Asiakkaan haasteena oli puuttuva aineisto – Miten saadaan tehokkaasti luotua puuttuva aineisto verkkokurssille?

2021-06-18T09:08:56+00:0013.4.2021|

Alussa asiakkaalla oli tarve tuottaa verkkokurssi muutosprosessin tueksi. Aiheesta ei organisaatiossa ollut vielä aineistoa.

Näin me mentoroimme

Aloitimme selvittämällä koulutuksen tavoitteet ja pohtimalla muutosprosessin haasteita, joita koulutuksen oli tarkoitus selättää. Tavoitteenasetantamallimme avulla löysimme verkkokoulutukselle fokuksen, jonka avulla muutosta voitiin tukea. Samalla koulutuksen tavoitteet sidottiin organisaation strategisiin tavoitteisiin.

Kun tavoitteet olivat selvillä, oli koulutuksen sisällön suunnittelu nopeaa ja tehokasta. Mentoroinnissa asiakas oppi toimintamallin, jonka avulla sisältö suunnitellaan tavoitteet edellä. Kun tietää etukäteen mitä tarvitaan, säästyy paljolta ylimääräiseltä työltä.

Asiakas sai mentoroinnin aikana luotua aineistonsa tehokkaasti ilman turhia työvaiheita.

Henkilöt keskustelevat ja nauravat

Pedagogiseen suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen räätälöidyn mentoroinnin lopputuloksena asiakkaalla oli pedagogisesti laadukas ja selkeä tekninen käsikirjoitus, josta kurssien tuottaminen oli tehokasta.

Lopuksi asiakas toivoi vielä käytössään olevan työkalun käyttöön apua, ja hänelle tarjottiin tähän erikseen teknistä mentorointia. Sen jälkeen asiakkaalla oli valmiit verkkokurssipaketit julkaistuna osallistujille.

Olethan yhteydessä, jos voimme mentoroinnilla auttaa myös teitä luomaan aineistoa verkkokurssille!
Tutustu myös muihin mentorointitarinoihin: