Oppimis­alustat ja
osaamisen johtaminen

Hyvä verkko-oppimisalusta edistää oppimista ja organisaation osaamisen kehittymistä.

Rakennamme organisaation käyttöön Learning Management System (LMS)
-oppimisalustan. Oppimisalustan avulla organisaatio pystyy hallitsemaan henkilöstönsä osaamisen kehittämistä erilaisten seuranta-, raportointi- ja analytiikkatyökalujen avulla. Suunnittelemme oppimisalustan siten, että verkkokurssit muodostavat käyttäjälleen loogisen ja oppimista edistävän kokonaisuuden.

Loisto-oppimisalusta

Loisto tukee organisaation tavoittelemaa oppimista.

Loisto-oppimisalustan avulla vähennetään tietoähkyä luomalla ja jakamalla oppimissisältöjä helppokäyttöisillä työkaluilla esimerkiksi osasto-, yritys- tai maakohtaisesti. Opiskelua voidaan ohjata myös luomalla erilaisia opintopolkuja. Oppimisalustan avulla voidaan jakaa verkkokurssien lisäksi myös muita materiaaleja kuten linkkejä, webinaareja ja blogeja.

Osaamista johdetaan seuraamalla suorituksia reaaliaikaisesti sekä palkitsemalla
opiskelijoita erilaisin sertifikaatein ja osaamismerkein. Osaamisen karttumista taas
varmistetaan vaikuttavuuskyselyiden avulla.

Hyödynnämme oppimisalustan rakentamisessa avoimen lähdekoodin Moodle-
oppimisympäristöä, joka mahdollistaa oppimisalusta räätälöinnin organisaation tarpeisiin niin toiminnallisuuksien kuin ulkoasunkin osalta.

Miksi valita juuri Loisto?

  • Saat käyttöösi Visio-ohjepankin
  • Mukana helppokäyttöiset työkalut monipuolisten verkko-oppimissisältöjen luontiin
  • Räätälöitävissä tarpeiden mukaan
  • Pedagoginen ja käyttäjäystävällinen
  • Ei käyttäjämäärärajoituksia
  • Integroitavissa muihin järjestelmiin
  • Huipputason tietosuoja ja tietoturva
  • Toimii Suomessa sijaitsevalla palvelimella

Inspiraatiota ja vinkkejä