fbpx

Hyvä verkko-oppimisalusta ohjaa oppimaan

Olen aiemmin kirjoittanut blogeja mm. vaikuttavan verkkokurssin suunnittelusta eri näkökulmista. Tässä kirjoituksessani tarkastelen oppimiskokemusta hieman laajemmasta näkökulmasta – miten verkko-oppimisalustan avulla ohjataan oppimista tavoitteellisesti ja mitä sen rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon.

Oma kotipesä on tärkeä

Yrityksellä on yleensä käytössään verkko-oppimisen alustana jonkinlainen digitaalinen oppimisympäristö. Alustana voi yksinkertaisimmillaan toimia yrityksen netti- tai intrasivut tai esimerkiksi yhteisöllisten dokumenttien tallennuspaikkoina käytetyt Microsoftin tai Googlen alustat. Näiden roolina on toimia ennen kaikkea materiaalipankkeina ja tiedotuskanavina.

Kun yrityksen koulutustarjonta kasvaa ja henkilöstön osaamisen kehittämistä halutaan systematisoida, kuvaan astuu usein Learning Managemet System (LMS) -oppimisalustan perustaminen. LMS, kuten Moodle, toimii yrityksen oppimisen kotipesänä. Sen avulla yritys pystyy hallitsemaan henkilöstönsä osaamisen kehittämistä erilaisten seuranta-, raportointi- ja analytiikkatyökalujen avulla. Kurssitarjonnan ja vuorovaikutuksen lisääntyessä verkko-oppimisalustan luonne muuttuu yhä enemmän oppimiskokemuksen jakamiseksi ja yhteisölliseksi oppimiseksi.

Verkko-oppimisalustan avulla yritys pystyy hallitsemaan henkilöstönsä osaamisen kehittämistä.

Verkko-oppimisalustan voisi ajatella olevan kartta, joka auttaa oppijaa hahmottamaan kokonaiskuvan tavoitellusta oppimisesta ja oppimispolusta. Oppija rakentaa kartalle oman matkasuunnitelmansa hahmottaakseen, mitä koulutuksia on hyvä suorittaa milloinkin. Yritys on myös voinut suunnitella valmiiksi henkilöstölleen oppimispolkuja, jotka kertovat, minkälaista osaamista ja mitä strategisia muutoksia organisaatiossa tavoitellaan. Esimerkiksi yhtenäisen yleisperehdytyksen avulla yritys toisaalta varmistaa tavoittelemansa osaamisen lähtötason, mutta myös takaa henkilöstölleen yhdenvertaiset lähtökohdat perehdytysvaiheessa.

Verkko-oppimisalusta auttaa oppijaa hahmottamaan kokonaiskuvan tavoitellusta oppimisesta ja oppimispolusta.

Vaikka yrityksellä olisi käytössään LMS, myöskään intraa ja muita alustoja ei kannata unohtaa, vaan ne toimivat sen rinnalla hyvinä tiedotuskanavina ja materiaalipankkeina henkilöstölle. Parhaimmillaan yrityksen osaaminen kehittyy verkko-oppimisalustalla olevien koulutusten avulla ja samalla henkilöstö oppii hyödyntämään intraa tehokkaasti.

Oppimiskokemuksella on väliä

Oppija suorittaa oppimisalustalla erilaisia koulutuksia, jotka vievät häntä eteenpäin oppimispolullaan. Jokainen oppijan kokemus oppimispolulla vaikuttaa oppimistulokseen ja edelleen yrityksen osaamisen kehittymiseen. Näin ollen sekä LMS että sinne sisältyvät digitaaliset koulutukset on tärkeää suunnitella tavoitellun oppimiskokemuksen pohjalta siten, että verkko-opinnot muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Sekä LMS että sinne sisältyvät digitaaliset koulutukset on tärkeää suunnitella tavoitellun oppimiskokemuksen pohjalta siten, että verkko-opinnot muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Digitaalisia koulutuksia voidaan rakentaa oppimisalustalle monenlaisilla ohjelmilla tai toteuttaa vaikkapa koulutusvideoita. Ohjelmien erilaisuus ei mielestäni haittaa, vaan erilaisuus voi olla hyväkin lisä silloin, kun ohjelman tai teeman valinta tukee tavoiteltua oppimista. On toki tärkeää, että oppimisalustan ja sen sisältämien koulutusten tyyli ja visuaalinen ilme ovat aina myös linjassa yrityksen graafisen ilmeen kanssa.

Selkeä ja oppimista edistävä verkko-oppimisalusta

Hyvä LMS on oppimista edistävä, innostava ja motivoiva organisaation oppimisen kotipesä.

Mitä sitten verkko-oppimisalustan suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon?

Kaikki, mitä oppija kokee suhteessa oppimiseen, vaikuttaa oppimiskokemukseen. Siksi verkko-oppimisalustaa ja sen sisältöjä on tärkeää tarkastella kokonaisuutena. Vaikuttavuuden saavuttamiseksi kokonaisuus tulee suunnitella oppijan näkökulmasta siten, että se edistää tavoiteltua oppimista.

Verkko-oppimisalusta kannattaa rakentaa selkeäksi, jolloin oppija ymmärtää, mitä häneltä milloinkin odotetaan, eikä sekavuus vie turhaa aikaa ja energiaa oppimiselta. Saavutettavuuteen ja käytettävyyteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus käyttää oppimisalustaa ja siellä olevia koulutuksia. On myös hyvä varmistaa, että oppija löytää helposti kanavan, jolla voi tarvittaessa kysyä epäselvistä asioista.

Hyvä LMS on oppimista edistävä, innostava ja motivoiva organisaation oppimisen kotipesä.

Me Faros & Comilla autamme organisaatiotasi luomaan voittavia oppimiskokemuksia pedagogisin keinoin. Luomme henkilöstölle helppokäyttöisen ja sitouttavan oppimiskokemuksen, joka antaa palkitsevia onnistumisen kokemuksia ja jonka hyödyt näkyvät jokapäiväisessä työssä.

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Tutustu oppimisympäristöprojekteihimme:

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa