fbpx

Oppimisen johtaminen – luo organisaatiollesi oppimisen edellytykset

Elämä on jatkuvaa oppimista ja oppimista tapahtuu kaikkialla. Menestyvässä organisaatiossa henkilöstön oppimista johdetaan systemaattisesti, ketterää oppimista ja työelämän valmiuksia tukien.

Systemaattisuus ja ketteryys oppimisen keskiössä

Oppimisen systemaattinen suunnittelu on kriittisen tärkeää organisaation oppimisen mahdollistamiseksi ja tavoiteltujen oppimistulosten saavuttamiseksi.

Työelämässä eteen tulevia ongelmia ratkotaan ja työssä tarvittavaa osaamista kasvatetaan jatkuvasti myös työn teon ohella. Osana työtä tapahtuvan, ketterän oppimisen johtaminen on noussut organisaatioissa joko haasteeksi tai keskeiseksi menestystekijäksi. Kummassa junassa itse haluat matkustaa?

Tavoitteellista oppimisen ohjaamista

Menestyvässä organisaatiossa oppimiselle luodut rakenteet tukevat sekä tavoiteltujen oppimistulosten saavuttamista että henkilöstön ketterää oppimista.

Menestyvässä organisaatiossa oppimiselle luodut rakenteet tukevat sekä oppimistulosten saavuttamista että henkilöstön ketterää oppimista. Oppimista johdetaan oppimista edistävää oppimisalustaa ja oppimismenetelmiä hyödyntäen. Vaikuttava oppimisen kokonaisuus perustuu pedagogiikkaan, jota toteutetaan monikanavaisesti.

On tärkeää, että henkilöstöllä on selkeä kuva organisaation tavoitteista ja omasta roolistaan oppijana. Menestyvässä organisaatiossa toimintaperiaatteet ja rakenteet ohjaavat ketterästi oppivaa henkilöstöä hakeutumaan aktiivisesti käsiksi ammatillista osaamistaan kasvattavaan tietoon.

Vaikuttavuutta oppimisen muotoilulla

Systemaattinen oppimisprosessien muotoilu mahdollistaa organisaation tavoittelemien oppimistulosten saavuttamisen. Selkeä ja hyvin johdettu oppimisen kokonaisuus sytyttää ja ylläpitää henkilöstön sisäistä motivaatiota aktiiviseen oppimiseen. Oppimisprosessin tulisi herättää henkilöstössä kiinnostusta ja uteliaisuutta, joka edelleen innostaa työssä tarvittavan tiedon etsimiseen ja itseopiskeluun.

Oppimisprosessin tulisi herättää henkilöstössä kiinnostusta ja uteliaisuutta, joka edelleen innostaa työssä tarvittavan tiedon etsimiseen ja itseopiskeluun.

Työelämälähtöistä kouluttamista

Ulkoa opettelun sijaan kouluttamisessa on tärkeää keskittyä oppimisen soveltamiseen ja käyttäytymisen muuttamiseen. Käyttäytymisen muuttaminen edellyttää nykytason tarkastelua, oppijan työelämälähtöistä osallistamista ja ymmärryksen lisäämistä kokemuksen kautta.

Opetettavat asiat viedään aidosti käytäntöön, kun omaa tekemistä muokataan esimerkiksi käytännönläheisten esimerkkien, työhön sovellettavien harjoitusten ja ohjaavan palautteen pohjalta.

Vinkkejä tavoitteelliseen oppimisen johtamiseen

  1. Tarkastele ja analysoi organisaatiosi oppimisen nykytilannetta.
  2. Synkronoi oppimisen tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin ja työssä tarvittavaan osaamiseen.
  3. Rakenna tavoitteita tukevat rakenteet oppimiselle – luo tavoiteltua oppimista edistävä oppimisalusta ja oppimisen käytännöt.
  4. Mahdollista oppimistulosten saavuttaminen monikanavaisilla ja osallistavilla oppimisratkaisuilla.
  5. Muotoile oppimista työelämälähtöisesti – keskity oppimisen soveltamiseen ja käyttäytymisen muuttamiseen.
  6. Herätä kiinnostusta ja uteliaisuutta – innosta työssä tarvittavan tiedon etsimiseen ja itseopiskeluun.
  7. Kannusta henkilöstöä osaamisen jakamiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen.

Systemaattinen oppimisen johtaminen ja oppimista edistävät rakenteet mahdollistavat oppimistulosten saavuttamisen. Me Faros & Comilla autamme organisaatiotasi rakentamaan tehokkaat sekä vaikuttavat oppimisprosessit ja -menetelmät.

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa