Erikoiskaupan alalle suunnattu lähiesimiestyön ammattitutkinto alkaa syksyllä 2024

Erikoiskaupan alalle suunnattu ja sen erityispiirteisiin painottuva lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa sinulle käytännön eväitä toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen.

Haluatko vahvistaa lähijohtamisessa tarvittavia käytännön taitojasi ja kuulla oman alasi kollegoiden kokemuksia aiheen tiimoilta? Tämä koulutus antaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi erikoiskaupan alalla ja suorittaa samalla lähiesimiestyön ammattitutkinto!

Erikoiskaupan alalle suunnattu johtamisosaamisen kehittämiseen tähtäävä tutkinto

Esihenkilöllä on keskeinen rooli tiimin toimijuuden vahvistamisessa. Tässä koulutuksessa kehität oman esihenkilötyösi tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Opit antamaan ja käsittelemään palautetta ja sekä hoitamaan työpaikalla eteen tulevia tilanteita inhimillisellä ja asiantuntevalla otteella. Painopisteenä tässä koulutuksessa on esihenkilön rooli sujuvan ja asiakaslähtöisen toiminnan varmistamisessa omalla vastuualueellaan. Koulutuksen jälkeen tunnet myös lainsäädännölliset velvollisuudet ja oikeudet ohjata tiimisi osaamista, työnjakoa ja tehtäviä strategiaa tukevalla tavalla. 

Esihenkilönä toimit suunnannäyttäjänä ja autat tiimiäsi onnistumaan omassa työssään. Esihenkilö rakentaa luottamusta johdon ja työntekijöiden välille sekä kehittää toimintamalleja yhdessä tiiminsä kanssa. Hän luo tiimiinsä toimivan vuoropuhelun. Hyvä esihenkilötyö parantaa työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta sekä yrityksen toiminnan kannattavuutta. 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii uusille esihenkilöille sekä vastikään operatiivisessa vastuutehtävässä aloittaneille päälliköille, tiimivastaaville ja asiantuntijoille.

Koulutuksen järjestäjänä toimii Rastor-instituutti. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Faros & Comin kanssa.

Isot kiitokset päivästä. Itselle hankalalta vaikuttanut aihe avattiin ymmärrettävään muotoon.

”Pidän kouluttajan energisyydestä ja tavasta osallistaa ja rohkaista osallistumaan. Mielenkiintoinen aihe ja vahva ammattilainen sitä avaamassa. Kiitos!

Koulutuksen laajuus ja sisältö

Tutkinnon suunniteltu kesto on noin 12kk, ja siihen sisältyy koulutuspäiviä, verkkokursseja, ohjattua etäopiskelua ja työssäoppimista. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Koulutuspäiviä on noin 1–2 kuukaudessa. Laajuus on 150 osp.

Tutkinto muodostuu kaikille yhteisestä tutkinnon osasta Lähiesimiehenä toimiminen ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaiset tutkinnon osat valitaan yhteistyössä ohjaajan kanssa tukemaan kehittymistarpeitasi esihenkilötyössä.

Opintojesi aikana pääset oppimaan muun muassa seuraavista aiheista:

  • Esihenkilö itsensä ja erilaisuuden tuntijana
  • Esihenkilö viestijänä ja vuorovaikuttajana
  • Esihenkilö työn ohjaajana ja perehdyttäjänä
  • Esihenkilö tiimin, yhteistyön ja uudistumisen vahvistajana
  • Esihenkilö strategian käytännön toteuttajana
  • Esihenkilö ja työhyvinvoinnin edistäminen

Lisäksi pääset syventymään kahteen seuraavista valinnaisista tutkinnonosista ja niiden kursseista:

  • Asiakassuhteiden hoito
  • Henkilöstötyö
  • Kehittämissuunnitelma
  • Toiminnan kannattavuus

Koulutuksen suorittaminen

Koulutus muodostuu koulutuspäivistä, verkko-opiskelusta, työssäoppimisesta ja oppimistehtävistä. Voit osallistua ohjelmaan myös kokonaan etänä. Tutkintoa suoritetaan opintojen rinnalla oman työn ohessa. Koulutukseen osallistuvat toimivat erikoiskaupan alalla, jolloin koulutuspäivissä käytävissä keskusteluissa päästään pureutumaan alan erityispiirteisiin.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitkä ovat tavoitteesi ja mitä jo osaat.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen (ePerusteet) Opetushallituksen sivuilla.

”Oli mukavat ryhmätyöt. Pääpainona ryhmätöissä on hyvä keskustelu.”

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista koulutusta. Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella, jolloin opiskelu on maksutonta. 

Lisätietoja

Juhana Lamberg, 050 5555 989, juhana.lamberg@faroscom.com

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa