fbpx

Faros & Comin mentorointi on käytännönläheistä sparrausta – intoa ja iloa unohtamatta!

Tiesitkö, että me Faros & Comilla tarjoamme avaimet käteen -verkkokurssien lisäksi mentorointia myös asiakkaidemme omiin verkkokurssiprojekteihin? Digipedagogiikan mentorointiyhteistyö Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle oli innostava oppimismatka, jonka avulla he pystyivät parantamaan verkkokoulutustensa laatua ja tehostamaan omaa työskentelyään. 

Mistä lähdimme liikkeelle?

Laajan verkkokoulutusprojektin käynnistyessä KT:ssa tunnistettiin tarve digipedagogiselle osaamisen kehittämiselle. KT:n koulutuksista vastaava tiimi ja koulutettavan sisällön asiantuntijat halusivat varmistaa, että verkossa tarjottava koulutus on pedagogisesti laadukasta, mielenkiintoista ja opiskelijalle miellyttävää. Digipedagogiikka tarjoaa erilaisia työkaluja ja strategioita, jotka varmistavat juuri tämän: oppijakeskeisen ja interaktiivisen oppimiskokemuksen.  

Digipedagogiikan mentoroinnin avulla saimme mahdollisuuden siirtää digipedagogista erityisosaamistamme KT:lle nopeasti, kustannustehokkaasti ja täsmälliseen tarpeeseen.   

Näin se homma hoituu! 

Aloitimme yhteistyömme selvittämällä koulutuksen tavoitteita ja pohtimalla erilaisia verkkokurssin suunnitteluun liittyviä haasteita.  

”Asiakkaan tarpeet ovat aina lähtökohtana, kun suunnittelemme mentoroinnin tarkempaa sisältöä. KT:n haasteena oli laajat opetettavat sisällöt ja hyvin heterogeeninen joukko koulutukseen osallistujia. Näitä haasteita silmällä pitäen panostimme mentoroinnissa erityisesti tavoitteiden kirkastamiseen ja kohderyhmän ymmärtämiseen. Molemmat näistä ovat loistavia rajauksen välineitä, joihin satsaamalla pääsemme jo pitkälle”, kertoo Faros & Comin oppimisen kehittäjä Elina Pärnä.

Konkreettiset vinkit jatkoon

Mentoroinnin lopputuloksena rakentui yhdessä KT:n asiantuntijoiden kanssa rakennettu verkkokurssin pedagoginen suunnitelma ja käsikirjotus.  

Mentoroinnin aikana saadut opit ovat sovellettavissa myös jatkossa, sillä asiantuntijat saivat digipedagogista osaamista hyödynnettäviksi myös tuleville kursseille.  

KT toivoi ja sai mentoroinnilta myös vinkkejä käytössä olevan työkalun, Howspacen, mahdollisuuksista osallistujien aktivointiin, oppimisen seurantaan ja arviointiin.

Saimme erinomaisia vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen, pedagogisiin ratkaisuihin, opiskelijoiden oppimisen tukemiseen sekä kurssin tekniseen toteutukseen. Mentoroinnin kautta opimme verkkokurssin käsikirjoittamista ja saimme työskentelyymme rakennetta. Elina ja Emma olivat innostavia, osaavia ja käytännönläheisiä sparraajia, joiden oppien ja vinkkien avulla pääsimme hyvin työssämme eteenpäin.

– Anniina Tuomi, Kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijät KT 

KT lyhyesti

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on työnantajajärjestö, joka ajaa kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden etuja työmarkkinoilla sekä työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kunta- ja hyvinvointialuetyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.


Kaipaatko käytännönläheistä mentorointia esimerkiksi digipedagogiikkaan?

Me Faros & Comilla mentoroimme innolla asiantuntijoitanne tuottamaan pedagogisesti laadukkaita oppimissisältöjä.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa