Verkkokurssit ja oppimissisällöt

Henkilö istuu lattialla kannettava tietokone sylissään.

Ammattiliitto Pro – Monimuotokoulutus täynnä mahdollisuuksia!

Toteutimme yhteistyössä Ammattiliitto Pron kanssa hankkeen, jonka tavoitteena oli rakentaa uusi verkkokoulutuksia ja digitaalisia oppimisalustoja hyödyntävä monimuotokoulutus. “Henkilöstön edustajat työhyvinvoinnin kehittäjinä”- monimuotokoulutus tarjoaa liiton luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille vaihtoehtoisen kouluttautumistavan perinteisen lähikoulutuksen rinnalle.

Vesilaitosyhdistys – Vesihuoltoalalla työskentelyllä on merkitystä

Tarinamme Faros & Comin kanssa alkoi Vesilaitosyhdistyksen (VVY) verkkokoulutushankkeesta, jonka tavoitteena oli lisätä vesihuoltoalan vetovoimaisuutta siten, että työskentely vesihuoltoalalla koetaan merkitykselliseksi ja vesihuoltolaitokset hyviksi ja houkutteleviksi työpaikoiksi. Vesihuoltoalan ja -laitosten muuta perehdytystä tukevan ”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkoperehdytyskokonaisuuden avulla halusimme varmistaa osaamisen ja toiminnan laatua vesihuoltoalalla sekä sen, että kaikki saavat yhtenäisen, kattavan ja laadukkaan yleisperehdytyksen alaan. Hanketta olivat …

Vesilaitosyhdistys – Vesihuoltoalalla työskentelyllä on merkitystä Lue lisää »

Palvelukeskus Helsinki – Haasteelliset palvelutilanteet -verkkokurssi

Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos. Tuotamme ruokapalveluita, puhtauspalveluita sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluita kaupungin toimialoille ja viime kädessä helsinkiläisille aina vauvasta vaariin. Yhteistyö Faros & Comin kanssa käynnistyi tarpeestamme vahvistaa erityisesti puhelinasiakaspalvelijoidemme kykyä toimia vaativissa palvelutilanteissa. Samaan aikaan kaupungilla oli otettu käyttöön uusi digioppimisalusta, jota halusimme pilotoida oman verkkokurssin osalta. Kartoitimme alkuun erilaisia vaihtoehtoja, kunnes …

Palvelukeskus Helsinki – Haasteelliset palvelutilanteet -verkkokurssi Lue lisää »

SOL tuottaa aurinkoista palvelua suurella sydämellä

SOL on suomalainen perheyritys. Iloisiin SOLilaisiin kuuluu niin siivousalan spesialisteja, kiinteistönhuollon pioneereja kuin turva-alan ammattilaisia. Vaatehuollon ammattilaiset helpottavat kuluttajien arkea SOL Pesuloissa ja Henkilöstö- ja Logistiikkapalveluiden palveluosaajat ratkaisevat kaikkien alojen työvoimatarpeet joustavasti. SOLin toimintaa kuvaa inhimillinen ote, jossa osaamisen kehittäminen on avainasemassa. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat SOLissa päivittäistä arkea ja investointi yrityksen tulevaisuuteen. Osaamisen kehittämiseen …

SOL tuottaa aurinkoista palvelua suurella sydämellä Lue lisää »

Metsähallitus ja Tapio – Teimme sen yhdessä!

Mitä tapahtuu, kun kolme organisaatiota lähtevät luomaan vaikuttavaa verkkokurssia yhdessä? Meillä Metsähallituksen, Tapion ja Faros & Comin kesken lopputuloksena oli laadukas ja kohderyhmän huomioiva kurssi sekä tehokas tuotanto. Teimme Metsähallitukselle yhteistyössä Elinympäristöjen aktiivinen luonnonhoito ja ennallistaminen -verkkokurssin. Kurssi on kaikille Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimihenkilöille, ja sen tavoitteena on lisätä valmiuksia suunnitella ja toteuttaa aktiivista ja kustannusvaikuttavaa luonnonhoitoa valtion …

Metsähallitus ja Tapio – Teimme sen yhdessä! Lue lisää »

Novartin voittava Myyjien perehdytysprosessi

Novart Oy:n ja Faros & Comin yhteistyö alkoi Novartin tarpeesta kehittää myyjien perehdytysprosessia. Yhteisissä workshopeissa luotiin kehityssuunnitelma ja rakenne uudenlaiselle perehdytyspolulle. Faros & Comin asiantuntijat ovat tukeneet kehitystyötä ja ratkaisseet haasteita yhdessä asiakkaan kanssa. Tuoreimmassa yhteistyössä rakensimme pedagogisesti toimivan, selkeän ja motivoivan verkkokoulutuksen keittiösuunnittelun parissa työskenteleville myyjille. Koulutuksen perustana toimii Novartin tallennettu Teams-koulutus, jossa opastetaan …

Novartin voittava Myyjien perehdytysprosessi Lue lisää »