Veikkaus

Talent 2015 ja uuden Veikkauksen visio

VEIKKAUS OY – TALENT JA UUDEN VEIKKAUKSEN VISIO2019-04-02T09:00:35+00:00

Project Description

LÄHTÖTILANNE
Veikkauksessa oli tunnistettu tarve vahvistaa ja kehittää johtajuutta johtoryhmän ulkopuolella ja samalla tarjota tunnistetuille tulevaisuuden kyvyille haastava ja innostava tapa osallistua yhtiön tulevaisuutta merkittävästi muokkaavaan prosessiin.

RATKAISU
Yhteistyössä Faros Groupin ja Palmun kanssa käynnistettiin Talent2015-ohjelma, johon valittiin lahjakkuutensa jo osoittaneita keskijohdon avainhenkilöitä yhtiön eri yksiköistä.

Talent2015-ohjelma käsitti seuraavat osa-alueet 1) itsetuntemus johtajana 2) huipputiimin rakentaminen 3) strateginen ajattelu ja tulosten aikaansaaminen 4) innostavan ja pysyvää kilpailuetua tuottavan vision rakentaminen.

Uuden Veikkauksen vision luominen perustui Veikkauksen johtamisen arvopohjaan ja kulttuuriin, mutta haastoi radikaalilla ja raikkaalla tavalla aiempia toimintamalleja. Visio-projektin aikana vierailtiin mm. Yhdysvalloissa, MIT Media Lab’issa, jonka inspiroimana kehitettiin Veikkaukselle uusia visioluonnoksia. Visioita testattiin New Yorkissa huipputason pääomasijoittajille ja liiketoiminnan kehittäjille. Suomessa visioversioita tiukennettiin ja työstettiin edelleen useissa työpajoissa.

TULOS
Työn lopputuloksena syntyi innostava visio, jonka pohjalta sekä talentit että yhtiön johto uskovat, että Uusi Veikkaus kehittyy edelleen sekä vastuullisena että kilpailukykyisenä toimijana – rahoittaakseen edelleen kasvavalla panoksella kulttuurin-, urheilun ja hyvinvoinnin hankkeita.

Veikkauksen tiimi oli erittäin tyytyväinen sekä prosessiin, työtapoihin että lopputulokseen. Visiota käsittelee talenttien tavoitteen mukaan seuraavaksi yhtiön hallitus.

Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja