LIIKETOIMINTA­LÄHTÖISET
VERKKOKURSSIT JA
OPPIMISSISÄLLÖT

Voittava oppimiskokemus lähtee uteliaisuudesta ja avoimuudesta. Siitä alkaa yksilöiden ja yhteisön kasvu.

Keskeistä kouluttamisessa on oppiminen ja tulosten aikaansaaminen. Rakennamme verkkokurssit ja oppimissisällöt tukemaan liiketoiminnan suoritus- ja kehitystavoitteita. Luomme henkilöstölle palkitsevia ja sitouttavia oppimiskokemuksia, joiden hyödyt näkyvät jokapäiväisessä työssä.
Suunnittelemme ja toteutamme vaikuttavat verkkokurssit pedagogisilla menetelmillä tai autamme organisaatioiden asiantuntijoita toteuttamaan niitä itse.

Kouluta verkkokurssilla vaikuttavasti

Pedagogisesti linjakkaalla verkkokurssilla asiat menevät perille nopeasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Verkossa kouluttaminen on kustannustehokas tapa kehittää organisaation osaamista haluttuun suuntaan.

Toteutamme organisaation tarpeiden pohjalta tiedottamiseen soveltuvan kevyemmän verkkokurssin tai oppimista tukevan pedagogisesti moniulotteisemman verkko-oppimisratkaisun.

Suunnittelemme verkkokurssien sisällöt, opetusmenetelmät ja visuaalisuuden tukemaan tavoitteiden saavuttamista. Keskitymme verkkokursseilla erityisesti käytettävyyteen ja oppimista edistäviin aktivointimenetelmiin. Tuemme oppimistulosten saavuttamista työhön sovellettavilla tehtävillä ja ohjaavalla palautteella.

Verkossa kouluttaminen tukee muutosten yhdenmukaista jalkauttamista myös kansainvälisesti. Verkkokurssin lokalisointi nopeuttaa tiedon omaksumista ja ajaa kurssin päätavoitetta eli tiedon sisäistämistä.

Toteuta verkkokurssi avullamme

Keskitä asiantuntijuutesi olennaiseen. Pyydä apua siinä, mitä organisaatiosi ei kannata tehdä itse.

Me autamme organisaatioita toteuttamaan vaikuttavia, laadukkaita ja pedagogisten periaatteiden mukaisia verkkokursseja myös itse.

Ohjaamme ja mentoroimme organisaation asiantuntijoita tarpeen mukaan verkkokurssin rakenteen, teeman, aineistojen ja aktiviteettien suunnittelussa, käsikirjoittamisessa, tuotantovälineiden käytössä sekä kurssin julkaisuprosessissa.

Toteutamme verkkokurssien rakentamista tehostavia mallipohjia ja elementtikirjastoja eri tuotantovälineille – brändiohjeistuksen mukaisesti.

💡 Tutustu maksuttomaan Mistä liikkeelle henkilöstön osaamisen kehittämisessä -verkkokurssimme, joka tarjoaa käyttöösi tukikysymyksiä organisaatiosi osaamisen tavoitteelliseen kehittämiseen.

Hyödynnä valmiita verkkokurssejamme

Tehosta henkilöstösi työskentelyä valmiiden verkkokurssien avulla.

Valmiskurssiemme joukosta löytyy koulutuksia yleisimpiin työtä tehostaviin taitoihin. Panostamme verkkokursseillamme erityisesti tekemisen kautta oppimiseen ja verkkokurssimme sisältävät paljon käytännön harjoituksia.

Verkkokurssit on tehty valmiiksi verkko-oppimisympäristöjen standardien mukaisiksi ja ovat sellaisenaan lisättävissä organisaation omalle oppimisalustalle.

Räätälöimme koulutukset asiakaskohtaisesti mm. logon ja tehtävien osalta. Tällä varmistetaan, että tehtävät varmasti puhuttelevat omaa henkilöstöä ja kattavat organisaatiolle tärkeimmät aihealueet.

Valmiskurssit:

Ajankäytön hallinta

Ajankäytön hallinnan peruskurssi koko henkilöstölle. Kurssin aikana käyttäjä ohjataan koko ajan tarkastelemaan asioita oman työnsä kannalta. Osallistuja oppii tunnistamaan oman työtapansa sekä työtä mahdollisesti vaikeuttavat aikavarkaat. Kurssilla annetaan käytännön vinkkejä ja ohjeita työn tehostamiseen ja osallistuja tekee suunnitelman oman ajankäyttönsä tehostamiselle.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun kurssilla opitaan kohtamaan asiakkaita paremmin ja kehitetään liiketoiminnan kokonaisuuden ymmärrystä. Kurssilla pohditaan omia haasteita ja vahvuuksia asiakaspalvelussa sekä selvitetään, kuinka omalla toiminnalla voi kehittää osastoa tai tiimiä.

Haasteelliset palvelutilanteet

Haasteelliset palvelutilanteet –kurssi tarjoaa organisaatioille ja sen asiakaspalvelujen ammattilaisille käytännönläheisiä neuvoja, vinkkejä ja työkaluja haastavien palvelutilanteiden parempaan hallintaan. Kurssi on tehty yhteistyössä Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy:n kanssa.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus yrityksissä

Kurssi antaa selkeän käsityksen siitä, mistä kestävässä kehityksessä on kyse sekä miten sidoksissa eri asiat ovat toisiinsa. Kurssilta saa myös käytännön ideoita siihen, miten yrityksissä voidaan lisätä vastuullista toimintaa.

Kilpailuoikeus – mitä sinun tulee tietää?

Kilpailuoikeuden peruskurssi koko henkilöstölle! Kurssin aikana opitaan ymmärtämään kilpailuoikeuden tavoitteet, perusperiaatteet sekä vaikutukset ja opitaan tunnistamaan käytännön tilanteita, joissa kilpailuoikeudellisia riskejä saattaa ilmetä.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Kurssi antaa perustiedot siitä, mikä on kiellettyä toimintaa tai epäasiallista vaikuttamista ja millaisia riskejä näihin liittyy. Kurssilla opitaan tunnistamaan epäilyttäviä tilanteita ja ilmoittamaan niistä oikeille tahoille.

Tietosuojan perusteet haltuun

Kurssilla käsitellään tietosuojan keskeiset käsitteet ja se, miten henkilötietoja käsitellään omassa yrityksessä. Kurssilla tutustutaan rekisteröityjen oikeuksiin ja henkilötietojen turvallisen käsittelyn perusteisiin. Kurssin tavoitteena on antaa perusosaaminen tietosuoja-asioista.

Tietoturva tavaksi

Tämä kurssi on tarkoitettu koko henkilöstölle. Kurssille on koottu yleisimmät tietoturvan perusasiat. Kurssin tavoitteena on selventää tietoturvan kriittisyys liiketoiminnalle, koota yhteen tietoturvaan liittyvät asiat ja antaa käytännön ohjeita tietoturvalliseen toimintaan.

Työyhteisössä toimiminen

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työyhteisötaitojen merkitystä sekä omaa roolia ja vastuuta työyhteisön toiminnassa. Kurssilla perehdytään tiimin toimintaan, pelisääntöihin ja toimintatapoihin sekä siihen, kuinka oma panos vaikuttaa työhyvinvointiin.

Pyydä demo!

    Olen kiinnostunut valmiskurssista: (vaaditaan)

    Inspiraatiota ja vinkkejä