olipa kerran verkkokurssi – tarinallisuus apuna opiskelijan motivoinnissa

Parhaimmillaan tarina muuttaa asenteita ja innostaa oppimaan. Hyvän tarinan juuret kietoutuvat verkkokurssin tavoitteisiin, ja nämä edelleen yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Verkkokurssin suorittajia voi motivoida monenlaisilla keinoilla. Yksi keinoista on tarinallisuus.

Tarinoiden avulla kurssin suorittaja innostetaan oppimaan ja omaksumaan uusia asioita. Parhaimmillaan tarinallisuus tempaa kurssin suorittajan mukaansa, ja samalla tärkeä aihe tulee opittua kuin itsestään. Hyvä tarina muuttaa suhtautumista opetettavaa aihetta kohtaan ja saa kurssin suorittajan tarttumaan toimeen.

Hyvän tarinan juuret kietoutuvat verkkokurssin tavoitteisiin, ja nämä edelleen yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Kannustan siis miettimään, sopisiko tarinallisuus sinun suunnittelemallesi verkkokurssille. Itse innostun useinkin värittämään kursseja tarinoilla, välillä läpi koko kurssin ja toisinaan aiheeseen liittyvän kuvituksen tai vaikkapa saavutusten kautta. Kerron nyt, miten minä ideoin tarinallisuutta verkkokursseille.

Mieti, mihin tarinallasi pyrit

Tarinan ja mielikuvien avulla opiskelija vedetään mukaan seikkailuun. Tarinaan sidottujen palautteiden ja saavutusten avulla opiskelijaa voidaan myös palkita suorituksesta. Tarinallisuuden myötä kurssille saadaan siis luontevasti lisättyä myös pelillisyyttä.

Onnistunut tarinallinen verkkokurssi on kokonaisuus, jossa tarina on kirjoitettu kurssin tavoitteiden näkökulmasta. Tarina on ikään kuin punainen lanka, joka sitoo kokonaisuuden yhteen.

Kurssin suorittaja on alussa uuden, muutosta vaativan tilanteen edessä. Tarinan edetessä tehdään valintoja, joiden jälkeen tai joihin perustuen suorittaja saavuttaa jotain joko vaiheittain kurssin aikana tai kurssin lopuksi. Saavutukset voivat olla pisteitä, kokoelmaan kertyviä asioita tai esineitä, korkeammalle tasolle pääsyä tai vaikkapa suoritukseen perustuvaa personoitua palautetta.

Milloin tarinallisuutta?

Tarina ei aina toimi, joskus se jopa ärsyttää. Vaikka tarina olisi kuinka hyvä, se voi tuntua päälle liimatulta, jos se on keksimällä keksitty eikä liity opittavaan aiheeseen. Hektisessä arjessa kohderyhmän näkökulmasta myös liian lapsellinen tarina voi nostaa ammattilaisen niskakarvat pystyyn.

Tarinallisuutta kannattaa lisätä mukaan (aina) silloin, kun se jollain tavoin tuo lisäarvoa opetettavan aiheen kannalta. Tarinallisuus on ennen kaikkea motivoinnin keino, ja toimii parhaiten silloin, kun halutaan vaikuttaa asenteisiin ja innostaa kohderyhmää muuttamaan omia toimintatapojaan.

Puhuttele kohderyhmää

Sen lisäksi, että tarinan tulee perustua tavoitteisiin, sen tulee puhutella kohderyhmää. Kurssin suorittajilla on aina jonkinlaisia ennakkoasenteita kurssin aihetta ja ylipäänsä verkko-opiskelua kohtaan. Näitä fiiliksiä on tärkeä pureskella.

Minä suunnittelen pääasiassa verkkokursseja aikuisille. Tarinallisuus ei saa nostaa suorittajien niskakarvoja pystyyn. Siksi hyppään aina tarinaa työstäessäni kohderyhmän saappaisiin. Mietin, mistä itse innostuisin heidän asemassaan.

Sinä vai hän – tarinan tyyli

Olennaista on, että kurssin suorittaja samaistuu tarinaan. Hän voi itse seikkailla kurssilla tai opastaa toista henkilöä oikeisiin toimintatapoihin. Kurssin suorittaja voi myös seurata sivusta ulkopuolisten hahmojen seikkailuja ja kenties omalla toiminnallaan vaikuttaa tarinan etenemiseen.

Tarina ei yksin riitä. Hyvä tarina tarvitsee tuekseen hyvän visuaalisen ilmeen. Monesti kurssin visuaalinen ilme tai jopa tarinan idea syntyy jo olemassa olevista, yrityksen muussa käytössä olleista hahmoista tai kuvituskuvista.

Annan vielä lopuksi yhden kiteytetyn neuvon: Älä tee asioista liian monimutkaisia!

Aiheita on monenlaisia, kohderyhmiä on monenlaisia ja käsikirjoittajia monenlaisia. Yhdelle meistä tarinan keksiminen on luontevaa leikkiä, toista tarinoiminen ei innosta tippaakaan. Kysy Faros & Comilta apua tarinoimiseen tai visuaaliseen suunnitteluun.

Tutustu verkkokurssiprojekteihimme:

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa