fbpx

Arvonnan säännöt HRx

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani

Arvonnan järjestäjä:

Faros & Com Oy

Linnoitustie 6

02600 Espoo

Y-tunnus 0863068-0

Myöhemmin ”Arvonnan järjestäjä”

Arvonnan yhteistyökumppani:

TicTac Learn AB

Dockplatsen 1

211 19 Malmö

Org.nr: 556567-7266

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt.

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 14.3.–17.3. välisenä aikana arvontalomakkeeseen vastaaminen ja yhteystietojen täyttäminen.

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Arvonnan järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua täyttämällä arvontalomakkeen ja yhteystiedot. Arvontaan voi osallistua vain yhden kerran.

Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan puoli tuntia kestävä tapaaminen Faros & Comin tai TicTac Learnin asiantuntijan kanssa voittajan valitsemasta aiheesta. Palkintoa ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Arvonnan suorittaminen

Arvonta suoritetaan 18.3.

Arvonnan järjestäjä järjestää arvonnan, arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostitse. Jos voittajaa ei saada kiinni sähköpostitse kahden viikon kuluttua voitosta ilmoittamisesta, arvonta suoritetaan uudelleen. Jos uutta voittajaa ei saada kiinni sähköpostitse kahden viikon kuluttua voitosta ilmoittamisesta, voittoa ei enää luovuteta eikä uutta voittajaa enää arvota.

Henkilötiedot

Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Voittajien nimiä tai muita tietoja ei julkaista.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät voikaan käyttää palkintoja.

Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteiset arpajaisverot.

Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.