Sytytä sisäinen motivaatio verkkokurssilla

2021-10-06T09:30:27+00:006.10.2021|

Mielestäni motivaatio on kriittisen tärkeä tekijä digitaalisten koulutusten vaikuttavuuden kannalta. Tämä kirjoitukseni pitää sisällään pohdintaani motivaation merkityksestä ja keinoista verkkokurssin suunnittelijan näkökulmasta.

Motivaatio saa aikaan toimintaa

On verkkokurssin tavoite mikä tahansa, sen kirkastaminen on olennaisen tärkeää motivoinnin pohdinnan kannalta. Kun verkkokurssin suunnittelu pohjautuu selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin – mihin pyritään ja mitä pitäisi tapahtua tavoitteen saavuttamiseksi – keinot osallistujien motivoitumiseen löytyvät helpommin.

Motivaation tehtävänä on aiheuttaa toimintaa. Uuden sisäistäminen ja muutoksen jalkautuminen käytäntöön lähtevät verkkokurssin osallistujien halusta tarkastella ja muuttaa omaa toimintaansa.

Olen joskus kuullut sanottavan, että pakko on paras motivaattori. Olen eri mieltä. Opiskelemaan ryhtyminen voi toki saada kimmokkeensa esimerkiksi työnantajan kehotuksesta verkkokurssin suorittamiseen, mutta yksin tällainen ulkoinen motivaatiotekijä ei riitä saamaan aikaan aitoa muutosta ja vaikuttavuutta. Jotta asiat menevät oikeasti käytäntöön, tarvitaan sisäistä motivaatiota.

Miten sitten voit sytyttää sisäisen motivaation verkkokurssilla?

Henkilöt kirjoittavat fläpeille

Tarkastele kohderyhmää

Kun määrittelet verkkokurssille oppimistavoitteita, tarkastele perusteellisesti myös kohderyhmää. Mieti, minkälaisia ihmisiä osallistujat ovat, minkälaisissa tehtävissä he työskentelevät, mitä he jo osaavat aiheesta ja mitkä asiat vaikuttavat heidän haluunsa oppia tästä aiheesta lisää. Pohdi heidän digitaalista osaamistaan ja suhtautumistaan verkko-opiskeluun. Mieti, minkälainen kielellinen ja visuaalinen tyyli heille sopii ja mikä kenties ärsyttää. Mieti, miksi tämä asia ylipäänsä kiinnostaisi heitä!

Verkkokurssin suunnittelussa haasteeksi osoittautuu monesti laajan kohderyhmän heterogeenisyys. Verkkokurssin suorittajilla voi olla monenlaista kokemusta ja osaamista, ja he voivat tulla monenlaisista taustoista ja kulttuureista. Digitaalisten välineiden käytön osaaminen voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Ota aina nämä haasteet huomioon suunnitellessasi sisältöä ja motivaatiotekijöitä kurssille. Toteuttaessasi verkkokurssia laajalle kohderyhmälle tarkastele kohderyhmää yhdistäviä tekijöitä, mutta pidä mielessäsi mahdollisuuksien mukaan myös yksilöllisyys. Älä jätä kokemattomampia ulkopuolelle.

Haastattelussa tuotantopäällikkö Markku kuvituskuva

Sytytä sisäinen motivaatio

Joskus sisäinen motivaatio voi toki syttyä pelkästään siksi, että tekeminen on yksikertaisesti vaan riittävän kivaa. Lähtökohtaisesti sisäisen motivaation sytykkeeksi tarvitaan kuitenkin lisäksi myös muuta, nimittäin tarpeiden täyttymistä.

Sisäinen motivaatio syttyy, kun asian oppimisella on kurssin suorittajalle merkitystä. Pohdi kohderyhmän näkökulmasta, mitä hyötyä heille on kurssin oppimistavoitteiden saavuttamisesta. Miksi kurssin suorittajat haluaisivat kehittää osaamistaan tavoiteltuun suuntaan? Millä sisällöillä tai keinoilla saavutat oppimistavoitteet heidän kohdallaan parhaiten? Mieti, miten tekemisen tulos verkkokurssilla kohtaa kohderyhmän arvomaailman.

Olen koostanut ihmisen itsemääräämisteorian (Deci & Ryan 2000) tarpeiden pohjalta muutamia omaan kokemukseeni pohjautuvia vinkkejä verkkokurssin motivaation suunnittelun tueksi.

Motivoi osallistujaa täyttämällä seuraavat tarpeet:

Mieti, miten asia menee käytäntöön

Yhteenvetona, suunnittele sisältö ja mieti aktiviteetit palvelemaan tavoiteltua tarkoitusta. Vain sisäistä motivaatiota herättämällä asiat menevät oikeasti käytäntöön!

  1. Kirkasta tavoitteet – mitä haluat saavuttaa?
  2. Tarkastele kohderyhmää – mitä hyötyä aiheen oppimisesta on heille? Mikä innostaisi heidät mukaan muutokseen?
  3. Valitse sopivat sisällöt – millä sisällöillä saavutat oppimistavoitteet?
  4. Valitse sopivat motivoinnin keinot – miten osallistujat oppisivat ja veisivät tärkeimmät asiat parhaiten käytäntöön asti?
  5. Muista käytettävyys ja selkeys – miten ohjaat osallistujaa loogisesti?
  6. Arvioi vaikuttavuutta – miten onnistuit?

Saat aikaiseksi vaikuttavuutta suunnittelemalla verkkokurssin kohderyhmälle merkityksellisistä lähtökohdista. Voit myös pyytää meiltä faroscomilaisilta apua sisäisen motivaation sytyttämiseksi tarpeesi mukaan!
Laura Sobott

Laura Sobott
Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.