fbpx

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta – työyhteisö voimavarana

Ajoin viimeksi eilen tuttuun ruokakauppaani ostoksille. Kyseinen kauppa ei ole lähimpänä kotiani, mutta haluan asioida siellä yhä uudelleen. Nimittäin jälleen kerran lähdin sieltä hymyillen pois. Sen lisäksi, että kaupan valikoima vastaa loistavasti omiin tarpeisiini, toimiva työyhteisö ja työntekijöiden positiivinen fiilis näkyy kaikessa ja tarttuu myös asiakkaan matkaan. Ihan paras asiakaskokemus jälleen ❤️!

Pidän työyhteisön toimivuutta äärimmäisen tärkeänä yrityksen menestystekijänä. Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa suuresti asiakaskokemukseen ja asiakkaan sitoutumiseen. Mikä parasta, työyhteisön toimivuutta ja työyhteisötaitoja voi kehittää – pienilläkin teoilla on vaikutusta!

Toimiva työyhteisö luodaan yhdessä

Organisaation arvoihin perustuvat toimintatavat ja periaatteet ohjaavat käyttäytymistämme työpaikalla ja vaikuttavat suuresti työntekijäkokemukseen ja työyhteisön tuottavuuteen. On tärkeää, että jokainen työyhteisön jäsen tuntee toiminnan tavoitteet ja periaatteet, tietää miten ne ohjaavat päivittäistä toimintaa ja ennen kaikkea sitoutuu niihin. Oikeaa suuntaa ja työyhteisön pelisääntöjä onkin hyvä pysähtyä tarkastelemaan ja pohtimaan aika ajoin yhdessä koko työyhteisön kanssa.

Työnantaja luo työn teolle onnistumisen edellytykset – puitteet turvalliselle työpaikalle ja työn sujuvuudelle. Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen on kuitenkin jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla – on sitten tarpeen nostaa kissa pöydälle tai kehua kaveria. Jokainen työyhteisössä edistää teoillaan töiden sujuvuutta, hyvää ilmapiiriä ja omaa sekä työyhteisön hyvinvointia.

Työyhteisötaidot ovat kykyä tehdä töitä yhdessä

Työyhteisötaidot ovat yhteisten pelisääntöjen noudattamista, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, vastuullisuutta, toisten arvostamista, tahdikkuutta, positiivisia tekoja ja myönteistä asennoitumista. Erityisen tärkeää on myös halu kehittää työtä, työyhteisöä ja omaa työssä tarvittavaa osaamista. Mm. näillä työyhteisöön onnistutaan luomaan hyvä, luottamuksellinen ja motivoiva työskentelyilmapiiri.

Työyhteisön moninaisuus on rikkautta

Jokainen ihminen näkee ja kokee asiat omasta näkökulmastaan – toisesta ulospäin näkyvä osa on vain jäävuoren huippu. Pinnan alla vaikuttavat monenlaiset asiat ja ominaisuudet, jotka voivat olla fyysisiä tai psyykkisiä, ihmiselle luontaisia tai elämän aikana opittuja.

Moninaisuus ja erilaiset näkemykset kannattaa ehdottomasti nähdä työyhteisössä rikkautena. Kun hyväksymme ja opettelemme ymmärtämään toistemme persoonallisuuksia sekä erilaisia käyttäytymistapoja, pystymme sovittamaan oman toimintamme ja kommunikointimme toisten vahvuudet ja heikkoudet huomioiden, yhteistyöstä tulee lopulta tuloksellisempaa. Samalla työviihtyvyys paranee.

Työyhteisössä palaute osoittaa arvostusta

Usein ongelmana työyhteisöissä on, että palautetta annetaan liian vähän, mikä voidaan kokea kuormittavana, tai palaute nähdään pelkästään arvosteluna ja kritiikkinä.

Yksi keskeinen työyhteisön kehittämisen keino on avoimen ja matalan palautekulttuurin luominen. Palaute tulisi nähdä kritiikin sijaan tilaisuutena kehittää ja kehittyä. Laajentamalla palautteen käsitystä pystymme myös madaltamaan työyhteisön palautekulttuuria. Palaute kannattaisi nähdä kaikkena työn huomaamisena, toisten mielipiteiden kuuntelemisena ja hyväksymisenä sekä luottamuksen osoittamisena.

Tämä on hyvä muistaa myös palautetta vastaanotettaessa – palautteeseen kannattaa suhtautua kiinnostuneesti ja miettiä, edistäisikö oman toiminnan muuttaminen työyhteisön toimivuutta.

Yhdelläkin lausahduksella voi olla suuri vaikutus ja pienikin huomioiminen, kuten mielipiteen kysyminen työkaverilta, osoittaa arvostusta. Positiivista palautetta ei kannata säästellä, sillä kannustava palaute vahvistaa halua tehdä lisää hyvää.

On hyvä muistaa, että palautekulttuurin luominen koskee kaikkia työyhteisön jäseniä, ja se tulisi rakentaa sisään päivittäiseen toimintaan.

Hyvinvoivan työyhteisön kulmakivet

Työllä ja työyhteisöllä on valtavan suuri rooli ja merkitys elämässämme. Työn sujuvuus ja hyvä ilmapiiri edistävät työyhteisön ja yksilöiden hyvinvointia. Ja hyvinvoivalla työyhteisöllä on edellytykset kukoistaa!

Työyhteisön hyvinvointiin voimme vaikuttaa mm. uusien työntekijöiden hyvällä perehdyttämisellä ja mukaan ottamisella, huolehtimalla työympäristöstä ja turvallisuudesta, työyhteisön toimivalla vuorovaikutuksella, käsittelemällä haasteet ja vaikeat asiat ratkaisukeskeisesti, sopimalla yhteisesti viestintäkäytännöistä ja arvioimalla sekä kehittämällä työyhteisömme toimintaa.

Faros & Com auttaa kehittämään työyhteisöjä esimerkiksi valmentamalla organisaatioiden esihenkilöitä tai henkilöstöä, valmiiksi paketoiduilla tai räätälöidyillä verkkokoulutuksilla ja osana liiketoiminnan tutkintokoulutuksia.

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!
– Alexandre Dumas, Kolme muskettisoturia


Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä ja kouluttaja

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä muotoilee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia oppimisratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa