fbpx

Huippuosaajien tiimi – haastattelussa oppimisympäristötiimin vetäjä Anna

Me Faros & Comilla uskomme ihmisiin. Me ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja työvälineitämme. Teemme sen ollaksemme parhaita johtamisen ja osaamisen kehittämisen kumppaneita asiakkaillemme.  

Tässä blogisarjassa pääset tutustumaan muutamien Faros & Comin asiantuntijoiden työhön.

Anna Valtonen
Oppimisympäristötiimin vetäjä

Anna on oppimisympäristötiimin vetäjä, koodaaja, kouluttaja ja intohimoinen kehittäjä, joka saa virtaa asiakkaan onnistumisista ja innovatiivisesta työyhteisöstä. Annan tavoitteena on tehdä opiskelusta mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista, minkä vuoksi hän kehittää jatkuvasti oppimisympäristöä helppokäyttöisemmäksi.

Mitä sinä teet työksesi?

Toimin Faros & Comilla LMS (Learning Management System) -tiimin vetäjänä.

Teen oikeastaan kaikkea oppimisympäristöihin liittyvää, kuten uusien alustojen rakentamista, päivityksiä ja käyttäjien koulutuksia. Päivittäiseen työhöni kuuluvat myös mm. kehittäminen, asiakaspalaverit, kouluttaminen, asiakkaiden tukiviesteihin vastaaminen ja erilaisten ohjeistustekstien laatiminen.

Tiimin vetäjänä tehtäviini kuuluvat mm. projektien hallinta, töiden jako ja tiimiläisten kanssa sparraus.

Oppimisympäristöjä ja koulutuksia tarpeen mukaan

Jokaisella organisaatiolla on erilainen käyttötarve ja tavoite oppimisympäristölle. Tavoitteesta keskusteleminen ja oppimisympäristön yhteinen suunnittelu asiakaspalavereissa ovat olennainen osa työtäni.

Alussa perehdyn uuden asiakkaan organisaatioon ja selvitän, mihin käyttöön oppimisympäristöä tarvitaan. Tarkistan myös, minkälaista teknistä osaamista ja osaamisen kehittämisen tarpeita asiakkaalla on oppimisympäristön käyttöön. Tämän tiedon perusteella suunnittelemme Faros & Comin tiimin kanssa asiakkaan organisaation tarpeisiin sopivan oppimisympäristön sekä asiakaskohtaisesti räätälöidyt koulutukset oppimisympäristön ja sisällöntuotantotyökalujen käyttöön.

Kehitämme jatkuvasti myös nykyisten asiakkaidemme oppimisympäristöjä. Asiakkaiden kanssa, joilla oppimisympäristö on ollut jo käytössä, käyn palavereissa läpi oppimisympäristön käyttökokemuksia ja kehitystarpeita. Sovimme tarvittaessa oppimisympäristön kehittämisestä ja sisällöntuotantotyökalujen käyttöä syventävistä koulutuksista tai mentoroinnista.

Verkko-oppimisen kokonaisuuden hahmottaminen

Olen ollut jo pitkään tekemisissä oppimisympäristöjen kanssa ja olen mm. koodaamalla rakentanut oppimisympäristöjä. Minulta löytyy kokemusta myös verkkokurssien sisällöntuotannosta, mikä auttaa minua hahmottamaan koko digitaalisen osaamisen kehittämisen kaaren. Pystyn asettumaan asiakkaan asemaan hänen pohtiessaan, miten hallinnoida ja ohjata organisaationsa verkko-oppimisen kokonaisuutta.

Mikä on työssäsi tärkeää?

Mietin, mikä asiakasta oikeasti hyödyttäisi, jotta oppimisympäristön käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.

Tärkeintä on, että oppimisympäristö aidosti palvelee asiakasta ja taipuu organisaation tarpeisiin. Esimerkiksi yliopistolla tai henkilöstön sisäistä verkkokoulutusta toteuttavalla yrityksellä lähtökohdat ja tavoitteet verkkokouluttamiselle ovat täysin erilaiset.

Toteutettavan ratkaisun pitää vastata asiakkaan käyttötarpeita. Siksi alussa kannattaa panostaa tarpeen kartoittamiseen, tavoitteiden kirkastamiseen ja yhteiseen suunnitteluun.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa työssäni sitä, että mietin, mitä tuotteita, palveluita, ohjeita tai koulutuksia asiakas oikeasti tarvitsee. Hyppään asiakkaan saappaisiin ja mietin, mikä asiakasta oikeasti hyödyttäisi, jotta oppimisympäristön käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.

Pyrin jatkuvasti kehittämään sekä omaa että tiimini osaamista.

Pidän oppimisympäristöjen kanssa työskennellessäni tärkeänä kehityksessä mukana pysymistä. Olen aina ollut kehityshaluinen, ja pyrin jatkuvasti kehittämään sekä omaa että tiimini osaamista asiakaslähtöisesti.

Meillä on Faros & Comilla loistava kehitystiimi, jonka kanssa suunnittelemme asiakkaitamme palvelevia LMS-ratkaisuja. Kehitysideoita nousee sekä omasta arjestamme että asiakkaiden toiveista. Mietimme, miten parannamme nykyistä toimintaamme ja ideoimme sekä sparrailemme uusia palveluratkaisuja asiakkaillemme.

Keskeistä on, että asiakas pystyy koulutuksen jälkeen tekemään itsenäisesti tavoiteltuja asioita.

Keskeistä koulutuksissa on, että asiakas oppii – eli oppimistuloksia saavutetaan. Ja se, että asiakas pystyy koulutuksen jälkeen tekemään itsenäisesti tavoiteltuja asioita.

Kouluttajalle kärsivällisyys ja kyky asettua asiakkaan asemaan ovat tärkeitä. Asiakkailla voi olla hyvin vaihtelevaa teknistä osaamista oppimisympäristöjen ylläpidosta ja käytöstä. Perusteellisella kartoituksella pystymme hahmottamaan lähtötason ja sen pohjalta suunnittelemaan toimivimmat ratkaisut ja tarvittavat koulutukset.

Koulutuksissa on tärkeää, että asiakas kokee pysyvänsä mukana, eikä koe asioita liian vaikeiksi. Kouluttajan tuleekin jatkuvasti ”haistella ilmapiiriä” ja muokata koulutusta asiakkaan näköiseksi.

Toisaalta pitää olla määrätietoinen ja jämäkkä, mutta myös huumorintajua tarvitaan sopivassa määrin.

Ajanhallinta ja oman työn suunnittelu on tässäkin työssä tärkeää.

Toisaalta tässä työssä pitää olla määrätietoinen ja jämäkkä, mutta myös huumorintajua tarvitaan sopivassa määrin.

Mistä sinä saat virtaa jokaisena päivänä työssäsi?

Asiakkaan ilo on paras ilo.

Työkavereista! Meillä on innovoiva ja kehityshaluinen porukka, jossa tuemme toisiamme. Heittäydymme rohkeasti kokeilemaan, vaikkei kaikki aina onnistukaan. Uutta ei synny, jos ei uskalleta kokeilla.

Ja asiakkaista! On mahtavaa nähdä, että asiakas oppii ja on iloinen siitä, että saa mitä tilaa ja enemmänkin. Saan myös asiakkailta hyviä kehitysideoita. Asiakkaan ilo on paras ilo.

Voit tutustua kaikkiin timanttisiin faroscomilaisiin Ihmiset-sivulla.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa