Innostusta, tarmoa ja positiivisia tuloksia organisaatioosi

Jos liiketoiminta ei kasva, se näivettyy. Liiketoiminnan kasvamiseen tarvitaan kilpailuetua – syitä, että asiakas ostaa juuri sinun tuotteitasi ja palveluitasi. Kun pidät huolta tiimien osaamisesta ja johtamisen kehittämisestä, puitteet kilpailuedun luomiselle ovat vahvat.

Kilpailua käydään liiketoiminnassa monella tavalla:

  • joku kilpailee hinnalla
  • toinen tuotteilla ja palveluilla
  • kolmas haluaa tarjota yksilöllistä ja kokonaisvaltaista palvelua.

Jälkimmäisessä tapauksessa luodaan kokemuksia ja näytetään, että asiakas on erityisen tärkeä. Monet organisaatiot yhdistelevät näitä kilpailun eri tyyppejä.

Tarvitaanko osaamisen ja johtamisen kehittämistä kaikissa edellä mainituissa tapauksissa?

💡 Ensimmäisessä tapauksessa rakennetaan pitkälle vietyjä prosesseja ja keskitytään tehokkuuteen, jotta pystytään tarjoamaan parasta hintaa asiakkaalle. Hankintaosasto on organisaation tärkeimpiä tiimejä. Tämäkin organisaatio tarvitsee osaamista ja johtamista, vaikka moni asia olisikin hoidettu tarkoilla prosessikuvauksilla, automaatiolla tai tekoälyllä.

💡 Toisen tapauksen organisaatiossa suunnitellaan tuotteita ja palveluita tiimeissä. Luonnostellaan, piirretään, tehdään prototyyppejä, pilotoidaan, laitetaan tuotantoon, lanseerataan ja laitetaan myyntiin. Kilpailussa pärjäävät tuotteet ja palvelut vaativat luojiltaan osaamista ja sama koskee niiden markkinoille saamista. Muotoilu ja toimitusketjujen hallinnointi ovat olennaisia osia tätä toimintatapaa. Osaamista ja johtamista siis tarvitaan.

💡 Kolmannessa tapauksessa asiakas on liiketoiminnan keskiössä. Voi olla, että edellisten tapausten asioita hyödynnetään myös tässä organisaatiossa. Asiakasta kuunnellaan tarkasti ja häneltä kysytään mielipidettä. Luottamusta rakennetaan henkilökohtaisella tasolla. Asiakas kokee itsensä tärkeäksi organisaatiolle. Hän kokee kuuluvansa joukkoon. Asiakas tuntee, että organisaation kanssa on mukava toimia ja homma toimii heidän kanssaan. Selvää on, että täällä jos jossain tarvitaan osaamista. Johtamisessa todennäköisesti ohjataan itseohjautuvuuteen. Annetaan valtaa ja vastuuta asiakastyössä toimiville.

Organisaation kulttuurin pitäisi tukea strategisia tavoitteita. Kulttuuria rakentavat kaikki organisaatiossa ja sitä pitää johtaa. Organisaatio toimii paremmin, jos jokainen ymmärtää oma roolinsa organisaatiossa. Se, että yksittäinen työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi, ei synny itsestään. Johtajat ja esihenkilöt vaikututtavat suuresti tähän.

Miten johtaja Möttösen pitäisi toimia, jos hän haluaa pärjätä nopeasti muuttuvan maailman kilpailutilanteessa?

Ensiksi Möttösen kannattaa rakentaa organisaationsa kulttuuri strategiaa tukevaksi. Joka tarkoittaa, että tiimeille luodaan puitteet, jolloin he yltävät tavoitteisiinsa. Möttönen huolehtii, että tiimien osaamista ylläpidetään eri keinoin ja säännöllisesti. Möttösen pitää huolehtia, että organisaatiossa arvostetaan ja tuetaan osaamisen kehittämistä – tämä ei ole pelkästään HR-tiimin Virtasen vastuulla, jonne tämän tyyppiset hankkeet tavallisesti sysätään. Möttönen näyttää itse suuntaa, mahdollistaa, ratkaisee pulmat yhdessä tiimin kanssa ja tukee muutenkin. Hän kehittää myös omaa toimintaansa, koska tietää, että tässä hommassa ei tule ikinä valmiiksi.

Toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja se aiheuttaa paljon tekemistä organisaatioissa, vaikkei laittaisi aikaa koulutuksiin, valmennuksiin ja kursseihin. Osaamisen ja johtamisen kehittäminen vaatii työtä, aikaa ja rahaa, mutta on erinomainen investointi hyvin suunniteltuna ja toteutettuna. Panoksen määrä on säädeltävissä liiketoiminnan mukaan. Voi aloittaa tarvittaessa varovasti ja aidosti sitoutua siihen, mitä tehdään. Joka tapauksessa kehittäminen on hyvä suunnitella niin, että se on mahdollista toteuttaa liiketoiminnan hektisessä arjessa. Se luo organisaatioon uutta innostusta ja tarmoa, mikä voi parhaimmillaan tuoda positiivisia tuloksia saman tien. Osaava ja yhteen hiileen puhaltava organisaatio on valmiimpi tulevaisuuteen. Sen käynnistämiseen tarvitaan sekä Möttöstä että Virtasta.

Me Faros & Comilla autamme organisaatiotasi osaamisen ja johtamisen kehittämisessä liiketoimintalähtöisesti. Luomme voittavia oppimiskokemuksia, jotka sitouttavat ja kehittävät työntekijöitä tavoitteellisesti.

Mikäli aihe on sinulle ajankohtainen, sparrailen kanssasi mielelläni. Parhaiten tavoitat minut sähköpostitse.

Juhana Lamberg

Toimitusjohtaja

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa