Faros & Com Oy:n sähköisten palveluiden tietosuojaseloste

Faros & Com Oy:n sähköisten palveluiden tietosuojaseloste

Faros & Com Oy suojaa asiakkaidensa sekä palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Suomen henkilötietolain (523/1999) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietojen kerääminen ja käsittely

Faros & Com voi kerätä palveluidensa käyttäjistä rekisteriselosteessaan kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kulloinkin kerätään.

Pääasiallisesti Faros & Com kerää henkilötiedot käyttäjältä itseltään palveluiden käytön yhteydessä taikka muutoin asiakkuuden aikana. Faros & Com voi lisäksi kerätä tietoja väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.  

Faros & Com säilyttää käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin rekisteriselosteessa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.   Faros & Com voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Faros & Com voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Faros & Com turvaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Faros & Com ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Faros & Com käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoa käyttäjän päätelaitteelta käyttäjän vieraillessa Faros & Comin verkkosivustolla, sovelluksessa tai muussa sähköisessä palvelussa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai muuhun päätelaitteeseen. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Faros & Com ja sen kumppanit voivat tunnistaa käyttäjän selaimen. Mobiilisovellukset sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jota käytetään evästeitä vastaavalla tavalla.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Faros & Comin palveluja käyttäjiä yhä paremmin palveleviksi. Faros & Com ei kerää tai tallenna evästeiden välityksellä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.  

Käyttäjät voivat estää verkkosivustoja ja sovelluksia käyttämästä evästeitä tai tunnisteita päätelaitteellaan selaimen tai sovelluksen asetuksista. Tämä estää laitteen yksilöivän tunnisteen lähettämisen ja verkkosivuston tai sovelluksen käyttötiedon käyttämisen esim. mainonnan kohdentamista varten. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua.

Käytössä olevat evästeet

  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • LinkedIn Marketing Solutions
  • Giosg Chat

Sivusto on suojattu reCAPTCHAn ja Googlen avulla. Tietosuojakäytäntö ja palveluehdot.

Tietosuojalausekkeen hyväksyminen

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ja siinä Faros & Comille myönnetyt oikeudet käyttämällä kyseistä verkkosivustoa, sovellusta tai muuta palvelua.   

Tietosuojalausekkeen muuttaminen

Faros & Com voi muuttaa tätä tietosuojalauseketta milloin tahansa ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjille muutoksesta.