tarjottiin tähän erikseen teknistä mentorointia. Sen jälkeen asiakkaalla oli valmiit verkkokurssipaketit julkaistuna osallistujille.

Olethan yhteydessä, jos voimme mentoroinnilla auttaa myös teitä valitsemaan oikeat tekniset ratkaisut verkkokurssille!
Tutustu myös muihin mentorointitarinoihin: