Vie osallistaminen uudelle tasolle

Hei sinä kuntapäättäjä tai -viranhaltija – painitko osallistamisen toteuttamisen kanssa? Tässä blogitekstissä avaan osallisuuden vahvistamisen hyötyjä ja kerron tehokkaasta ja vaikuttavasta tavasta, jolla osallistaminen viedään uudelle tasolle!


Osallistaminen pähkinänkuoressa

Osallisuuden vahvistamisella ja kehittämisellä kunta edistää yhteisöllisyyttä, elinvoimaa, pitovoimaa sekä sosiaalista kestävyyttä. Kuntalain 22§ on kirjattu osallisuuden määritelmä ja kuntalaisten oikeus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Vahva osallisuus lisää niin yksilön kuin koko yhteiskunnan hyvinvointia. Osallisuus kannustaa yksilöitä ja yhteisöjä olemaan aktiivisia, joka tukee kunnan elinvoimaisuutta. Vahvalla osallistamisella kasvatat siis myös kunnan kilpailuetua!

Osallistaminen on kuntalain puitteissa lakisääteistä ja osa toiminnoista on kuntien itsensä kehittämiä ja vapaaehtoisesti toteuttamia. Osallistamisen lähtökohtana on ennen kaikkea avoin viestintä sekä vuorovaikutusmahdollisuudet. Osallistamisen tarkoituksena on tarjota monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja muille sidosryhmille.

Kuntien kehittäminen on yhdessä tehtävää toimintaa. On tärkeää, että valmisteluissa ja päätöksenteossa kuunnellaan ja osallistetaan kaikkia tarvittavia tahoja. Osallistamisella on myös isompi merkitys kuin vain viestintä ja vuorovaikutus – osallistaminen on keino muutoksen läpiviemiseen.

Digitaalinen yhteisöalusta – uusi ja innovatiivinen tapa osallistaa

Sote-uudistus, TE24-uudistus sekä muut kuntasektoria ravistelevat muutokset ovat ennen kaikkea mahdollisuus. Itse uskon, että muutos on aina mahdollisuus tehdä asiat paremmin ja jopa tehokkaammin. Toimintaympäristö muuttuu tiuhaa tahtia ja tekoäly sekä digitalisaatio luovat uusia mahdollisuuksia toteuttaa toimintaa uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Myös osallistaminen voidaan viedä aivan uudelle tasolle digitaalisen yhteisöalustan kautta.

Digitaalinen yhteisöalusta mahdollistaa eri tahojen kuulemisen, osallistamisen, työpajojen fasilitoimisen sekä livetilaisuuksien pitämisen aikaan ja paikkaan sitoutumatta. Interaktiivinen alusta tarjoaa käyttäjälle mahdollisuudet kommentoida esimerkiksi uutta kaavaa tai osallistua kuulemaan uudesta hankkeesta. Alustaa voidaan käyttää myös osallistavan budjetoinnin työkaluna, yritysyhteistyön kehittämisessä tai kuntarajoja ylittävässä työssä, you name it! Alusta taipuu ja toimii juuri siihen tarkoitukseen, mihin ikinä sitä tarvitsetkin.

Faros & Com osallistamisen digitalisoinnin apuna

Me Faros & Comilla autamme kuntia osallisuuden kehittämisessä digitaalisin keinoin. Kuntien elinvoima sekä hyvinvoivan kuntalaisen ja yhteisön osallisuuden lisääminen on meille kunnia-asia.

Selkeän prosessimme avulla pystymme auttamaan osallisuuden lisäämisessä ja osallisuuden strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Blogitekstistä kiitos entiselle faroscomilaiselle Heidille, jonka kynästä teksti on alun perin syntynyt.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa