Selvitä organisaatiosi nykytilanne ja pullonkaulat Growth Learning -kartoituksella

Menestyvässä organisaatiossa strategiaan ja arvoihin perustuvat toimintaperiaatteet ohjaavat kaikkea organisaation toimintaa. Menestys kumpuaa ammattitaitoisesta, sitoutuneesta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä. Panostamalla organisaatiosi strategiaan, kulttuuriin, arvoihin, työntekijä- ja asiakaskokemukseen sekä johtamiseen vaikutat varmasti organisaatiosi kasvuun ja kannattavuuteen.

Kuulostaa yksinkertaiselta. Todellisuudessa oikeansuuntaisten tulosten aikaansaaminen toiminnan tasolla asti vaatii aina asioiden tarkastelua pintaa syvemmältä. Muutoksen vaikuttavuuden varmistamiseksi organisaation tulee hahmottaa, mistä ollaan lähdössä ja mihin ollaan matkalla. Päämäärän saavuttamiseksi organisaation oppimisprosessit tulee muotoilla pedagogisesti tukemaan liiketoiminnan tavoitteita.


Me kartoitamme pintaa syvemmältä

Me Faros & Comilla uskomme liiketoimintalähtöiseen oppimiseen. Kun henkilöstön oppiminen on linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa, voidaan organisaatiossa saavuttaa oikeansuuntaisia tuloksia aina toiminnan tasolla asti.

Oman organisaation haaste- ja kehittämiskohteiden tunnistaminen voi kuitenkin olla haastavaa. Joskus ulkopuolisen voi olla helpompi auttaa ongelmien kartoittamisessa ja fasilitoinnissa. Me Faros & Comilla autamme mielellämme selvittämään organisaatiosi nykytilanteen ja pullonkaulat kehittämämme Growth Learning -kartoitusmenetelmän avulla.

Olemme kehittäneet Growth Learning -ideologiaan pohjautuvan kartoitusmenetelmän organisaation nykytilanteen hahmottamiseksi ja kasvun sekä kannattavuuden pullonkaulojen tunnistamiseksi toiminnasta.

Näin homma etenee

Organisaatiosi henkilöstö vastaa kestoltaan 10–15 minuutin kyselyyn, joka sisältää kysymyksiä viidestä eri teemasta:

  • Strategia
  • Kulttuuri ja arvot
  • Työntekijäkokemus
  • Asiakaskokemus
  • Johtaminen

Koostamme kyselyn tuloksista tilannekuvan ja johtopäätökset, jotka käymme kanssanne läpi ja annamme vinkkejä organisaatiosi oppimisen johtamisen tueksi.


Esimerkkejä haasteista, joita organisaatioissa on tunnistettu Growth Learning -kartoituksessa

”Johto antaa lisää tehtäviä, jotka vievät aikaa. Samalla puhutaan siitä, että ei pidä vetää yli pitkiä työpäiviä. Ajanpuutteen ratkaisuksi annetaan ratkaisuja, jotka eivät vastaa ongelmiin.”

”Viestintä on käytännössä olematonta eikä nivoudu mitenkään strategiaamme.”

”Organisaatiossamme on reilu ja hyvä yhteishenki, joka pohjautuu terveeseen yrityskulttuuriin, mutta silti meillä on hyvinkin vanhakantaisia jäänteitä toimintatavoissa, joista ei vaan päästetä irti.”

”Perehdytysprosessimme on siinä mielessä selkeä, että se tapahtuu heittämällä työntekijä veteen ja katsotaan osaako hän uida. Uusiin asioihin voisi olla konkreettisempaakin koulutusta, kuin yli 150 hengen Zoom-luento.”

”Saattaa olla tilanne, että lupaamamme asiat ovat kuukausien jälkeenkin vielä meillä hoitamatta, ja kukaan ei tunnu pystyvän ottamaan vastuuta ja hoitamaan asiaa kuntoon.”

”Arvoista ja kulttuurista tulisi käydä enemmän avointa dialogia säätiön eri tasoilla ja sitä tulisi ohjata selkeä yhteinen tavoite.”

”Henkilöstökyselyjen perusteella johtaminen ei vielä ole tasalaatuista yksiköiden välillä. Valmentavaa johtamista tuli kehittää joka yksikössä.”

Näihin ja moneen muuhunkin käytännön asiaan annamme vinkkejä kartoituksen tuloksien läpikäynnissä. Growth Learning -kartoitus pureutuu suoraan asioiden ytimiin ja sitä kautta osaamisen kehittämiseen. Oikeansuuntaisella osaamisen kehittämisellä on suora vaikutus organisaation kasvuun ja kannattavuuteen.

Me Faros & Comilla haluamme auttaa yrityksiä ja yksiöitä menestymään. Mahdollistamme organisaatioiden kasvua eri palveluillamme, esimerkiksi lähijohtamisen tai johtoryhmätyöskentelyn kehittämisellä sekä liiketoimintalähtöisillä verkkokursseilla ja verkko-oppimisalustoilla.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa