Musti ja Mirri

Merkonomitutkinnon avulla asiakaspalvelun ja myynnin huippuosaajaksi

Musti ja Mirri Oy – merkonomitutkinnon avulla asiakaspalvelun ja myynnin huippuosaajiksi2022-04-22T15:19:20+00:00

Project Description

LÄHTÖTILANNE
Asiakaspalvelun laatu on yksi Musti ja Mirri Oy:n tärkeimmistä menestyksen kulmakivistä. Monet Musti ja Mirri Oy:n työntekijät omaavat eläintenhoitajan koulutuksen ja ovat aktiivisia lemmikkiharrastajia. Liiketalouden perustutkinto tuoma kaupallinen osaaminen on hyvä lisä asiakaspalvelu- ja myyntityöhön. Koulutusmuodoksi valikoitui oppimisopimuskoulutus, sillä työssä oppimiseen painottuva koulutusmuoto on koettu ketjussa mielekkääksi.

RATKAISU
Mustin ja Mirrin myyjät/työntekijät ovat osallistuneet merkonomikoulutuksiin jo vuodesta 2012, jossa valmistavan koulutuksen toteuttajana toimii Faros Group. Oppisopimus- ja tutkinnon vastaanottajana on Markkinointi-instituutti. Oppisopimuskoulutus mahdollistaa sen, että opittavia asioita pääsee kokeilemaan ja harjoittelemaan omassa työssä käytännönläheisesti. Liiketalouden perustutkinto tukee hyvin lemmikkituotemyyjän ammattitaitoa: eräs opiskelija sanoi, että valmennuksen jälkeen hän näki myymälänsä ”uusin silmin” – täynnä mahdollisuuksia.

TULOKSET
Valmennuksella ja osaamistason paranemisella on ollut merkitystä myös myynnille. Kun palvelun laatu paranee eli asiakkaan tarpeet osataan kartoittaa paremmin ja asiakkaalle osataan tarjota aktiivisesti oikeita tuotteita, niin myynti kasvaa. Henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen ansiosta yrityksen toiminnan taso on parantunut joka näkyy myös myynnissä: osaamisen avulla asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja rivejä syntyy kuitille lisää.

Opintojen myötä työntekijöille voi aueta myös uusia ovia urapolulla. Muutama opiskelija onkin edennyt ketjussa uusiin tehtäviin koulutuksen avulla, esimerkiksi myymäläpäälliköksi ja aluemyyntipäälliköksi.

Musti ja Mirri Oy:lle merkonomikoulutus merkitsee sekä henkilökunnan osaamisen että ketjun toiminnan kehittymistä. Jotta kilpailukyky säilyy hyvänä Musti ja Mirri Oy panostaa koulutuksiin ja näkee sen tärkeänä myös tulevaisuudessa.

Yhteistyö Faros-tiimin kanssa on sujunut hyvin. Suunnittelemme tulevia lähipäiviä ohjausryhmissä, joissa olemme pystyneet kehittää jo entisestään hyviä koulutussisältöjä annettujen palauteiden tai yhteisen keskustelun avulla. Ohjausryhmäpalaverit ovat monesti olleet myös energisoivia, joka kuvaa myös hyvää ja aikaansaavaa yhteistyötä

Koulutukset ovat sujuneet suunnitelmien mukaan ja palaute on ollut hyvää. Tällä hetkellä meillä on meneillään neljäs merkonomiryhmä ja suunnittelemme jo seuraavan ryhmän aloitusta, koska koulutus tukee ketjun kasvun ja kehittymisen tuomia tarpeita

Juhana Lamberg, maajohtaja, Musti ja Mirri