Myynnin ja asiakaspalvelun koulutuksia

Faros & Comilla on monipuolista ja vankkaa osaamista myynnin ja asiakaspalvelun koulutuksista ja näiden teemojen kehittämisestä. Tarjoamme myynnin ja asiakaspalvelun koulutuksia ja työpajakokonaisuuksia B2B- sekä B2C-toimijoille. Toteuttamamme kokonaisuudet voi sitoa toisiinsa tai toteuttaa erikseen, asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Tältä sivulta löydät muutaman esimerkin asiakaspalvelun ja myynnin kehittämisen palveluistamme.

​Myynnin ja asiakaspalvelun johtaminen

Myyntiä voidaan johtaa toimialasta riippuen monella eri tavalla, mutta yleisesti ottaen myynnin ja asiakaspalvelun johtaminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Myynnin ja asiakaspalvelun johtaminen -koulutuksessamme keskitytään mm. seuraaviin teemoihin:

🎯 Tuote- ja palveluosaamisen johtaminen

🎯 Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu, tavoiteasetanta ja mittarit

🎯 Vuorovaikutus ja tiimityön johtaminen valmentavalla otteella

🎯 Myynnin seuranta ja tiedolla johtaminen

🎯 Asiakaskokemuksen johtaminen

Myynnin DISC

Myyntitiimille suoritetaan DISC-analyysi ja tulosten avulla ryhmä oppii tuntemaan oman vuorovaikutustyylinsä. Työpajan aikana syvennytään jokaiseen vuorovaikutustyyliin ja eri asiakastyyppeihin. Ryhmä oppii miten ja kuinka kannattaa myydä tietyn vuorovaikutustyylin omaavalle asiakkaalle. 

​Myynnin ja asiakaspalvelun työpajat

Toteutamme myynti- ja palveluteemaisia työpajoja eri aiheista, esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämisestä. Asiakaskokemuksen kehittäminen – työpajassa yrityksesi tai tiimisi pääsee ohjatun prosessin avulla oppimaan laadukkaan asiakaskokemuksen kulmakivistä samalla kuin työstätte oman asiakaskokemuksenne uudelle tasolle.

Palvelun portaat ja asiakkaan polku -koulutus

B2C – toimintaympäristössä toimiville asiakkaille suunnattu koulutus jonka aikana opitaan palvelun portaista, asiakkaan polusta sekä keskitytään siihen kuinka luodaan asiakkaille päivän parhaita hetkiä voittavien asiakaskohtaamisten avulla. ​

Koko päivän koulutus + ennakko ja jälkitehtäviä digitaalisen yhteistyöalustan kautta. 

Liiketoimintakoulutusta tekstiili- ja muotialan toimijoille

Liiketoiminnan alakohtaiset tutkintokoulutukset

Merkonomikoulutuksessa opiskelijat kehittävät ammattitaitojaan myynnissä, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. ​

Liiketoiminnan ammattitutkinto sopii liiketoiminnan tehtävissä jo toimiville osaamisen syventämiseen. Tutkinnon suorittaneella on paremmat mahdollisuudet edetä vaativampiin tehtäviin liike-elämässä.

Asiakaspalvelun ja myynnin verkkokurssi

Tällä asiakaspalvelun ja myynnin verkkokurssilla asiakaspalvelijasi oppivat ymmärtämään, että heidän toimintansa päivittäisessä asiakastyössä on ratkaisevan tärkeässä asemassa organisaationne menestyksen kannalta. Kurssi kertoo käytännön esimerkkien kautta, miten arkisessa asiakaspalvelussa rakennettaan loistavaa asiakaskokemusta. Kurssin esimerkit ovat kaupanalalta, mutta kaikki tehtävänannot ja case-tehtävät ovat räätälöitävissä juuri teidän toimintaympäristöönne sopiviksi.

Haasteelliset palvelutilanteet -verkkokurssi

Yhteistyössä Mielenrauha Oy:n kanssa tuottamamme Haasteelliset palvelutilanteet -verkkokurssi keskittyy haastavien ja tunnepitoisten palvelutilanteiden hallinnan perusteisiin. Kurssin päätavoite on antaa käytännönläheisiä neuvoja, vinkkejä sekä työkaluja haastavien palvelutilanteiden parempaan hallintaan. Kurssin asiantuntijana on Totti Karpela, jolla on erittäin laaja osaaminen ja kokemus aiheesta. Totti johdattelee video-osuuksissa kurssilasta kuhunkin aiheeseen. Sen jälkeen kurssilainen syventää osaamistaan erilaisin tehtävin ja case-harjoituksin. Tehtävien avulla sidotaan opittu myös kurssilaisen omaan työhön.