Ymmärrystä kasvattava, mielenkiintoinen ja motivoiva verkkokoulutus korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille

Henkilö suorittaa verkkokoulutusta tabletilla

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on laaja kokonaisuus. Uudet korvaus- ja vakuutuskäsittelijät tulevat mielenkiintoisen lajin pariin, mutta vakuutuslajin sisällön laajuus voi yllättää ja lajiin kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset voivat tuntua haastavilta. Lajin parissa työskenteleminen vaatiikin pitkäjänteisyyttä.

Toteutimme Faros & Comin kanssa kattavan verkkokoulutuspaketin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sisällöstä. Sen avulla uudet korvaus- ja vakuutuskäsittelijät saavat yhtenäisen, kattavan yleisperehdytyksen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Korvauskäsittelijät pystyvät tekemään lakisääteisen lajin edellyttämiä yhdenvertaisia ratkaisuja sekä vastaamaan asiakkaiden esittämiin kysymyksiin.

Tavoitelähtöistä suunnittelua

Kyseessä oli laaja koulutuskokonaisuus, johon piti rajata ja linjata keskeisin oppi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Kirkastimme Faros & Comin pedagogin johtamassa suunnitteluworkshopissa koulutuksen tavoitteet, joiden pohjalta täsmensimme toteutusta, aiheita, teemaa ja menetelmiä, joilla oppimistuloksia saavutetaan.

Olimme kaavailleet alustavasti yhden laajan verkkokoulutuksen toteuttamista, mutta suunnitteluworkshopin lopputulemana olimme yksimielisiä siitä, että yhden jättiläisen sijaan vakuutuksen eri osa-alueiden pilkkominen kuudelle eri verkkokurssille keventää ja selkeyttää aiheen opiskelua. Näiden kurssien sisältö on kaiken a ja o uuden käsittelijän perehdyttämisessä.

Faros & Com toteutti verkkokurssin sellaiseksi, että se täyttää lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) antamat saavutettavuusvaatimukset.

Substanssi TVK:lta ja pedagoginen toteutus Faros & Comilta

Meillä TVK:lla on vahva asiantuntemus työtapaturma- ammattitautivakuutuksesta. Meille on keskeistä, että koulutuksen suorittaja oppii järjestelmän tarkoituksen suomalaisessa sosiaaliturvassa ja hahmottaa kokonaisuuden sekä oman roolinsa ja toimintansa merkityksen kokonaisuudessa. Koulutuksessa uusi korvaus- ja vakuutuskäsittelijä oppii tuntemaan lakisääteisen vakuutuksen pääperiaatteet ja etuudet sekä sen toimeenpanoon kohdistuvat vaatimukset. On olennaista, että korvauskäsittelijä tietää, mihin tietyt ratkaisut vaikuttavat korvauskäsittelyasian myöhemmässä vaiheessa ja mistä hän löytää tarvitsemaansa lisätietoa.

Faros & Comilta haimme ja saimme apua erityisesti aineiston tavoitelähtöiseen linjaamiseen, pedagogiseen käsikirjoittamiseen sekä sisällöntuotantoon. Koostimme vaiheittain yhdessä linjaamiemme aiheiden pohjalta lähdeaineistoa, jonka pohjalta Faros & Com laati käsikirjoituksen ja visuaalisen suunnitelman. Faros & Com toteutti kurssien sisällöntuotannon. Faros & Com kuvasi lisäksi kursseille videoita, joissa TVK:n asiantuntija kertoo kunkin aihealueen keskeisimmistä asioista.

Osallistuimme aktiivisesti sisällön ja kurssidemojen kommentointiin. Reilun puolen vuoden urakoinnin jälkeen meillä oli kasassa ymmärrystä kasvattava, mielenkiintoinen ja motivoiva koulutuskokonaisuus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen parissa työskenteleville.

Käytännönläheisiä esimerkkejä tosielämästä

Suunnittelimme koulutukseen käytännön esimerkkejä työtapaturmista ja ammattitaudeista. Niistä ilmenee, miten korvausprosessi etenee vakuutusyhtiössä ja mitä korvauksia vahingoittuneelle maksetaan. Kursseille toteutetut tehtävät ovat erittäin hyödyllisiä ja edistävät tärkeimpien aiheiden oppimista.

TVK:n uusi Työtapaturmatieto-palvelu – myös uusi verkkokoulutus löytyy sieltä

TVK:n uutena palveluna on avautunut syksyn 2022 aikana uusi, avoin ja julkinen tietopalvelu nimeltään Työtapaturmatieto. Sieltä löytyy jatkossa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kaikenlainen julkinen asiantuntijatieto. Myös Faros & Comin kanssa tehty verkkokoulutuskokonaisuus on sieltä katsottavissa.


Koordinoimme ja kehitämme työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa.

Tuotamme hyödyllistä ja monipuolista tietoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä vakuuttamisen toimintaympäristöstä. 

Kiitokset Farokselle hienosti toteutetusta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusasioiden verkkokurssikokonaisuudesta! Se oli ensimmäinen laatuaan TVK:ssa ja myös itse opimme toteutusprosessissa paljon!


Suunnitteletko verkkokoulutuskokonaisuutta?

Me Faros & Comilla autamme tavoitteiden kirkastamisessa ja tarpeidesi mukaisten ratkaisujen toteuttamisessa!

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa