Lahti Aqua – Digitaalinen osaamisen kehittäminen käyntiin

Tavoitteena laadukas ja kattava koulutustarjonta, haasteena rajalliset resurssit

Lahti Aqualla on jatkuva tarve kouluttaa eri alojen ammattilaisista koostuvaa henkilöstöään tehokkaasti. Tarvetta on sekä koko henkilöstön että eri työntekijäryhmien kouluttamiselle. Osaamisen kehittäminen sekä motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö ovat asioita, joita Lahti Aqualla halutaan aktiivisesti tukea.

Osaamisen kehittämiseen varatut resurssit ovat luonnollisesti rajalliset ja riippuvat aina yhtiön koosta. Lahti Aqualla ryhdyttiinkin pohtimaan, miten koulutusta voitaisiin toteuttaa digitaalisesti mahdollisimman laadukkaasti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Tästä tilanteesta lähti liikkeelle Lahti Aquan ja Faros & Comin tuloksekas yhteistyö.

Digitaalisuuden mukaan ottaminen osaamisen kehittämisen menetelmävalikkoon kannattaa tehdä suunnitellusti ja vaiheittain

Lahti Aquan ja Faros & Comin yhteistyö aloitettiin tietoturvaa opettavalla verkkokurssilla. Tähän tarpeeseen Faros & Comilta löytyi valmis verkkokurssi, josta saatiin kevyellä räätälöinnillä Lahti Aquan näköinen kokonaisuus kustannustehokkaasti.

Kun digitaalista osaamisen kehittämistä lähdetään toteuttamaan organisaatiossa, tulee myös ratkaista se, missä ja miten digitaaliset sisällöt ovat tarjolla. Lahti Aqualle oli tärkeää, että he pystyvät hallinnoimaan helposti omia koulutusprosessejaan ja myös todentamaan verkossa tapahtuvaa opiskelua ja oppimista. Myös yhtiön vahva visuaalinen ilme haluttiin tuoda esille alustalla, jossa opiskeltavat sisällöt ovat tarjolla. Lisäksi digitaalisuuden nähtiin tulevaisuudessa vain kasvattavan rooliaan osaamisen kehittämisessä. Näillä perusteluilla päädyttiin siihen, että seuraavaksi Faros & Com rakensi Lahti Aqualle oman oppimisympäristön.

Kun paikka koulutustarjonnalle oli olemassa, lähdettiin tuottamaan lisää verkko-oppimissisältöjä. Faros & Comin pedagogin, graafikon ja teknisten tuottajien ohjaamana rakennettiin seuraavassa vaiheessa koko henkilöstölle tarkoitettu perehdytysverkkokurssi sekä turvallisuuden perusteita opettava kurssi.

Asiakaspalvelun laatu on yksi Lahti Aquan strategisista tavoitteista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Lahti Aquan tarpeisiin räätälöitiin lisää valmiita verkkokursseja Faros & Comin valmiskurssivalikoimasta, mm. GDPR:n velvoitteita opettava kurssi ja haasteellisiin palvelutilanteisiin valmentava kurssi, jossa valmentajana on Totti Karpela.

Mistä tunnetaan:
Lahti Aqua tuottaa korkealaatuisia vesihuoltopalveluja toimintavarmasti ja kustannustehokkaasti 140 000 asiakkaalleen. Lahti Aqua -konsernin palveluksessa on noin 80 ammattilaista. Heille kaikille on tarjolla haasteellisia ja monipuolisia vesihuoltoalan työtehtäviä. Lahti Aqua haluaa olla alansa paras työpaikka.

Strategiset tavoitteet:
korkea laatu, matalat kustannukset, matala riski ja asiakaspalvelu.

Visio:
vesihuollon laadukas edelläkävijä ja luomassa yhteisön sekä ympäristön hyvinvointia.

Toimintaa ohjaavat arvot:
vastuullisuus, uudistuminen ja hyvinvointi

Mistä ei tunneta:
Lahti Aqua on mukana kehittämässä Lahdesta Suomen johtavaa ympäristökaupunkia. Lahti Aqua on esimerkiksi mukana kehittämässä kaupungin kiertotaloutta ja tekemässä työmatkailusta ympäristöystävällisempää. Lue lisää: https://greenlahti.fi/

Alussa on tärkeää pohtia hyötyjä ja käyttötarkoitusta

Aluksi oli hyvä tarkastella digitalisoinnin hyötyjä ja organisaation tarpeita. Verkkokurssi on kätevä tapa hoitaa koko henkilöstölle ja suurille ryhmille tärkeitä koulutuksia. On kuitenkin hyvä pitää mielessä myös kurssien käyttöikä. Lahti Aqualla verkkokursseista on saatu tehoja erityisesti uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Ajasta ja paikasta riippumatonta kaikille tasalaatuista osaamisen kehittämistä

Tänään digitaalisuus on jo luonnollinen osa Lahti Aquan osaamisen kehittämistä. Henkilöstö on ollut ilahtunut ajasta ja paikasta riippumattomasta koulutustarjonnasta, ja kursseja on suoritettu verkossa ahkerasti. Innostus verkko-oppimiseen näkyy innokkuutena opiskella aina vain uusia asioita verkon tukemana.

Lahti Aquan näkökulmasta koulutusprosessien hallinnointi ja henkilöstön opiskelun seuranta ovat helpottuneet. Verkkoon tuotetut koulutussisällöt varmistavat myös sen, että sisällöt välittyvät koko henkilöstölle tasalaatuisina ja samansisältöisinä. Lisäksi koulutuskustannukset pysyvät kurissa ja myös ympäristö kiittää, kun turha kokoontuminen ja matkustaminen on voitu verkkokurssien avulla minimoida.

Innostus näkyy lopputuloksessa

”Faros & Com on kumppanina asiakaslähtöinen ja asiantunteva. Tarpeitamme ja tavoitteitamme on kuunneltu ja toteutuksia on suhteutettu juuri meidän tarpeisiimme sopivaksi. Samalla olemme saaneet laajempaa näkökulmaa ja ideoita omaan digitaaliseen osaamisen kehittämiseen.

Valmiit ja Lahti Aquan tarpeisiin räätälöitävät mallit ovat olleet kustannustehokkaita ja lopputulos on aina ollut meidän näköistä. Faros & Comilta löytyy osaamista pedagogiikasta, graafisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta. Lisäksi projekteissa on aina ollut hyvä ja innostunut yhdessä tekemisen meininki.”

Tiina Lakimo, Hallintojohtaja
Lahti Aqua Oy
www.lahtiaqua.fi
minun.lahtiaqua.fi

Kaipaatko apua digitaalisessa osaamisen kehittämisessä?

Me Faros & Comilla autamme tavoitteiden kirkastamisessa ja tarpeidesi mukaisten ratkaisujen toteuttamisessa!

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa