Miten oppimisalustasta kehitettiin osaamisalusta

Lue monipuolisesta yhteistyöstämme Metsähallituksen kanssa, joka on pitänyt sisällään mm. Ahjo-oppimisalustan käyttöönoton ja kehityksen!