Joustavaa verkkokouluttamista nyt ja tulevaisuudessa

Työelämän muutos on käynnissä. Työskentelytavat muuttuvat koko ajan joustavammiksi. Viime aikoina kuminauhaa on venytetty erityisen rajusti. Uskon, ettei kuminauha enää palaudu täysin ennalleen, ja oppimamme uudet, joustavat työskentelytavat ovat tulleet jäädäkseen. Etätyöskentely ja verkon hyödyntäminen ovat tätä päivää ja tulevaisuutta.

Uudet, joustavammat työskentelytavat asettavat omat haasteensa myös organisaatioiden ja henkilöstön ammatilliselle kehittämiselle. Opiskelun tulee onnistua mistä vain, milloin vain ja monenlaisilla laitteilla.

Kerron tässä kirjoituksessa, miksi verkossa kouluttaminen on hyvä ja juuri nyt ajankohtainen ratkaisu. Avaan verkkokouluttamisen hyötyjä organisaation, aiheen asiantuntijan ja työntekijän näkökulmista.

Verkkokouluttamisen hyödyt organisaatiolle: TEHOKAS!

Organisaatioilla on tarve jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstön osaamisen tulee vastata työssä tarvittavaa osaamista ja organisaation tavoitteita. Verkkokouluttaminen on kustannustehokas tapa toteuttaa strategiaa ja kehittää henkilöstön osaamista haluttuun suuntaan.

Verkossa tavoitetaan laaja joukko yhdellä panostuksella, työskentelee henkilöstö sitten työpaikalta tai kotoa käsin. Lähiopetukseen verrattuna verkossa kouluttaminen voi tuoda huomattavia säästöjä mm. matkakuluihin ja tapahtumajärjestelyihin.

Verkkokouluttaminen tukee muutosten yhdenmukaista jalkauttamista myös kansainvälisesti. Tarvittavien räätälöintien ja kieliversioiden tekeminen onnistuu helposti.

Verkkokouluttaminen lisää niin ikään seurannan ja raportoinnin mahdollisuuksia. Oppimisympäristöön suunnitellut opintokokonaisuudet ohjaavat henkilöstöä, ja tallentuvat suoritustiedot antavat organisaatiolle kallisarvoista dataa.

Verkkokouluttamisen hyödyt asiantuntijalle: KETTERÄ!

Asiat muuttuvat jatkuvasti, mikä asettaa omat haasteensa aiheen asiantuntijalle. Asiantuntija tunnistaa koulutustarpeen ja tietää, mitä pitäisi saada aikaiseksi. Lähikoulutuksen järjestäminen kuitenkin vaatii asiantuntijalta ajallisia panostuksia varsinkin, jos tarvitaan useampia koulutustilaisuuksia. Silti äsken koulutettu tieto saattaa pian jo vaatia päivitystä.

Verkossa kouluttaminen säästää asiantuntijan aikaa ja tarjoaa samalla vaikuttavan keinon asioiden läpiviemiselle. Henkilöstö saa tavoitteisiin pohjautuvan verkkokouluttamisen avulla luotettavan tiedon organisaation ja toimialan ajankohtaisimmista asioista. Kun verkkokoulutuksen suunnitteluun alussa panostaa, jatkossa sen päivittäminen on nopeaa.

Kohderyhmän osallistaminen muutosprojekteihin motivoi ja sitouttaa osallistujia pyrkimään tavoitteeseen. Asiantuntija pystyy myös hyödyntämään verkkokoulutukseen osallistuneiden palautteita ja ideoita toiminnan kehittämisessä.

Verkkokouluttamisen hyödyt työntekijälle: HELPPO!

Verkon hyödyntäminen on meille tätä päivää. Käytämme digitaalisia laitteita kaikkialla, ja hoidamme asioitamme verkossa. Useimmat meistä hyödyntävät verkkoa myös työssään.

Me odotamme saavamme tarvitsemamme tiedot juuri silloin, kun meille parhaiten sopii. Sama koskee oppimista – koulutusten tulee olla helposti saavutettavissamme.

Verkossa opiskelu mahdollistaa henkilöstölle ajasta ja paikasta riippumattoman tavan kehittää osaamistaan. Verkon avulla erilaisille oppijoille pystytään tarjoamaan tasapuoliset mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Verkossa jokainen voi sisäistää tietoa itselleen parhaiten sopivassa tahdissa.

Summa summarum, ja kuitenkin…

Verkkokouluttaminen on tätä päivää ja tulevaisuutta. Vaikuttavalla ja pedagogisesti linjakkaalla verkkototeutuksella varmistamme, että asiat menevät perille nopeasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Koulutukset ovat helposti saavutettavissa missä ja milloin vain.

Vaikka tuonkin kirjoituksessani yksipuolisesti esiin verkkokoulutuksen hyötyjä, on tärkeää muistaa, että myös lähikouluttamiselle sekä verkon ja lähikouluttamisen yhdistävälle blended learningille on työelämässä paikkansa.

Me Faros & Comilla autamme mielellämme löytämään parhaat ratkaisut ja keinot nopeaan, tehokkaaseen ja vaikuttavan toteutukseen. Kaipaatko apua vaikuttavan verkkokoulutuksen suunnittelussa tai rakentamisessa? Ota yhteyttä!

Tutustu projekteihimme:

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa