Psykologinen turvallisuus luo perustan organisaation oppimiselle

Psykologinen turvallisuus on organisaatiokulttuurin ja hyvän työntekijäkokemuksen rakentamisen peruspilari. Ongelmien ratkaiseminen avoimessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä edesauttaa luovaa ajattelua ja uusien toimintatapojen omaksumista luoden näin lähtökohdat myös vaikuttaville oppimistuloksille.

Kokemus tuesta ja arvostuksesta

Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan sit√§, ett√§ yhteis√∂ss√§ jokainen kokee pystyv√§ns√§ olemaan oma itsens√§, ilmaisemaan erilaisia n√§kemyksi√§√§n ja ideoitaan, kysym√§√§n ‚ÄĚtyhmi√§kin‚ÄĚ kysymyksi√§ ja ottamaan riskej√§ sek√§ tekem√§√§n virheit√§ ilman pelkoa seuraamuksista.  

Hyvät olosuhteet oppimiselle

Psykologinen turvallisuus ja avoin ilmapiiri luovat ihanteelliset olosuhteet organisaation ja yksilöiden oppimiselle.

Uusia ideoita heitetään aktiivisesti ilmoille ja kokeillaan rohkeasti, mikä edistää innovaatioita ja kykyä sopeutua uusiin toimintatapoihin. Arvostelun sijaan koetaan arvostusta, jolloin virheiden hyväksyminen ja niistä oppiminen on helpompaa. Luottamuksen ilmapiirissä jaetaan mielellään tietoja ja taitoja, jolloin koko organisaatio kehittyy kollektiivisesti.

Psykologinen turvallisuus kannustaa henkilöstöä omien vahvuuksiensa sekä kehityskohtiensa avoimeen tarkasteluun ja niiden pohjalta oman osaamisensa kehittämiseen. Psykologisesti turvallinen ympäristö aktivoi ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja edesauttaa itseohjautuvuutta.

Oppiminen osaksi arkea

Oppiva kulttuuri tulee juurruttaa organisaation arvopohjaan ja sen rakentaminen edellyttää vahvaa sitoutumista kaikilla organisaation tasoilla.

Esimerkiksi seuraavien asioiden kehittäminen auttaa vahvistamaan psykologista turvallisuutta ja rakentamaan oppivaa kulttuuria:

 • Jatkuvaan parantamiseen kannustava kulttuuri
 • Avoin ja selke√§ viestint√§ oppimisen tavoitteista ja odotuksista
 • Erilaisten n√§k√∂kulmien ja kokemusten jakaminen sek√§ arvostaminen
 • Yhteis√∂llinen kehitt√§minen ja ongelmien ratkaiseminen
 • Virheiden n√§keminen oppimismahdollisuutena
 • Kannustaminen aktiiviseen ty√∂n ja tarvittavan osaamisen kehitt√§miseen
 • Monipuoliset jatkuvaa oppimista tukevat koulutukset
 • Oppimisen seuraaminen ja arviointi
 • Erilaisten oppimistarpeiden huomioon ottaminen
 • Johdon tuki ja esimerkki
 • Vertaistuki ja mentorointiohjelmat

Oppivassa organisaatiossa pyrit√§√§n jatkuvaan ty√∂n kehitt√§miseen ja suorituskyvyn parantamiseen. Investoimalla psykologiseen turvallisuuteen organisaatio osoittaa arvostavansa henkil√∂st√∂√§√§n ja heid√§n jatkuvaa oppimistaan. ‚̧ԳŹ

Me Faros & Comilla tuemme organisaatiota oppimiskulttuurin luomisessa ja vaikuttavien oppimistulosten saavuttamisessa esimerkiksi organisaation tarpeeseen räätälöidyillä valmennuksilla, verkko- ja livekoulutuksilla sekä työpajatyöskentelyllä.


Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä ja kouluttaja

Laura yhten√§ Faros & Comin oppimisen kehitt√§jist√§ muotoilee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhm√§√§ puhuttelevia oppimisratkaisuja ‚Äď aina tavoitel√§ht√∂isesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa