fbpx

Liiketoiminnan kehittäminen

Johtamisen ja liiketoiminnan kehittäminen lähtee aina liiketoiminnan tavoitteista.

Faros & Com tarjoaa monipuolisia palveluita kattoteeman liiketoiminnan kehittäminen alla. Kaikki tarjoamamme kehittämisen palvelut ovat räätälöitävissä sinun yrityksesi kehitystarpeita vastaaviksi.

Autamme yrityksen johtoa kommunikoimaan liiketoiminnan tavoitteet kaikille ymmärrettävällä tavalla, tunnistamme kasvun esteet ja pullonkaulat ja tarjoamme pedagogiset keinot muuttaa tavoitteiden saavuttaminen jokapäiväiseksi toiminnaksi.

Työskentelemme johtoryhmien kanssa esimerkiksi johtoryhmien kehitysohjelmien parissa. Toteutamme strategiahankkeita organisaatioiden lähtötilanteen kartoittamisesta uuden strategian läpivientiin organisaatiossa. Kehitämme ja valmennamme lähijohtamista ja esihenkilötyötä pedagogisin ja tulostavoitteellisin keinoin. Koulutamme ja sparraamme asiakasorganisaatioitamme mm. näistä teemoista: asiakaskokemus, asiakaspalvelu, myynti, yritys ja talous. Toteutamme yhdessä oppilaitoskumppaniemme kanssa myös eri toimialoille räätälöityjä liiketoimintaan ja johtamiseen keskittyviä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia.

Kehitä johtamisen laatua

Laadukas johtaminen on ammattitaito, jota voidaan ja pitää kehittää.

Johtamisen kehittämiseen panostamalla vaikutetaan suoraan liiketoiminnan tavoitteisiin, sillä laadukas johtaminen parantaa organisaation suorituskykyä, vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja edistää organisaation kasvua ja menestystä.

Johtoryhmän kehittäminen antaa ratkaisuja myös liiketoiminnan kehittämisen haasteisiin

Johtoryhmän kehittäminen on merkittävä osa liiketoiminnan kehittämisen palapeliä. Vahva johtotiimi on yrityksesi kehittämisen avainroolissa. Kehitämme yrityksesi johtamisen laatua ja liiketoimintaa räätälöityjen kehitysohjelmien sekä coachingprosessien avulla. Johtamisen asiantuntijoillamme on vahva omakohtainen kokemus johtotehtävistä. Johtoryhmille suunnatut kehitysohjelmamme rakennetaan johtamisen asiantuntijan ja kehittämiseen erikoistuneen pedagogin yhteistyönä. Näin varmistamme ohjelmiemme vaikuttavuuden.

Johtamisen asiantuntijamme toteuttavat mm. The Five Behaviors of a Cohesive Team™- mallin tukemia johtoryhmän kehitysohjelmia. Kehitysohjelmat voi aina rakentaa ja luoda ryhmän tavoitteet ja tarpeet huomioiden.

Laadukas lähijohtaminen varmistaa tiimin onnistumisen

Lähijohtamisella on merkittävä rooli organisaation strategian toteutumisessa ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvällä esihenkilötyöllä varmistetaan henkilöstön osaamisen tavoitelähtöinen kehittäminen ja tuloksellinen toiminta. Voidaan siis todeta, että lähijohtamisen kehittämisen unohtamalla on yrityksesi todennäköisesti vaikeuksissa.

Lähijohtamisen kehittämiseen on olemassa onneksi paljon hyviä keinoja. Kehitämme lähijohtamista muun muassa kouluttamalla, valmentamalla ja yhteisöllisellä työpajatyöskentelyllä. Valmennamme ja koulutamme lähijohtamisen keskeisimmistä teemoista, kuten itsensä johtaminen, tiimin johtaminen, lähijohtaminen, esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet, valmentava johtaminen, tuloksen johtaminen, lähijohtajan viestintä ja vuorovaikutus sekä muutoksen johtaminen.

Lähijohtamisen ammattitaidon karttumisen lisäksi keskitymme ohjelmissamme siihen, miten opittu tulee myös osaksi esihenkilöryhmän arkea esimerkiksi luomalla uusia yhtenäisiä toimintatapoja lähijohtamiselle. Ammattitaitoiset fasilitaattorimme varmistavat yhteiskehittämisen vaikuttavuuden ja jokaisen työpajan osallistujan kehittämispotentiaalin hyödyntämisen. Toteutamme lisäksi tarpeiden mukaisesti valmennuksen pohjalta organisaation lähijohtamisen tueksi digitaalisen käsikirjan.

Räätälöimme valmennukset aina organisaation tarpeisiin strategia ja muutosohjelmat huomioiden. Voit lukea lisää lähijohtamisen palveluistamme täältä.

Erottaudu asiakaskokemuksella

Kasvata business uudelle tasolle kehittämällä asiakaskokemusta ja varmistamalla myyntiosaaminen.

Organisaatioiden välinen kilpailu kiihtyy ja samalla asiakkaat etsivät todellisia erottautumistekijöitä. Enää ei riitä, että kilpailemme hinnalla tai tuotteen tai palvelun ominaisuuksilla. Tutkimusten mukaan saumattomalla ja hyvällä asiakaskokemuksella voi saavuttaa kilpailuetua.

Myynnin valmennus on tärkeää organisaation menestyksen kannalta. Myyntivalmennus auttaa myyjiä parantamaan myyntitaitojaan. Valmennus voi sisältää esimerkiksi asiakaspalvelun myyntineuvottelutaitojen, tuotteiden tuntemuksen, markkinoinnin, digitaalisen myynnin ja asiakasviestinnän kehittämistä. Myynnin jatkuva kehittäminen ja myyjien osaamisen kasvattaminen on olennaista, jotta myyjät osaavat työn jatkuvasti muuttuessa auttaa asiakkaitaan ja luoda uutta sekä asiakassuhteiden osalta, että palveluiden ja tuotteiden tarjoamaan.

Faros & Comilla on monipuolista ja vankkaa osaamista asiakaspalvelun ja myynnin kehittämisestä. Tarjoamme koulutuksia ja työpajakokonaisuuksia sekä B2B- että B2C-toimijoille. Tarjoamme laajan kattauksen asiakaspalvelun ja myynnin kehittämisen palveluja, kuten myynti-, asiakaspalvelu- ja asiakaskokemus-teemaiset työpajat, myynnin DISC-valmennus sekä Palvelun portaat ja asiakkaan polku -koulutus. Nämä kokonaisuudet voi sitoa toisiinsa tai toteuttaa erikseen, asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Teemme myös täysin asiakkaalle räätälöityjä kokonaisuuksia. Voit tutustua lisäksi tarjoamiimme asiakaspalveluteemaisiin valmisverkkokursseihimme täällä.

Menesty voittavalla strategialla

Strategia ohjaa organisaation toimintaa. Menestyksen varmistamiseksi koko henkilöstön tulee sitoutua työskentelemään yhdessä yhteisen päämäärän eteen.

Toteutamme strategiahankkeita lähtötilanteen kartoittamisesta uuden strategian läpivientiin organisaatiossa. Suunnittelemme hankkeen läpiviennin ennakkoon säilyttäen samalla mahdollisuuden tehdä nopeasti tarvittavia korjauksia ja muutoksia. Toteutusta seurataan ja suunnataan ohjausryhmän toimesta ja hankkeesta raportoidaan säännöllisin välein sovitusti sekä johdolle että hallitukselle.​

Olemme mallintaneet strategiaprosesseja moniin eri tilanteisiin. Loogisen ja suoraviivaisen etenemismallimme lopputuloksena hahmotetaan organisaation keskeisimmät kehitysalueet asetetun strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Strategian ollessa mitä suurimmassa määrin osa organisaation kulttuuria, uskomme, että mahdollisimman laajasti henkilöstöä, asiakkaita ja yrityksen sidosryhmiä osallistavat strategiaprosessit rikastavat lopputulosta. Tuemme osallistamista asiakkaittemme strategiaprosesseissa monipuolisin digitaalisin välinein, jolloin suuretkin ihmismäärät voivat ketterästi osallistua prosessiin. Strategian valmistumisen jälkeen tuemme asiakasorganisaatioitamme muilla liiketoiminnan kehittämisen palveluillamme.

Varmista johtamis- ja liiketoimintaosaaminen tutkintokoulutuksella

Organisaation menestyminen lähtee ammattitaitoisesta henkilöstöstä.

Tutkintoon johtavassa toimialakohtaisessa koulutuksessa työntekijä kehittää liiketoiminnan osaamistaan ja opiskelee ammattiin työnsä ohessa.

Toteutamme muun muassa liiketoiminnan perustutkintoon (merkonomi), liiketoiminnan ammattitutkintoon ja liiketoiminnan erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutusohjelmia. Lisäksi toteutamme johtamisen tutkintokoulutuksia, esim. erikoiskaupanalalle suunnattu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET).

Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen sisältö suunnitellaan aina opiskelijan osaaminen ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet silmällä pitäen. Opintopolun suunnittelussa huomioidaan aiemmin hankittu taitotieto, ammatillinen kokemus sekä valmiudet opiskeluun. Toteutamme koulutukset yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Kysy lisää toimialakohtaisista koulutusohjelmistamme!

Alkavat tutkintotavoitteiset koulutukset

👉 Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto – Erikoiskaupanala, lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä viim. 24.2.2023