Oppimisalustat

Vesilaitosyhdistys – Vesihuoltoalalla työskentelyllä on merkitystä

Tarinamme Faros & Comin kanssa alkoi Vesilaitosyhdistyksen (VVY) verkkokoulutushankkeesta, jonka tavoitteena oli lisätä vesihuoltoalan vetovoimaisuutta siten, että työskentely vesihuoltoalalla koetaan merkitykselliseksi ja vesihuoltolaitokset hyviksi ja houkutteleviksi työpaikoiksi. Vesihuoltoalan ja -laitosten muuta perehdytystä tukevan ”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkoperehdytyskokonaisuuden avulla halusimme varmistaa osaamisen ja toiminnan laatua vesihuoltoalalla sekä sen, että kaikki saavat yhtenäisen, kattavan ja laadukkaan yleisperehdytyksen alaan. Hanketta olivat …

Vesilaitosyhdistys – Vesihuoltoalalla työskentelyllä on merkitystä Lue lisää »

SOL tuottaa aurinkoista palvelua suurella sydämellä

SOL on suomalainen perheyritys. Iloisiin SOLilaisiin kuuluu niin siivousalan spesialisteja, kiinteistönhuollon pioneereja kuin turva-alan ammattilaisia. Vaatehuollon ammattilaiset helpottavat kuluttajien arkea SOL Pesuloissa ja Henkilöstö- ja Logistiikkapalveluiden palveluosaajat ratkaisevat kaikkien alojen työvoimatarpeet joustavasti. SOLin toimintaa kuvaa inhimillinen ote, jossa osaamisen kehittäminen on avainasemassa. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat SOLissa päivittäistä arkea ja investointi yrityksen tulevaisuuteen. Osaamisen kehittämiseen …

SOL tuottaa aurinkoista palvelua suurella sydämellä Lue lisää »

Metsähallitus ja Tapio – Teimme sen yhdessä!

Mitä tapahtuu, kun kolme organisaatiota lähtevät luomaan vaikuttavaa verkkokurssia yhdessä? Meillä Metsähallituksen, Tapion ja Faros & Comin kesken lopputuloksena oli laadukas ja kohderyhmän huomioiva kurssi sekä tehokas tuotanto. Teimme Metsähallitukselle yhteistyössä Elinympäristöjen aktiivinen luonnonhoito ja ennallistaminen -verkkokurssin. Kurssi on kaikille Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimihenkilöille, ja sen tavoitteena on lisätä valmiuksia suunnitella ja toteuttaa aktiivista ja kustannusvaikuttavaa luonnonhoitoa valtion …

Metsähallitus ja Tapio – Teimme sen yhdessä! Lue lisää »

Lahti Aqua – Digitaalinen osaamisen kehittäminen käyntiin

Tavoitteena laadukas ja kattava koulutustarjonta, haasteena rajalliset resurssit Lahti Aqualla on jatkuva tarve kouluttaa eri alojen ammattilaisista koostuvaa henkilöstöään tehokkaasti. Tarvetta on sekä koko henkilöstön että eri työntekijäryhmien kouluttamiselle. Osaamisen kehittäminen sekä motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö ovat asioita, joita Lahti Aqualla halutaan aktiivisesti tukea. Osaamisen kehittämiseen varatut resurssit ovat luonnollisesti rajalliset ja riippuvat aina yhtiön …

Lahti Aqua – Digitaalinen osaamisen kehittäminen käyntiin Lue lisää »