Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä 

Faros & Com Oy
Valimotie 21 
00380 Helsinki 
Y-tunnus 0863068-0 
Myöhemmin ”Arvonnan järjestäjä” 

Osallistumisehdot 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. 

Arvontaan osallistuminen 

Arvontaan osallistutaan vastaamalla NPS-kyselyyn määräaikaan mennessä. Arvontapäivä ilmoitetaan kyseisen arvonnan yhteydessä. 

Arvonnan suorittaminen 

Voittajat arvotaan kaikkien osallistujien kesken kilpailuajan päätyttyä. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse. Jos voittajaa ei saada kiinni kohtuullisen ajan kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen. 

Palkinnot 

Palkintojen tarkka sisältö ja arvo tiedotetaan jokaisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan sähköpostitse. Arvonnan voittaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

Henkilötiedot 

Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Voittajien nimiä tai muita tietoja ei julkaista. 

Arvonnan järjestäjän vastuu 

Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät voikaan käyttää palkintoja. 

Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteiset arpajaisverot. 

Muut ehdot 

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 

Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.