Vastuullisuuskäytäntö

Growth Learning – vastuullisen oppimisen polut

Growth Learning -alan edelläkävijänä haluamme toimia vastuullisesti. Kun oppiminen lähtee liiketoiminnan tavoitteista, se tukee yksilöiden kehitystä ja sitoutumista yrityksen tai yhteisön kasvuun. Growth Learning on yksilöiden ja yritysten kasvun synkronointia molempia hyödyttävällä tavalla. Käytännössä se on kasvun rakentamista pedagogisin ja vastuullisin keinoin.

Autamme yrityksen johtoa kommunikoimaan liiketoiminnan tavoitteet kaikille ymmärrettävällä tavalla, tunnistamme kasvun esteet ja pullonkaulat ja tarjoamme pedagogiset keinot muuttaa tavoitteiden saavuttaminen jokapäiväiseksi toiminnaksi.


Ympäristövastuu

Painotamme valinnoillamme omaa toimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan. Teemme koulutus- ja valmennustyötä, joten ympäristövaikutuksia tulee pääosin tiloista ja työmatkoista.​

Haluamme pienentää hiilijalanjälkeä valinnoillamme

 • Kannustamme käyttämään julkisia kuljetuksia ja esimerkiksi kimppakyytejä. Tiloihimme pääsee helposti julkisilla kulkuneuvoilla tai vaikka polkupyörällä.​
 • Meillä etätyö ja -kokoukset ovat mahdollisia pääsääntöisesti kaikissa tilanteissa, ellei kyse ole sitten esimerkiksi yhteisöllisyyden rakentamisesta niin, että lähitapaaminen on tärkeää. ​
 • Materiaalimme jaetaan lähes aina sähköisesti oppimisalustojen tai digitaalisten fasilitointiratkaisujen avulla​.
 • Voimme pienentää hiilijalanjälkeämme kiinteistöön liittyvillä valinnoilla. Olemme vuokralla Antiloopin kiinteistössä, jossa hyödynnetään tuulivoimalla tuotettua energiaa. ​ Lisäksi meillä on automaattisesti ja liiketunnistimilla ohjattu led-valaistusjärjestelmä.​ Käytämme kiinteistön kierrätys- ja jätteenlajitteluasemaa, josta löytyy seuraavat keräyspisteet: energiajae, pahvi, paperi, lasi, biojäte ja metalli. Lajittelemme omassa toimipisteessämme jätteet lajeittain.
 • Kiinnitämme huomiota kumppaneidemme vastuulliseen toimintaan ja teemme tulevia yhteistyövalintoja myös vastuullisen toiminnan mukaan. Esimerkiksi palvelimemme ovat yhteistyökumppanin konesaleissa, joissa hyödynnetään 100 %:sta tuulienergiaa.
 • Haluamme edistää kiertotaloutta. Esimerkiksi materiaalihankinnoissa käytämme kunnostettuja ja päivitettyjä puhelimia tai kannettavia tietokoneita niin kauan, kun se on toiminnallisesti järkevää.
 • Nostatamme viestinnässä ja asiakastyössä esiin digitaalisen koulutuksen pienempiä ympäristövaikutuksia. Sen lisäksi ehdotamme aktiivisesti asiakkaillemme vastuullisuusaiheiden koulutuksia.

Haluamme kehittää vastuullisuuttamme ympäristöasioissa edelleen esimerkiksi kouluttamalla omaa henkilökuntaamme lisää ympäristöön liittyvissä vastuullisuusteemoista. Toinen kehityskohde on yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen tämänhetkisen tilanteen mukaan, kun toimitilamme sijainti on muuttunut.

Sosiaalinen vastuu

Koulutus- ja valmennusliiketoimintamme sosiaalinen vastuu liittyy kolmeen osa-alueeseen:​ asiakkaisiin, työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin.

Henkilöitä luokkahuoneessa pöydän ääressä.

Asiakkaat

 • Tavoitteemme on, että jokainen asiakas kokee tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on.​
 • Tarjoamme asiakkaillemme digitaalisia ratkaisuja, joilla pystytään toteuttamaan ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta​.
 • Tuemme asiakasorganisaatioita elinikäisessä oppimisessa, työelämälähtöisesti.​
 • Pedagogeillamme on taito tarkastella ja ohjata asiakasorganisaatioita tuottamaan sosiaalisesti vastuullista sisältöä koulutuksissamme. Haluamme kehittää edelleen heidän osaamistaan ympäristönäkökulmasta.
 • Saavutettavuustyö tuo koulutuksen kaikkien luokse. Huomioimme monimuotoisuuden ja saavutettavuuden oppimismenetelmissä ja -sisällöissä. Tässä haluamme kannustaa myös asiakkaitamme.  
 • Tutkinto- ja työvoimakoulutuksissa autamme yksilöitä kehittymään ja pääsemään tiukemmin kiinni työelämään tai etenemään siellä. Kouluttamalla esim. työyhteisössä toimimista annamme eväitä työelämässä menestymiseen sekä oman ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtimiseen.
 • Edistämme koulutuksissamme osallisuutta (mukanaoloa, vaikuttamista, huolenpitoa ja osalliseksi pääsemistä), osallistamista ja luottamuksellisuutta.

Työntekijät

 • Tavoitteemme on, että jokainen työntekijämme kokee tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on.​
 • Jokaisella on mahdollisuus työskennellä ilman syrjintää sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, kansalaisuuden, perhesuhteiden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Jokaisella, joka havaitsee työpaikallaan syrjintää tai häirintää, on velvollisuus kertoa havainnoistaan esihenkilölle, työsuojeluvaltuutetulle, henkilöstöasioista vastaavalle tai Whistleblowing-laatikkoon.
 • Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus työskennellä ja edetä urallaan kykyjensä mukaisesti taustastaan riippumatta.
 • Haluamme panostaa henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Työntekijöillämme on mahdollisuus kouluttautua työn ohessa.
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelmamme ja yrityskulttuurimme ohjaavat työyhteisöämme edistämään kestävää ja hyvinvoivaa työpaikkaa. Joustavat työtavat ja matala organisaatio edesauttavat tässä. ​
 • Yhteisöllisen toimintamme vuoksi kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintamme ja palvelujemme kehittämiseen.​
 • Kannustamme työntekijöitämme järjestäytymään.​
 • Huolehdimme, että työntekijöillämme on turvalliset työolot. Kiinnitämme huomiota myös ergonomiaan ja meillä on esimerkiksi sähköpöydät käytössämme.
 • Meillä on mahdollista lyhentää omaa työaikaansa, mikäli työntekijä näin haluaa.

Tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin. Etätyö on tuonut myös haasteita yhteisöllisyyden näkökulmasta. Korostamme tulevaisuudessa enemmän työntekijöidemme työn merkityksellisyyttä.

Yhteistyökumppanit

 • Tavoitteemme on, että jokainen yhteistyökumppanimme kokee tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on.​
 • Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti yhteistyökumppaneidemme kanssa ja odotamme heiltä sitoutumista meidän tapaamme toimia ja yritysvastuun periaatteisiimme.
 • Yhteistyökumppaneiden vastuullinen toiminta vaikuttaa siihen, kenen kanssa teemme yhteistyötä. Jos yhteistyökumppani rikkoo vastuullisuuskäytäntöä, emme jatka yhteistyötä heidän kanssaan.
 • Haluamme rakentaa yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia.

Tulemme muokkaamaan yhteistyösopimuksiamme tämän vastuullisuuskäytännön ja UN Global Compact -aloitteen mukaisesti.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu

Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvän hallintotavan periaatteita kaikessa toiminnassamme. Yrityskulttuurimme tukee vastuullista toimintaamme:

Olemme asiakaslähtöisiä ja
ratkaisukeskeisiä
tiimipelaajia.

Olemme avoimia,
luotettavia ja rehellisiä:
sanojemme ja
lupaustemme mittaisia.

Tartumme toimeen.
Saamme asioita aikaiseksi.

Päätöksentekomme on läpinäkyvää ja vuorovaikutuksemme on aktiivista koko organisaation kesken

 • Matala organisaatiomme ja säännölliset henkilöstöpalaverimme edesauttavat läpinäkyvyyttä. ​
 • Kehitämme toimintaamme vastuullisesti niin, että henkilöstömme ja kumppanimme ovat vahvasti mukana kasvun suunnittelemisessa ja rakentamisessa. 
 • Kuuntelemme asiakasorganisaatioita eri kanavien kautta: suorat yhteyshenkilöyhteydet, kyselyt, kokoukset ja verkostotilaisuudet.​
 • Koulutamme sekä omia tiimejä että asiakasorganisaatiota vastuulliseen talouden ja hallinnon toimintaan.
 • Panostamme taloudelliseen vastuuseen, joka tukee työpaikkoja syntymistä ja varmistamista. ​Meillä on asiantuntijuutta auttaa asiakkaita oikeissa asioissa – myös ennakoivalla toiminnalla.​
 • Haluamme olla reilu yhteistyökumppani: Pidämme kiinni sovitusta.
 • Emme hyväksy korruptiota missään muodossa.

Olemme luotettava kumppani

Olemme mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että toimimme avoimesti
ja lain velvoittamat tilaajavastuutietomme ovat heti saatavilla.

Luotettava Kumppani

Olemme UN Global Compact -jäsen

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysvastuuta edistävä aloite sekä globaali haaste yrityksille ja muille organisaatioille. Halusimme YK:n Global Compact -jäseniksi, koska se tarjoaa meille tärkeän vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

YK:n Global Compactin avulla olemme mukana kansainvälisessä verkostossa ja pääsemme hyödyntämään heidän tarjoamiaan koulutuksia ja työkaluja. YK:n Global Compact -jäseninä olemme sitoutuneet YK:n kymmeneen vastuullisuusperiaatteeseen liittyen ihmisoikeuksiin, työvoiman ja ympäristön hyvinvointiin sekä korruption ehkäisemiseen.

Raportoimme vuosittain YK:lle CoP-raportilla toimintamme vastuullisuudesta. Päävastuu vastuullisuuskäytännöistä ja niiden kehittämisestä on Faros & Comin toimitusjohtajalla Juhana Lambergilla.