fbpx

Esimieskoulutus

Hyvä lähijohtaminen on ammattitaito, jota voi ja pitää kehittää. Esimieskoulutus on loistava tapa luoda malli organisaation esihenkilötyölle, yhtenäistää lähijohtamisen toimintatapoja ja saada uusia näkökulmia johtamiseen. Laadukkaalla esihenkilötyöllä varmistetaan tiimin onnistuminen ja parannetaan organisaation kannattavuutta.

Esimieskoulutus pähkinänkuoressa

🚀 Parannetaan organisaation kannattavuutta tunnistamalla pullonkaulat ja ajurit.

🚀 Yhtenäistetään lähijohtamisen toimintatapoja.

🚀 Luodaan malli organisaation esihenkilötyölle.

🚀 Yhtenäistetään ja vahvistetaan esihenkilökulttuuria.

🚀Varmistetaan lähijohtamisen tasalaatuisuus.

🚀 Rakennetaan esihenkilöverkostoja esim. palvelualueiden yli.

🚀 Tarjotaan käytännön työkaluja ja toimintamalleja arjen johtamistyöhön.

Paljon jäi asioita reppuun; itsensä johtamisen ympyrää katselen päivittäin ja toivon pystyväni viemään sen opit käytäntöön.

Paranna lähijohtamisen laatua

Onnistumisia ja kannattavuutta

Hyvä lähijohtaja kannustaa ja ohjaa tiimiään tehokkaaseen työskentelyyn, osallistuu itse aktiivisesti tiimin tuottavuutta parantavien prosessien sekä toimintatapojen kehittämiseen ja luo positiivista työympäristöä, jossa tiimi voi menestyä ja kehittyä.

Sitoutuneet työntekijät

Hyvä esimiestyö säästää pitkän pennin. Toimivalla esihenkilötyöllä lisätään työntekijöiden sitoutumista organisaatioon ja parannetaan työyhteisön hyvinvointia, eikä aikaa ja rahaa kulu sairauspoissaoloihin tai uusien työntekijöiden rekrytointiin ja kouluttamiseen.

Osaava henkilöstö

Esihenkilöillä on tärkeä rooli henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Esimies vastaa siitä, että tiimillä on organisaation liiketoiminnan ja strategian kannalta tärkeää osaamista. Hyvin johdettuna henkilöstö on motivoitunut kehittämään ammatillista osaamistaan seuraavalle tasolle.

Sujuva viestintä

Lähijohtajat ovat oleellinen pala organisaation tiedonkulun palapelissä. Työskentely ilman tavoitteita on kuin suunnistaminen ilman karttaa – päästäkseen tavoitteisiinsa tulee tiimin tuntea ja ymmärtää organisaation tavoitteet sekä oma roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa.

”Faros & Com on joustava ja nopea yhteistyökumppani arjen kiireeseen. Asiantuntevat fasilitaattorit tekivät työpajatyöskentelystä hyvän kokemuksen!”

Esimieskoulutusten toteutus

Koulutuspäivämme ovat osallistavia ja herätteleviä. Osallistujat pääsevät työskentelemään aktiivisesti konkreettisten tehtävien parissa ja kehittävät niin omia kuin työpaikankin työskentelytapoja – koulutuksesta hyötyy varmasti siis koko organisaatio.

Osallistujia aktivoidaan ja valmistellaan koulutuspäiviin ennakkokyselyillä ja opittuja asioita ylläpidetään sekä syvennetään koulutuspäivien välissä erilaisilla välitehtävillä.

Yksi esimieskoulutuksen tärkeimpiä elementtejä on vertaisoppiminen: haasteellisten tilanteiden ratkaisuvaihtoehtoja pohditaan yhdessä ja parhaita käytäntöjä jaetaan koko koulutusporukalle turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Koulutuspäivien, ennakkokyselyiden ja välitehtävien annista on mahdollista toteuttaa myös esihenkilötyön digitaalinen käsikirja. Käsikirjan avulla kaikki koulutuksessa käsitellyt aiheet, työkalut ja toimintamallit voidaan jakaa ja koulutus viedä käytäntöön koko organisaatiossa.

Koulutuksen tavoitteet ja teemat

Esimieskoulutus ja sen kesto räätälöidään aina organisaation tarpeisiin strategia ja muutosohjelmat huomioiden. Koulutus valmistaa esihenkilöt muuttuvan työn vaatimuksiin, vahvistaa oman työn hallintaa esimiehenä alati muuttuvassa työympäristössä ja antaa käytännön työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Usein toistuvia teemoja ovat

💎 minä johtajana / itsensä johtaminen

💎 tiimin johtaminen

💎 esimiehen oikeudet ja velvollisuudet

💎 valmentava johtaminen

💎 tuloksen johtaminen

💎 lähijohtajan viestintä ja vuorovaikutus

💎 muutosjohtaminen.

”Johtamisen nelikenttä on tulostettuna oman työpisteen seinään. GROW- ja SMART-mallit ovat hyviä työkaluja henkilöstöjohtamisen välineeksi.”

”Onnistuimme Faros & Comin tuella ja esihenkilöidemme arjen tietotaitoa sekä kokemusta hyödyntämällä koostamaan esihenkilöitämme aidosti tukevan ja innostavan digitaalisen käsikirjan.”

– Kymenlaakson hyvinvointialue

Koulutus digitaaliseksi käsikirjaksi

Toteutamme esimieskoulutuksen sisällön ja tulosten pohjalta innostavan ja interaktiivisen digitaalisen käsikirjan. Käsikirjan tavoitteena on viedä käytäntöön ja ylläpitää työpajoissa käsiteltyjä aiheita sekä yhtenäistää lähiesimiestyön toimintakulttuuria ja tapoja koko organisaatiossa.

Mikäli olette juuri kehittäneet esihenkilöidenne osaamista koulutuksen avulla, ei hätää – voimme toteuttaa käsikirjan myös jo pidetyn koulutuksen pohjalta!

Johtamisen toimialakohtaiset tutkintokoulutukset

Organisaatiokohtaisten esimieskoulutusten lisäksi toteutamme myös toimialakohtaisia tutkintoon johtavia johtamisen koulutuksia, kuten lähiesimiestyön ammattitutkinto ja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET). Koulutusohjelmat toteutetaan yhteistyössä oppilaitoskumppanimme Rastor-instituutin kanssa.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa esihenkilö pääsee kehittämään johtamisosaamistaan työnsä ohessa. Tutustu alkaviin tutkintokoulutuksiimme tästä linkistä.

”Toimipisteestä riippuen painimme kaikki lähes samojen haasteiden kanssa. Vertaisverkostoa hyödynnetään nyt aiempaa tehokkaammin organisaation sisällä.”

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

”Olen kehittänyt kokouskäytäntöjä. Tiimeissä olen vastuuttanut henkilöstöä, jotta tiimien itseohjautuvuus paranisi. Ollaan raamitettu tiimin toimintaa. Omaa työtä olen pyrkinyt suunnittelemaan.”

”Muutamassa kehityskeskustelussa olen nyt osannut ottaa puheeksi työntekijän osaamisen/motivaation ja ollaan mietitty lisävastuita. Johtamisvoima ympyrä on tulostettuna nenäni edessä > johda, näytä, valmenna ja viesti on isona tavoitteenani.”

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa