Moninaiset oppijat verkkokurssilla

Erilaisten oppimistapojen ja -haasteiden huomioiminen ei ole aina helppoa etenkään laajalle kohderyhmälle suunnatuilla verkkokursseilla, mutta siihen kannattaa ehdottomasti panostaa. Selkeä, havainnollistava, osallistava ja saavutettava oppimiskokemus tukee lopulta ihan jokaisen oppimista.

Annan kirjoituksessani muutamia vinkkejä, joilla verkkokurssin suunnittelijana pystyt huomioimaan koulutettavan henkilöstön moninaiset oppijat ja mahdollistamaan erilaisia oppimisen tapoja.

Meistä on moneksi

Erilaiset oppimisen haasteet ja erityisen tuen tarve opetuksessa ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Oppimisen haasteet voivat liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin tai työn suorittamisen haasteisiin. Myös mm. organisaatioiden kansainvälisyys ja henkilöstön monikulttuurisuus tuovat verkko-opetukseen omat haasteensa.

💡 Erilaisten oppijoiden liitto ry:n mukaan jopa viidesosalla väestöstä on jonkinasteisia oppimisvaikeuksia.

💡 Pelkästään ammatillisessa koulutuksessa noin kuudesosa perustutkinnon opiskelijoista saa tänä päivänä erityistä tukea.

Moninaisuuden huomioiminen on tärkeää

Jokainen ihminen on erilainen, ja oppimisen tavat ovat organisaatioissa monenlaisia. Jotta verkkokurssin tavoitteet jalkautuisivat käytäntöön asti, jokaisen osallistujan pitäisi pystyä sisäistämään opetettavat asiat ilman ylivoimaisia ponnistuksia.

Hyvä verkkokurssi on oppimista edistävä, saavutettava ja monikanavainen kokonaisuus, joka ohjaa osallistujaa aktiiviseen tekemiseen. Osallistujan tulee saada verkkokurssilta sitä osaamista, jota hän tarvitsee saavuttaakseen tavoiteltuja oppimistuloksia.

Huomioimalla moninaisuuden verkkokurssien suunnittelussa ja toteutuksessa edesautat ihmisten oppimista ja verkkokurssin vaikuttavuutta organisaatiossasi. Kun varmistat, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen omista lähtökohdistaan ja mahdollistat yksilöllisesti erilaisia oppimisen tapoja, saat aidosti aikaiseksi tavoiteltua toimintaa!

Edistä organisaatiosi oppimista verkkokurssilla

Koska verkkokurssia suunnitellessamme emme useinkaan tiedä kaikista organisaation oppimisen haasteista, kannattaa lähteä oletuksesta, että osallistujien joukossa on todennäköisesti jonkinlaisia oppimisen haasteita, kuten kielellisiä haasteita tai lukemiseen tai hahmottamiseen liittyviä oppimisvaikeuksia.

Selkeällä, havainnollistavalla, osallistavalla ja saavutettavalla verkkokurssilla edistät joka tapauksessa organisaatiosi oppimista.

Varmista, että verkkokurssilla on

Selkeä rakenne ja eteneminen

 • Tue hahmottamista selkeällä rakenteella.
 • Kerro, mitä oppimista verkkokurssilla tavoitellaan ja miten kurssilla edetään.
 • Ohjeista selkeästi ja jatkuvasti.
 • Pohjusta ja vedä asioita yhteen.
 • Anna osallistujille mahdollisuus edetä omassa tahdissaan.
 • Ohjeista tuen ja lisätiedon pariin.

Tavoitteita tukeva aineisto

 • Keskity tavoitteiden kannalta olennaiseen ja karsi turha aineisto pois.
 • Käytä selkeää kieltä ja selitä käsitteitä – älä oleta asioiden olevan tuttuja.
 • Havainnollista kuvilla ja kaavioilla.
 • Integroi tärkein sisältö konkretiaan – anna käytännön esimerkkejä.

Osallistaminen ja hyvä fiilis

 • Ohjaa aktiiviseen tekemiseen.
 • Anna ohjaavaa, positiivista palautetta.
 • Älä oleta kaikkien oppivan samalla tavalla. Etsi erilaisia oppijoita tukevia ratkaisuja ja pyri tarjoamaan jokaiselle jokin tapa oppia tärkeimmät asiat.
 • Kunnioita jokaista osallistujaa.
 • Luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Saavutettavuus ja käytettävyys

 • Varmista tuotetun sisällön saavutettavuus esimerkiksi riittävällä fonttikoolla ja värien kontrasteilla.
 • Mahdollista saavutettavuutta tukevien ohjelmien, kuten ruudunlukijan käyttö.   
 • Puhu selkeästi videoilla. Vältä puheen aikana turhaa taustamusiikkia tai -hälinää. Tekstitä videot.  
 • Pyydä mahdollisuuksien mukaan erilaisia oppijoita testaamaan käytettävyyttä. 
 • Huomioi saavutettavuus myös oppimisympäristössä.
 • Varmista tiedon omaksuminen kieliversioilla ja lokalisoinnilla.

Löydät näiden vinkkieni lisäksi monipuolista tietoa, neuvontaa ja työkaluja erilaisten oppijoiden tukemiseen mm. Erilaisten oppijoiden liiton sivuilta www.eoliitto.fi.

Moninaisuuden huomioimalla tuet organisaatiosi oppimista ja menestymistä. Me Faros & Comilla autamme tarpeidesi mukaisesti oppimista edistävien, saavutettavien ja monikanavaisten verkkokurssien toteuttamisessa.

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa