Huippuosaajien tiimi: Haastattelussa käsikirjoittaja Teija

Me Faros & Comilla uskomme ihmisiin. Me ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja työvälineitämme. Teemme sen ollaksemme parhaita johtamisen ja osaamisen kehittämisen kumppaneita asiakkaillemme.  

Tässä blogisarjassa pääset tutustumaan muutamien Faros & Comin asiantuntijoiden työhön.

Teija Riikonen
Oppimisen kehittäjä

Teija suunnittelee ja koordinoi koulutus- ja kehittämisprojekteja sekä käsikirjoittaa verkkokursseja.

Mitä sinä teet Faros & Comilla?

Työskentelen verkkokurssien käsikirjoittajana. Asiakkaidemme tarpeet, tavoitteet ja aineiston valmiusaste ovat yksilöllisiä. Toisinaan lähden käsikirjoittamisessa liikkeelle laajemman raakamateriaalin rajaamisesta ja jäsentelystä. Toisinaan asiakas on itse käsikirjoittanut lähdeaineistoa jo pidemmälle, jolloin minun roolinani on enemmänkin ns. tekninen käsikirjoittaminen, eli toiminnallisten ratkaisujen ja ohjaavien tekstien miettiminen.

Projektien alussa panostamme erityisesti suunnitteluun, jolloin käsikirjoittajan rooli on asiakkaillemme päin näkyvämpi, mutta muun tiimin tavoin osallistun toteutukseen läpi koko projektin.

Teen meillä myös kielenhuoltoa, joka on tärkeää verkkokurssien laadun varmistamisessa. Tunnustaudun pilkunviilaajaksi ja ärsyynnyn esimerkiksi, jos tv-ohjelman tekstitys on huonoa tai ristiriitaista. Pystyn käsikirjoittajana tarkastelemaan samalla sekä kieltä että pedagogiikkaa ja näin tuottamaan normaalin kielenhuollon päälle lisäarvoa etenkin käytettävyyden osalta.

Olen aikaisemmin työskennellyt kääntäjänä ja kirjoitankin verkkokursseja näin ollen myös englanniksi. Globaalien asiakkaidemme tarpeiden mukaan räätälöimme kursseja myös muilla kielillä ja useisiin maihin. Laadun varmistamiseksi teemme verkkokurssien käännöstyöt yhteistyössä käännöspalveluihin erikoistuneen kumppanimme ja asiakkaidemme kohdemaiden edustajien kanssa.

Mikä on työssäsi tärkeää?

Suunnittelemme verkkokurssin yhdessä faroscomilaisista ja asiakkaamme asiantuntijoista muodostuvan projektitiimin kanssa. Ideoimme toteutusta tavoitteiden pohjalta ja kohderyhmä huomioiden.

On tärkeää, että asiakas on mukana suunnittelussa ja lähdeaineiston kokoamisessa, sillä asiakas on koulutettavan aiheen paras sisällöllinen asiantuntija. Minä käsikirjoitan lähdeaineistosta yhdessä linjaamiamme tavoitteita vastaavan ja pedagogisesti toimivan kokonaisuuden.

Meillä myös tuotanto on aina mukana suunnittelussa heti alusta alkaen. Näin pystymme ottamaan huomioon kokonaisuuden ja varmistamaan hyvän lopputuloksen myös visuaalisuuden sekä käytettävyyden näkökulmista.

Yhteistyössä on voimaa

Verkkokurssi rakentuu tiimityöllä, johon osallistuvat lisäkseni asiakkaidemme asiantuntijat ja Faros & Comin erityisosaajat, kuten graafinen suunnittelijamme, sisällöntuottajamme ja toteutuksesta riippuen esimerkiksi videokuvaajamme.

Projektitiimi pääsee vaikuttamaan projektiin jatkuvasti sen eri vaiheissa. Toteutukset testataan meillä perusteellisesti. Asiakkaan asiantuntijat kommentoivat ja tekevät parannusehdotuksia kurssin käsikirjoitukseen ja demoversioihin. Myös loppukäyttäjät otetaan usein mukaan testaamaan demoversioiden vaikuttavuutta ja käytettävyyttä.

Globaaleissa projekteissa on hyvä, että myös syntyperäiset kohdemaiden edustajat osallistuvat projektin suunnitteluun ja kommentointeihin, jolloin eri maiden vaatimukset ja kulttuuri pystytään ottamaan huomioon.

Kun suunnittelemme tuotantoprosessimme hyvin, varmistamme, että juna etenee määritellyiltä pysäkeiltä aina pääteasemalleen sovitusti.

Selkeä ja mielekäs kokonaisuus

Verkkokurssien kohderyhmät ovat aina erilaisia. Kurssia suunnitellessani pyrin huomioimaan kohderyhmän ajattelutavan ja logiikan – mitä minä ajattelisin hänen asemassaan tästä ja miten reagoisin tähän.

Pidän verkkokurssin käytettävyyttä erittäin tärkeänä. Me otamme käytettävyyden huomioon jo suunnitteluvaiheessa, mutta testaamme sitä jatkuvasti myös matkan varrella. Kurssin tulee olla sen suorittajalle teknisestä osaamisesta riippumatta selkeä ja etenemisen helppoa. Liian vaikeat ratkaisut helposti turhauttavat ja vievät huomion opetettavasta asiasta.

Mietin käsikirjoittaessani, onko teksti ymmärrettävää ja opetetaanko tärkeimmät pointit selkeästi. Tekstin ja visuaalisuuden tulee tukea toisiaan, ja kurssin eri osioiden ajaa samaa kokonaistavoitetta. Mielekäs kokonaisuus saa aikaan hyvän kokemuksen.

Mistä sinä saat virtaa jokaisena päivänä työssäsi?

Tästä meidän huipputiimistä ja siitä, että opin työssäni koko ajan uutta. Verkkokursseilla käsitellään aiheita laidasta laitaan, joten minäkin olen oppinut paljon uutta esimerkiksi muuntajista, terveydenhuollosta, diabeteksesta, elintarvikkeista, projektityökaluista…

Opin myös kollegoiltani jatkuvasti uutta, niin työstäni kuin myös mitä omituisemmista vapaa-ajan jutuista. Meillä todella tykätään visailla ja kisailla kaikesta.

Voit tutustua kaikkiin timanttisiin faroscomilaisiin Ihmiset-sivulla.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa