fbpx

Paranna lähijohtamisen laatua esihenkilövalmennuksen avulla

Laadukkaalla esihenkilötyöllä varmistetaan tiimin onnistuminen ja parannetaan organisaation kannattavuutta. Hyvä lähijohtaminen on ammattitaito, jota voi ja pitää kehittää. Esihenkilövalmennus on loistava tapa luoda malli organisaation esihenkilötyölle ja yhtenäistää lähijohtamisen toimintatapoja.

Esihenkilövalmennuksen hyödyt

🚀 Parannetaan organisaation kannattavuutta tunnistamalla pullonkaulat ja ajurit.

🚀 Yhtenäistetään esihenkilötyön toimintatapoja.

🚀 Luodaan malli organisaation esihenkilötyölle.

🚀 Yhtenäistetään ja vahvistetaan esihenkilökulttuuria.

🚀Varmistetaan esihenkilötyön tasalaatuisuus.

🚀 Rakennetaan esihenkilöverkostoja esim. palvelualueiden yli.

🚀 Tarjotaan työkaluja ja toimintamalleja arjen johtamistyöhön.


Toteutamme valmennuksen pohjalta digitaalisen käsikirjan, jonka avulla työpajoissa käsitellyt aiheet ja työkalut sekä toimintamallit voidaan jakaa ja viedä käytäntöön koko organisaatiossa.

”Faros & Com on joustava ja nopea yhteistyökumppani arjen kiireeseen. Asiantuntevat fasilitaattorit tekivät työpajatyöskentelystä hyvän kokemuksen!”

Paljon jäi asioita reppuun; itsensä johtamisen ympyrää katselen päivittäin ja toivon pystyväni viemään sen opit käytäntöön.

– Esihenkilövalmennuksemme osallistuja

Esihenkilövalmennuksen tavoitteet ja teemat

Räätälöimme ohjelman aina organisaation tarpeisiin strategia ja muutosohjelmat huomioiden. Esihenkilövalmennuksen tavoitteena on valmistaa esihenkilöt muuttuvan työn vaatimuksiin ja vahvistaa esihenkilöiden oman työn hallintaa alati muuttuvassa työympäristössä.

Usein toistuvia teemoja ovat

💎 minä johtajana / itsensä johtaminen

💎 tiimin johtaminen

💎 lähijohtaminen (esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet)

💎 valmentava johtaminen

💎 tuloksen johtaminen

💎 lähijohtajan viestintä ja vuorovaikutus

💎 muutoksen johtaminen.

Digitaalisella esihenkilötyön käsikirjalla opit jakoon

Toteutamme ohjelmien sisällön ja tulosten pohjalta innostavan ja interaktiivisen digitaalisen esihenkilötyön käsikirjan. Käsikirjan tavoitteena on viedä käytäntöön ja ylläpitää työpajoissa käsiteltyjä aiheita sekä yhtenäistää esihenkilötyön toimintakulttuuria ja tapoja koko organisaatiossa.

Mikäli olette juuri kehittäneet esihenkilöidenne osaamista valmennuksen avulla, ei hätää – voimme toteuttaa käsikirjan myös jo pidetyn valmennuksen pohjalta!

”Onnistuimme Faros & Comin tuella ja esihenkilöidemme arjen tietotaitoa sekä kokemusta hyödyntämällä koostamaan esihenkilöitämme aidosti tukevan ja innostavan digitaalisen käsikirjan.”

– Kymsote

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

”Toimipisteestä riippuen painimme kaikki lähes samojen haasteiden kanssa. Vertaisverkostoa hyödynnetään nyt aiempaa tehokkaammin organisaation sisällä.”

”Olen kehittänyt kokouskäytäntöjä. Tiimeissä olen vastuuttanut henkilöstöä, jotta tiimien itseohjautuvuus paranisi. Ollaan raamitettu tiimin toimintaa. Omaa työtä olen pyrkinyt suunnittelemaan.”

”Muutamassa kehityskeskustelussa olen nyt osannut ottaa puheeksi työntekijän osaamisen/motivaation ja ollaan mietitty lisävastuita. Johtamisvoima ympyrä on tulostettuna nenäni edessä > johda, näytä, valmenna ja viesti on isona tavoitteenani.”

”Johtamisen nelikenttä on tulostettuna oman työpisteen seinään. GROW- ja SMART-mallit ovat hyviä työkaluja henkilöstöjohtamisen välineeksi.”

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa