Ammattiliitto Pro – Monimuotokoulutus täynnä mahdollisuuksia!

Henkilö istuu lattialla kannettava tietokone sylissään.

Toteutimme yhteistyössä Faros & Comin kanssa hankkeen, jonka tavoitteena oli rakentaa uusi verkkokoulutuksia ja digitaalisia oppimisalustoja hyödyntävä monimuotokoulutus. “Henkilöstön edustajat työhyvinvoinnin kehittäjinä” -monimuotokoulutus tarjoaa liiton luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille vaihtoehtoisen kouluttautumistavan perinteisen lähikoulutuksen rinnalle.

Monimuotokoulutuksen rakennuspalikat

Kokonaisuuden suunnittelu alkoi Faros & Comin vetämissä työpajoissa, jossa hahmottelimme monimuotokoulutuksen rakennetta ja toteutusta yhdessä Ammattiliitto Pron asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäisissä työpajoissa tutustuimme digitaalisiin oppimisen alustoihin ja työstimme tavoitteiden pohjalta koulutuskokonaisuuden roadmapin, eli toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelmaan hahmottuivat monimuotokoulutuksen eri opetusmuodot:

💡 Verkkokurssit tehokkaaseen itsenäiseen opiskeluun

💡 Howspace-osiot vaikuttavaan yhteisölliseen oppimiseen

💡 Virtuaaliset verkkoistunnot yhteiseen reflektointiin ja keskusteluun

Monimuotokoulutuksessa yhdistämme pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisia opetusmuotoja. Panostimme suunnitteluun ja varmistimme, että saamme erilaisista opetusmuodoista niiden parhaan hyödyn irti. Valitut digitaaliset ratkaisut mahdollistavat tehokkaan itseopiskelun, mutta tukevat myös yhteisöllistä oppimista. Visuaalinen ilme sitoo kokonaisuuden ja se luotiin Ammattiliitto Pron graafisen ilmeen pohjalta Faros & Comin graafisen suunnittelijan piirroskuvitusta hyödyntäen.

Mentorointia omien asiantuntijoidemme tueksi

Monimuotokoulutuksen vaikuttavuus varmistettiin työpajoissa, jossa Faros & Comin pedagoginen suunnittelija ja fasilitoinnin osaaja mentoroivat omia asiantuntijoitamme digitaalisten alustojen hyödyntämisestä. Mentoroinnin tavoitteena on tukea asiantuntijoitamme omassa työssään uuden monimuotokoulutuksen kouluttajina.


Ammattiliitto Pro on työelämän edunvalvoja, jonka tehtävä on tukea jäsentensä toimeentuloa, osaamista ja hyvinvointia. Edistämme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tasa-arvoista yhteiskuntaa. Olemme monialainen ammattiliitto, joka tarjoaa yhteisön alasta, asemasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Teemme töitä, jotta jäsenillämme menisi paremmin!

“Olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhömme Faros & Comin kanssa! Olemme voineet luottaa siihen, että aikataulut ja suunnitelmat pitävät. Myös käyttäjäkokemukset puhuvat puolestaan, sillä koulutukseen osallistujat ovat kokeneet, että heidän odotuksiinsa on vastattu ja heidän osaamisensa on kehittynyt.”

– Ammattiliitto Pron koulutuspalvelut


Voisiko monimuoto-opetus olla oikea lähestymistapa teidänkin organisaationne koulutusstrategiaan?

Me Faros & Comilla luomme voittavia oppimiskokemuksia vastaamaan tarpeitanne ja toiveitanne!

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa