Verkkokoulutuksen lokalisointi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa

Toimiva työyhteisö on oleellinen asia liiketoiminnassa. Työyhteisön jäsenten osaaminen taas tuo kilpailuetua, joten jokaisen jäsenen ajankohtainen koulutus on tarpeen. Yrityksen vastuulla on kouluttaa oikeita toimintatapoja ja arvoja, joiden mukaan työyhteisön on toimittava.

Koulutusmateriaalin pitäisi olla selkeää, ymmärrettävää sekä työkulttuuriin sopivaa. Laadukas, mutta vieraaseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sopiva koulutus ei avaudu vastaanottajalle, jolloin tavoitteiden saavuttaminen voi olla erittäin haastavaa. Oppija pyrkii selviytymään koulutuksesta ja käyttää paljon voimavarojaan, jotta saisi suoritusmerkinnän kurssista. Tavoitteena on kuitenkin tiedon sisäistäminen ja hyödyntäminen työpaikalla, ei vain pakollinen suoritus.

Oppija kaipaa tiedon lokalisointia

Oppijan on kyettävä keskittymään asiaan ja ymmärrettävä, mistä puhutaan. Riittäkö esimerkiksi oppijan englannin kielen taso asioiden ja terminologian sisäistämiseen? Ovatko verkkokoulutuksen esimerkit hänen omasta työstään? Ovatko suositukset ja kehotukset riittäviä, vai tarvitaanko vaikkapa suoraa kieltoa? Tekeekö hän oikeita johtopäätöksiä koulutuksen jälkeen?

Tiedon lokalisointi nopeuttaa tiedon omaksumista sekä ”ajaa” koulutuksen päätavoitetta eli tiedon sisäistämistä. Tuttujen esimerkkien ja merkityksien kautta oppiminen on tehokasta, mikä lisää ymmärrystä läpi koko organisaation. Motivaatio pysyy myös korkealla, sillä oppija kokee koulutuksen sujuneen hyvin. Uuden oppiminen ei rasita, jolloin jatkokoulutuksetkin tuntuvat hyödyllisiltä, kun aikaisempi kokemus on ollut myönteinen.

Lokalisointi täytyy ottaa huomioon jo verkkokoulutuksen suunnitteluvaiheessa

❔ Lokalisointiin liittyvät esimerkiksi

  • koulutuksen tavoite, kohdemaan työkulttuuri, mahdolliset kielet, paikallinen asiantuntemus, terminologia
  • koulutusaineiston lokalisointi: tekstit, kuvat, videot, spiikkaukset, tehtävät, osaamistestit jne.
  • tekninen lokalisointi: kohdemaissa käytössä olevat päätelaitteet ja koulutuksen jakelukanavat.

Kaipaatko apua verkkokoulutuksen lokalisoinnissa?

 Me Faros & Comilla hoidamme koko lokalisointiprosessin. Autamme lokalisoitavan verkkokoulutuksen suunnittelussa, hallinnoimme projektin ja kommunikoimme kohdemaiden asiantuntijoiden kanssa. Teemme kaikkien aineistojen lokalisoinnin ja julkaisemme valmiin koulutuksen vaaditun teknologian mukaisesti.

Tutustu verkkokurssiprojekteihimme:

Blogitekstistä kiitos entiselle faroscomilaiselle Veronikalle, jonka kynästä teksti on alun perin syntynyt.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa