fbpx

Liiketoiminnan
tuloksellinen
kehittäminen

Johtamisen kehittäminen lähtee aina liiketoiminnan tavoitteista.

Autamme yrityksen johtoa kommunikoimaan liiketoiminnan tavoitteet kaikille ymmärrettävällä tavalla, tunnistamme kasvun esteet ja pullonkaulat ja tarjoamme pedagogiset keinot muuttaa tavoitteiden saavuttaminen jokapäiväiseksi toiminnaksi. Kehitämme myös esihenkilötyötä pedagogisin ja tulostavoitteellisin keinoin.
Toteutamme strategiahankkeita lähtötilanteen kartoittamisesta uuden strategian läpivientiin organisaatiossa. Toteutamme myös liiketoiminnan tutkintoon johtavia koulutuksia yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Kehitä johtamisen laatua

Laadukas johtaminen on ammattitaito, jota voidaan ja pitää kehittää.

Johtoryhmän kehittäminen on liiketoiminnan kehittämistä. Kehitämme yritysten johtamisen laatua ja liiketoimintaa räätälöityjen kehitysohjelmien sekä coachingprosessien avulla. Johtamisen asiantuntijoillamme on vahva omakohtainen kokemus johtotehtävistä.

Johtamisen asiantuntijamme toteuttavat mm. The Five Behaviors of a Cohesive Team™- mallin tukemia johtoryhmän kehitysohjelmia. Kehitysohjelmat rakennetaan aina ryhmän tavoitteet ja tarpeet huomioiden.

Hyvä esihenkilötyö varmistaa tiimin onnistumisen

Lähijohtamisella on merkittävä rooli organisaation strategian toteutumisessa. Hyvällä esihenkilötyöllä varmistetaan henkilöstön osaamisen tavoitelähtöinen kehittäminen ja tuloksellinen toiminta.

Kehitämme lähijohtamista valmentamalla ja yhteisöllisellä työpajatyöskentelyllä. Fasilitoimalla varmistamme yhteiskehittämisen vaikuttavuuden ja jokaisen työpajan osallistujan kehittämispotentiaalin hyödyntämisen. Toteutamme tarpeiden mukaisesti valmennuksen pohjalta organisaation lähijohtamisen tueksi digitaalisen käsikirjan.

Räätälöimme valmennukset aina organisaation tarpeisiin strategia ja muutosohjelmat huomioiden. Usein toistuvia teemoja ovat minä johtajana / itsensä johtaminen, tiimin johtaminen, lähijohtaminen (esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet), valmentava johtaminen, tuloksen johtaminen, lähijohtajan viestintä ja vuorovaikutus, muutoksen johtaminen.

Menesty voittavalla strategialla

Strategia ohjaa organisaation toimintaa. Menestyksen varmistamiseksi koko henkilöstön tulee sitoutua työskentelemään yhteisen päämäärän eteen.

Toteutamme strategiahankkeita lähtötilanteen kartoittamisesta uuden strategian läpivientiin organisaatiossa. Suunnittelemme hankkeen läpiviennin ennakkoon säilyttäen samalla mahdollisuuden tehdä nopeasti tarvittavia korjauksia ja muutoksia. Toteutusta seurataan ja suunnataan ohjausryhmän toimesta ja hankkeesta raportoidaan säännöllisin välein sovitusti sekä johdolle että hallitukselle.​

Olemme mallintaneet strategiaprosesseja moniin eri tilanteisiin. Loogisen ja suoraviivaisen etenemismallimme lopputuloksena hahmotetaan organisaation keskeisimmät kehitysalueet asetetun strategisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Varmista johtamis- ja liiketoimintaosaaminen tutkintokoulutuksella

Organisaation menestyminen lähtee ammattitaitoisesta henkilöstöstä.

Tutkintoon johtavassa toimialakohtaisessa koulutuksessa työntekijä kehittää liiketoiminnan osaamistaan ja opiskelee ammattiin työnsä ohessa.

Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen sisältö suunnitellaan aina opiskelijan osaaminen ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet silmällä pitäen. Opintopolun suunnittelussa huomioidaan aiemmin hankittu taitotieto, ammatillinen kokemus sekä valmiudet opiskeluun. Toteutamme koulutukset yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Alkavat tutkintotavoitteiset koulutukset

👉 Merkonomi – liiketoiminnan perustutkinto – hius- ja kauneudenhoitoala, lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä viim. 6.2.2023

👉 Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto – Erikoiskaupanala, lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä viim. 24.2.2023

👉 Liiketoiminnan ammattitutkinto – hius- ja kauneudenhoitoala, lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä viim. 3.3.2023