Growth Learning on liiketoiminta­lähtöistä oppimista

Meillä faroscomilaisilla on aito halu, monipuolista asiantuntijuutta ja laaja kirjo onnistumisen työkaluja, joilla me pystymme auttamaan asiakkaitamme liiketoiminnan tavoitteellisessa kehittämisessä. Growth Learning on liiketoimintalähtöistä oppimista, joka yhdistää Faros & Comin monipuoliset palvelut toisiinsa – niiden avulla me autamme asiakkaitamme toteuttamaan kunnianhimoisimmatkin suunnitelmat.

Miksi Growth Learning?

Toimintaa ohjaavat, selkeät tavoitteet sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö ovat organisaation menetystekijöitä. Nämä eivät kehity organisaatiossa itsestään, vaan niitä tulee johtaa tavoitteellisesti.

Me Faros & Comilla rakennamme erilaiset valmennus- ja koulutuskokonaisuudet aina sekä liiketoiminta- että oppijalähtöisesti. Luomme innostavia, selkeitä, konkreettisia, sitouttavia ja ennen kaikkea vaikuttavia oppimiskokemuksia, joilla saadaan aikaiseksi tavoiteltua toimintaa, jonka vaikutukset näkyvät myös liiketoiminnan tuloksissa.

Tavoitteet todeksi Growth Learning -palveluilla

Me faroscomilaiset autamme organisaatioita liiketoimintalähtöisen oppimisen johtamisessa. Me muotoilemme yhdessä asiakkaidemme kanssa liiketoiminnan kehittämiseen ja oppimisen johtamiseen tavoitteita tukevat ratkaisut sekä vaikuttavat koulutussisällöt ja -menetelmät.  

  • Me toteutamme strategiahankkeita aina lähtötilanteen kartoittamisesta uuden strategian läpivientiin organisaatiossa.
  • Autamme yrityksen johtoa kommunikoimaan liiketoiminnan tavoitteet kaikille ymmärrettävällä tavalla, tunnistamme kasvun esteet ja pullonkaulat ja tarjoamme pedagogiset keinot muuttaa tavoitteiden saavuttaminen jokapäiväiseksi toiminnaksi. Kehitämme myös esihenkilötyötä pedagogisin ja tulostavoitteellisin keinoin.
  • Rakennamme verkkokursseja ja oppimissisältöjä tukemaan liiketoiminnan suoritus- ja kehitystavoitteita. Luomme henkilöstölle palkitsevia ja sitouttavia oppimiskokemuksia, joiden hyödyt näkyvät jokapäiväisessä työssä. Suunnittelemme ja toteutamme verkkokurssit tai autamme organisaatioiden asiantuntijoita toteuttamaan niitä itse monipuolista asiantuntijuuttamme ja palveluitamme hyödyntäen.
  • Hyvä verkko-oppimisalusta toimii organisaation oppimisen kotipesänä. Rakennamme organisaation käyttöön Learning Management System (LMS) -oppimisalustan, jonka avulla organisaatio pystyy johtamaan henkilöstönsä oppimista erilaisten seuranta-, raportointi- ja analytiikkatyökalujen avulla.

💎

Faros & Com on erityisosaaja johtamisen ja osaamisen kehittämisessä sekä kehittämisen tukemisessa digitaalisin ratkaisuin. Kokonaisvaltainen palveluratkaisumme vastaa jatkuvassa muutoksessa olevan työelämän luomiin liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämistarpeisiin.

Ota yhteyttä, niin jutellaan, miten voisimme auttaa sinun organisaatiotasi liiketoimintalähtöisessä oppimisen johtamisessa!

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa