fbpx

Valmennus ja digitaalinen käsikirja Kymsoten esihenkilötyön tueksi

Olemme Kymsotella tunnistaneet tämän päivän lähijohtamisen haasteita ja havainneet esihenkilötyössämme kehityskohteita. Päätimme tarttua toimeen valmistamalla esihenkilömme muuttuvan työn vaatimuksiin.

Tavoitteenamme oli parantaa Kymsoten esihenkilötyön laatua vahvistamalla yhteisiä toimintatapojamme ja esihenkilökulttuuria monitoimipaikkaisessa organisaatiossamme. Emme halunneet vain geneeristä johtajaopasta, vaan sisältöä juuri Kymsoten esihenkilöiden tarpeeseen, joten lähdimme toteuttamaan kokonaan uutta sisältöä kymsotelaisten esihenkilöiden käyttöön.

Valmennusta ja yhteistyöstämistä

Tarkastelimme ja tunnistimme Faros & Comin kanssa esihenkilötyön osa-alueita, joita kehittämällä voisimme tarjota eväitä ja tukea monitoimipaikkaisessa organisaatiossamme työskenteleville esihenkilöillemme. Näiden kehitystarpeiden pohjalta valitsimme työstettävät teemat.

Faros & Com suunnitteli työstettävien teemojen pohjalta 4-osaisen työpajakokonaisuuden, johon kutsuimme mukaan joukon eri palvelualueilla työskenteleviä kymsotelaisia esihenkilöitä. Työpajojen toteutus kokonaisuudessaan verkossa helpotti monitoimipaikkaisen organisaatiomme esihenkilöiden osallistumista kehittämistyöhön ja edesauttoi verkostoitumista palvelualueiden yli. Ennen työpajoja ja niiden välissä vastasimme kyselyihin Faros & Comin fasilitaattorin toteuttamalla yhteisöllisellä verkkoalustalla. Työpajoissa tutustuimme Faros & Comin valmentajan johdolla esihenkilötyötä tukeviin työkaluihin ja pohdimme, miten voisimme hyödyntää niitä omassa esihenkilötyössämme.

Työstimme opitun teorian pohjalta pienryhmissä Kymsoten esihenkilötyön tavoitteisiin sopivat käytännönläheiset menetelmät ja ohjeet. Faros & Com ohjasi työpajatyöskentelyä siten, että jokaisen osallistutujan osaaminen tuli hyödynnetyksi.  

Digitaalinen käsikirja yhteistyöstämisen sisällöstä

Työpajoissa syntyneestä sisällöstä Faros & Com käsikirjoitti ja tuotti digitaalisen kymsotelaisen esihenkilötyön käsikirjan. Digitaalisesta käsikirjasta toteutettiin käytännönläheinen ja osallistava verkkokurssi kaikkien Kymsoten esihenkilöiden käyttöön.

Faros & Com otti huomioon toiveemme miellyttävästä käyttökokemuksesta niin mobiilisti kuin pöytäkoneellakin, ja käsikirja tuotettiin responsiivisella Articulate Rise -sisällöntuotanto-ohjelmalla.

Growth Learningilla lisäarvoa Kymsotelle

Faros & Comin ”Growth Learning” -ideologialla toteutetussa ohjelmassa yhdistyivät johtamisen valmennuksen uudet toimintamallit, esihenkilöiden yhteistyöstämisen ohjaaminen, pedagoginen osaaminen ja verkkokurssien tuotanto-osaaminen. Onnistuimme Faros & Comin tuella ja esihenkilöidemme arjen tietotaitoa sekä kokemusta hyödyntämällä koostamaan esihenkilöitämme aidosti tukevan ja innostavan digitaalisen käsikirjan.  


Kymsoten eli Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut.

”Faros & Com on joustava ja nopea yhteistyökumppani arjen kiireeseen. Asiantuntevat fasilitaattorit tekivät työpajatyöskentelystä hyvän kokemuksen!”


Näin toteutimme Kymsoten Growth Learning -ohjelman:

🚀 Projektin suunnittelua

🚀 Ennakkokyselyitä ja yhteistyöstämistä virtuaalisella alustalla

🚀 4 työpajaa Kymsoten esihenkilöille

🚀 Digitaalisen käsikirjan toteututus

Faros & Comin projektitiimi – kysy meiltä lisää!

Jouko Tuominen, Johtamisen kehittäjä
Oppimismuotoilija Laura Sobott
Laura Sobott, Oppimisen kehittäjä

Haluaisitko sinä parantaa organisaationne esihenkilötyön laatua?

Kehitämme lähijohtamista valmentamalla ja yhteisöllisellä työpajatyöskentelyllä. Fasilitoimalla varmistamme yhteiskehittämisen vaikuttavuuden ja jokaisen työpajan osallistujan kehittämispotentiaalin hyödyntämisen. Toteutamme tarpeiden mukaisesti valmennuksen pohjalta organisaation lähijohtamisen tueksi digitaalisen käsikirjan.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa