Kasvun rakentajat – Innostu ja innosta ohjaajana

Mietimme usein koulutuksiemme aikana ja koulutusohjelmien päättyessä, miten asiat lähtevät opiskelijan organisaatiossa etenemään ja miten koulutuksen opit jalkautuvat opiskelijan ja organisaation arkeen.

Olemme huomanneet, että monissa organisaatioissa panostetaan asioiden jalkauttamiseen päivittäisessä esihenkilötyössä, mahdollistetaan tiedon jako ja oppiminen tiimissä/työyhteisössä sekä tuetaan oppimisen kulttuuria eri tavoin. Oppiminen ei tällöin opiskelijan näkökulmasta ole irrallaan organisaatiosta tai työyhteisöstä ja sen tavoitteista. On tärkeää, että opiskelijaa tukeva henkilö, esimerkiksi esihenkilö tai työpaikkaohjaaja, saa työkaluja osallistujan ohjaamiseen ja kasvun mahdollistamiseen.

Myös esihenkilö/ohjaaja oppii paljon opiskelijan matkalla.

Jossakin tapauksessa ohjaus on yhdessä asioiden tekemistä tai ohjeistamista työsuorituksen aikana, kun taas toisessa tapauksessa opiskelijaa voi innostaa uudenlaiset tekemisen tavat, uusi työtehtävä tai eri näkökulmien herättäminen. On todella tärkeää, että ohjaaja on kiinnostunut ja avoin kuuntelemaan opiskelijan ajatuksia sekä näkökulmia.

Opiskelijan ja organisaation tavoitteet kulkevat käsi kädessä

Opiskelijan näkökulmasta on kyse omasta henkilökohtaisesta opiskelupolusta, oppimisesta sekä kasvusta. Organisaation ja tiimin tekemisen näkökulmasta taas voi ajatella, että koulutus näkyy organisaation toiminnassa, esimerkiksi toimintatapojen ja työtapojen kehittämisessä/toteuttamisessa, liiketoiminnan tuloksissa ja henkilöstön osaamisessa sekä sen sitoutumisessa organisaatioon.

Esihenkilö tukee oppimista

Pitkäkestoisissa koulutuksissa esihenkilön rooli on merkittävä osaamisen edistämisessä ja myös siinä, että opiskelijan motivaatio ja innostus säilyy. Me Faros & Comilla pyrimme omassa työssämme tukemaan ohjaajia ja esihenkilöitä eri tavoin. Koulutusohjelman rakentamisen ohessa annamme ohjausvinkkejä, tietoja opintojen etenemisestä ja järjestämme ohjaustilaisuuksia. Ohjaajat voivat saada vinkkejä ja tukea toimintaansa myös verkkokurssilta.

Miten sinä voit innostua ja innostaa ohjaajana ja toimia samalla kasvun rakentajana?

Poimi seuraavat vinkit ohjauskeskusteluihin talteen!


🔧 Työkaluja esihenkilölle koulutuksen alussa

Koulutuksen alussa on tärkeää tutustua opiskelijaan, kartoittaa hänen motiivejaan ja tavoitteitaan. Näin saatte kokonaiskuvan siitä, mihin olette lähtemässä. Lisäksi saat tietoa, millaista tukea ja ohjausta opiskelija tarvitsee ja toivoo.

Vinkkejä ohjauskeskustelun kysymyksiin:

  • Miten usein toivot, että tapaisimme ja kävisimme koulutuksen ja opintojen asioita läpi?
  • Millaisia tavoitteita sinulla on oman osaamisen kehittämiselle?
  • Mitkä ovat asioita, jotka sinua erityisesti kiinnostavat?
  • Onko koulutuksen aloittamisessa jotain, joka askarruttaa tai epäilyttää? (Esim. omaan ajankäyttöön tai oppimisen haasteisiin liittyvät kysymykset)

🔧 Työkaluja esihenkilölle koulutuksen aikana

Pitempien koulutusohjelmien aikana on hyödyllistä jututtaa opiskelijaa säännöllisesti. Keskustelut voitte käydä rennosti vaikkapa kahvikupposen äärellä kerran kaksi kuussa. Näin pysyt kärryillä etenemisestä, saat tietoa onnistumisista sekä myös sudenkuopista, joita saattaa matkan varrella tulla. Tämä on se paikka, jolloin oikeasti asioiden jalkauttaminen saadaan alkuun.

Vinkkejä ohjauskeskustelun kysymyksiin:

  • Mitkä asiat ovat jääneet parhaiten mieleen koulutuspäivien sisällöstä, oppimistehtävistä tai keskusteluista kouluttajan ja opiskeluryhmän kanssa?
  • Tarvitsetko apua tai tukea oppimistehtävien aloittamiseen?
  • Millaista palautetta olet saanut oppimistehtävistä?
  • Miten voisit soveltaa koulutuksen asioita omassa työssäsi?
  • Mitä ideoita tai ajatuksia koulutuksesta olet saanut omaan/tiimisi työhön?
  • Mitä asiaa ja milloin kannattaa seuraavaksi käydä läpi?

Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat apua ja tukea tiimisi koulutuksen ja oppimisen ohjaukseen!

Riikka Huhtala

Yhteyspäällikkö, Oppimisratkaisujen asiantuntija

Riikka suunnittelee ja hallinnoi Faros & Comilla vaikuttavia koulutus- ja valmennusohjelmia ja tukee opiskelijoita ja esihenkilöitä tavoitteiden saavuttamisessa.

Teija Riikonen

Oppimisen kehittäjä

Teija suunnittelee ja hallinnoi Faros & Comilla vaikuttavia koulutus- ja valmennusohjelmia ja tukee opiskelijoita ja esihenkilöitä tavoitteiden saavuttamisessa.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa