Miten oppimisalustasta kehitettiin osaamisalusta

Raikas tuulahdus osaamisen kehittämiseen

”Kaikki lähti oppimisalustan pilotoinnista. Matkan varrella sekä toiminta että alusta ovat kehittyneet valtavasti.”

Metsähallituksessa oli vuonna 2013–2015 tavoitteena kehittää talon osaamisen johtamista ja herättää kiinnostusta työnantajana raikkailla toimintatavoilla. Metsähallituksen omistamassa tytäryhtiössä Metsätalous Oy:ssä (jatkossa Metsähallitus) tartuttiin tähän ajatukseen innostuneesti.

Yhteistyö Metsähallituksen ja Faros & Comin kanssa alkoi vuonna 2015 Ahjo-oppimisalustan räätälöinnistä asiakkaan senhetkisiin tarpeisiin. Ahjon pilotointi oli niin onnistunut, että yhteistyötä alettiin kasvattamaan. Alun tavoite toteutui nopeasti ja 2016 mennessä Ahjoa käyttivät asiakkaan omat työntekijät, urakoitsijat ja alan opiskelijat.

Omalla alallaan Metsähallitus oli edelläkävijä monessa: he olivat aikaisin liikkeellä koulutuksen digitalisoinnissa, oma porukka on tehnyt pitkään kursseja itse. Myös pedagogiikkaan, käytettävyyteen ja responsiivisuuteen on panostettu alusta alkaen.

Saavutuksia matkan varrelta:

 • Urakoitsijoiden kouluttaminen on tehostunut
 • Omien tekijöiden osaaminen on laajentunut
 • Käyttäjämäärät ovat kasvaneet
 • Materiaalin kasvettua alustan käytettävyyttä on kehitetty käyttäjälähtöisesti
 • Raportointityökaluja on kehitetty entistä näppärimmäksi

💡 Jos tavoite muuttuu, alustaa voidaan kehittää vastaamaan tavoitteen tarpeita.

Kumppanien kouluttaminen tehostui

”Ahjon avulla olemme saaneet osaamistason varmistettua nopeissakin muutostilanteissa.”

Maailma on muuttunut metsäpuolellakin viimeisen viiden vuoden aikana. Muutoksia on enemmän ja ne tulevat nopeampaan tahtiin.

Ahjon avulla kumppaneita ja urakoitsijoita on tehokasta kouluttaa. Urakoitsijat pääsevät aloittamaan työt metsässä vasta, kun tietyt kurssit on suoritettu. Ahjon kohderyhmä onkin saatu kattavasti käyttämään osaamisalustaa.

Myös Ahjon visuaalista ilmettä on muutettu vuosien varrella.

Kohokohtia matkan varrelta

”Olemme ylpeitä edelläkävijyydestämme.”

Ahjo on alusta asti herättänyt kiinnostusta alan toimijoissa. Sitä on esitelty monessa yhteydessä metsäalan eri toimijoille. Myös Saksassa Bayerin metsähallitus on hakenut Ahjosta ideoita livekoulutuksien rinnalle.

Ahjon hyödyt Metsähallitukselle:

 • Kustannussäästöjä koulutuskuluissa
 • Koulutuksen nopeus – koulutus tavoittaa nopeasti kaikki
 • Moniammatillisten asiantuntijatiimien osaaminen saadaan jakoon

Verkostomainen toiminta varmistaa jatkuvuuden

”Osaamista jakamalla ja yhdessä tekemällä saamme parhaat tehot irti. Yksin ei kannata pyörää keksiä uudestaan.”

Toiminta Ahjon ympärillä on alusta asti perustunut Metsähallituksessa ympäri Suomea toimiviin pieniin ryhmiin, jotka tuottavat Ahjoon mielenkiintoista sisältöä. Koko verkosto kokoontuu usein myös yhteen kehittämään toimintaa. Uusien tekijöiden on sujuvaa tulla mukaan, kun kokeneemmilta saa apua eikä tekeminen hidastu henkilöstövaihdosten takia.

Verkosto tekee tiiviisti yhteistyötä myös muiden alan toimijoiden, kuten Tapion kanssa. Kustannustehokkuutta saadaan, kun samalla alalla koulutettavia asioita toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kesken.

Uusimmat tuulet puhaltavat

”Yhteistyöhön ehdottomasti tarvitaan kumppani, joka miettii tulevaisuutta ja mahdollisuuksia teknisissä, pedagogisissa ja visuaalisissa ratkaisuissa sekä käytettävyydessä.”

Muutamassa vuodessa muun muassa verkkokurssien tuotantovälineet ovat kehittyneet valtavasti. Erityisesti monipuolisten, responsiivisten työkalujen käyttö on helpottunut. Uusien välineiden hyödyntäminen tehostaa verkkokurssien tekemistä. Samalla suunnittelun ja pedagogiikan merkitys korostuu, kun välineet yksinkertaistuvat. Siksi myös Metsähallituksessa kehitetään alustan lisäksi tekemisen tapoja ja kokeillaan H5P-työkalun käyttöä verkkokurssien tuotannossa.

Lisäksi raportointiin on saatu PowerBi-työkalulla uusia mahdollisuuksia tiedon visualisointiin ja käsittelyyn. Erityisesti se tehostaa suurien käyttäjäryhmien tietojen käsittelyä. Jatkossa se antaa mahdollisuuksia myös vaikuttavuuden arvioinnille.

Yhteistyö Faros & Comin kanssa

 • Jatkuvasti kehittyvä osaamisalusta
 • Lectora-sisällöntuotanto-ohjelmisto monipuolisten verkkokurssien rakentamiseen
 • Mallipohja ja elementtikirjasto tehokkaaseen sisällöntuotantoon
 • Koulutusta, mentorointia ja sparrausta verkkopedagogiikasta, kurssien tuotannosta ja digitiimin toimintamalleista
 • Useita verkkokurssituotantoja

Metsähallitus lyhyesti

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa. Tarkoituksenamme on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien.


Suunnitteletko oppimisalustan käyttöönottoa tai sen kehittämistä?

Me Faros & Comilla autamme niin oppimisalustojen pystytyksessä kuin olemassa olevan alustan kehittämisessäkin!

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa