Työelämä muutoksessa – innovatiivisilla ratkaisuilla vaikuttavuutta ja merkitystä työelämään

Työmarkkinat ovat suurten haasteiden ja muutosten ristituulessa. Työvoimapula, työelämän pirstaloituminen, muutokset huoltosuhteessa sekä työllisyyden nostamisen keinot ovat kaikkien huulilla. Tarvitaan erilaisia keinoja ja menetelmiä vastata näihin tuleviin muutoksiin sekä haasteisiin. Valtiolla on oma osuutensa ja vastuunsa kannettavanaan, mutta yhtä lailla organisaatioilla on paikkansa vastata tähän muutokseen sekä tuottaa ratkaisuja.

Muutos koetaan monesti haasteellisena ja jopa pelottavana, ja se herättää lähes aina vahvoja tunteita suuntaan jos toiseen. Muutos on kuitenkin aina mahdollisuus jollekin uudelle ja paremmalle. Itse kuvailisin muutosta jonkin uuden alkuna. Muutosta toteutettaessa voidaan säilyttää hyvät ja parhaaksi koetut käytännöt. Ei tule rikkoa ja hajottaa toimivia malleja ja prosesseja, mutta joskus jopa näitä on ravisteltava, jotta pääsemme parhaimpiin tuloksiin.

TE-palvelut kuntien järjestämisvastuulle

Vuonna 2024 TE-palvelut tulevat siirtymään kuntien järjestämisvastuulle. Muutos on suuri, sen perusajatuksena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on lisätä työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, vaikuttavuutta, saatavuutta sekä monipuolisuutta. Kantavana ajatuksena on, että työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Tavoitteena on tukea, nopeuttaa ja mahdollistaa työllistymistä.

Parasta aikaa tulevaa muutosta harjoitellaan, testataan ja siitä kerätään kokemuksia kuntakokeilussa, jossa on mukana 25 eri kokeilualuetta, joihin kuuluu 118 kuntaa. Kuntakokeilun ajatuksena on myös ravistaa vanhoja käytänteitä ja ennen kaikkea uudistaa innovaatioillaan työllisyyspalveluita ja palvelumalleja. Prosesseja ja malleja kehitetään ennen kaikkea tarpeiden pohjalta.

Faros & Com – oman osaamisen ja liiketoiminnan kirkastamista

Faros & Com on lähtenyt innovatiivisella otteella palvelemaan kuntakokeilussa mukana olevia kuntia. Tarjoamme uudenlaista, vaikuttavaa ja innostavaa tapaa tukea, kehittää ja sparrata luovan alan osaajia.

Autamme kirkastamaan ajatuksia, unelmia ja visioita. Autamme myös oman osaamisen kehittämisessä ja liiketoiminnan aloittamisessa. Tarjoamme kunnille koulutuskokonaisuutta ja yrittäjävalmennusta.

Olemme tähän mennessä toteuttaneet kolme luovan alan osaajien koulutuskokonaisuutta / yrittäjävalmennusta hyvillä tuloksilla. Koulutuksen kohderyhmänä ovat olleet TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun luovien alojen asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja joiden osaamista koulutus edistää. Opiskelijat ovat edustaneet useita eri luovan alan toimijoita, esimerkiksi kuvataide, käsityö, arkkitehtuuri, elokuva- ja tv-tuotanto, mainonta- ja markkinointiviestintä, musiikki- ja ohjelmapalvelut sekä esittävät taiteet. Koulutus soveltuu myös yritystoimintaa suunnitteleville tai yritystoiminnan alussa oleville luovan alan toimijoille.

“Huikea 3,5 kk matka, jossa ollaan haettu luovuudesta liiketoimintaa. Olen kasvanut vähintään korkokenkien verran tämän matkan aikana. Suuria onnistumisen tunteita on nähty kun suunnitelmista ja unelmista on lähdetty tekemään liiketoimintaa. On nähty uskallusta hinnoitella palveluita ja oikeasti myydä.“

Vaikuttamassa työelämän muutoksiin

Faros & Comin toteuttamissa koulutuskokonaisuuksissa panostetaan opiskelijoiden osallistamiseen ja innostamiseen ja annetaan työkaluja itsensä kehittämiseen ja työllistymiseen. Lisäksi verkostoituminen on yksi tärkeä ja olennainen osa kokonaisuutta. Synergian hakeminen ja toisten auttaminen voi parhaimmassa tapauksessa synnyttää aivan uutta liiketoimintaa. Me haluamme olla osana kannustamassa ja tukemassa suomalaista työelämää ja vaikuttamassa ihmisten työllistämiseen.

Vaikuttavuus ja merkityksellisyys sekä tavoitteiden saavuttaminen kuuluu jokapäiväiseen työnkuvaamme. Tunnemme ja tiedämme parhaat menetelmät, joilla innostamme ihmiset mukaan!

Onko teidän kunnassanne tai kaupungissanne luovan alan osaajia, jotka kaipaavat tukea oman osaamisen kirkastamiseen tai oman liiketoiminnan aloittamiseen? Mikäli vastasit kyllä, ole yhteydessä, niin keskustellaan lisää, miten voimme teitä auttaa.

Blogitekstistä kiitos entiselle faroscomilaiselle Heidille, jonka kynästä teksti on alun perin syntynyt.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa