Vaikuttavia tuloksia digioppimisen muotoilulla

Sykäys henkilöstön kouluttamiselle syntyy jostain tavoitteesta, joka pitäisi saavuttaa – muutoksesta, joka pitäisi toimeenpanna organisaatiossa. Kouluttamisella halutaan saada aikaiseksi tuloksia!

Jotta saavutetaan vaikuttavuutta, eli tavoite muuttuu toiminnaksi, tulee oppimateriaali, opetusmenetelmät ja aktiviteetit rakentaa tukemaan oppimistulosten saavuttamista.

Digitaalisen koulutuksen rakennuspalikat

Miten me Faros & Comilla toteutamme digitaalisen koulutuksen? Miten varmistamme, että keskeinen oppi menee myös käytäntöön?

Vaikuttavan digitaalisen koulutuksen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia seuraavista:

  • substanssi- eli sisällöllistä osaamista
  • pedagogista osaamista
  • teknistä osaamista.

Se, löytyykö eri osa-alueiden osaaminen asiakkaan organisaatiosta vai meiltä Faros & Comilta, riippuu projektista ja siihen osallistuvista ihmisistä. Digitaalisen koulutuksen toteutus suunnitellaan meillä aina asiakkaan tarpeesta.

Jos sisältö-, pedagoginen ja tekninen osaaminen ovat vaikuttavan digitaalisen koulutuksen rakennuspalikoita, selkeät ja konkreettiset tavoitteet ovat niiden perusta.

Tavoitteita tukevat menetelmät

Suunnitteluun panostaminen kannattaa. Hyvä suunnitelma auttaa valitsemaan tavoitteita tukevan pedagogisen mallin ja menetelmät sekä vaiheistaa oppimisen muotoilun prosessin pienempiin osiin. Vaikuttavuus syntyy aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Jokainen asiakas ja projekti on erilainen. Minulle on tärkeää, että pystyn auttamaan asiakasta juuri siinä, missä apua tarvitaan.

Kerron seuraavaksi muutamia esimerkkejä asiakkaidemme erilaisista tarpeista ja niihin toteuttamistamme ratkaisuista.


💡 Lähdetään toteuttamaan kokonaan uutta. Valmennamme ja työstämme yhdessä sisällöt uudelle verkkokurssille.

Esihenkilötyön laadun parantaminen organisaatiossa (työpajat ja digitaalinen käsikirja)

Asiakkaan tavoitteena oli parantaa esihenkilötyön laatua vahvistamalla yhteisiä toimintatapoja ja esihenkilökulttuuria organisaatiossa.

Kartoitimme organisaation kehitystarpeet ja valitsimme työstettävät teemat. Toteutimme esihenkilötyön kehittämisohjelman työpajatyöskentelyllä.

Valmistelimme teemoittain toteutettuihin työpajoihin tavoitteisiin pohjautuvia ennakkotehtäviä. Työpajoissa Faros & Comin valmentaja koulutti organisaatiolle uusia esihenkilötyön toimintamalleja. Koostimme fasilitoimalla pienryhmien tuotoksista organisaatiolle toimintaohjeita valikoituihin teemoihin.

Syntyneen aineiston pohjalta toteutimme osallistavan digitaalisen verkkokurssin, jonka tuotimme Articulate Rise -sisällöntuotanto-ohjelmalla.

💡 Asiakkaalla on vahvaa substanssiosaamista, mutta ei niinkään digipedagogista osaamista. Suunnittelemme tavoitteita tukevan verkkokoulutuksen asiakkaan aineistosta.

Henkilöstön kouluttaminen vaikuttavasti ja saavutettavasti (verkkokurssin suunnittelu ja toteutus)

Lähdimme toteuttamaan asiakkaan organisaatiolle yhtenäistä, kattavaa ja ymmärrystä kasvattavaa verkkokoulutusta. Toteutuksen tuli olla nykyaikainen ja täyttää myös organisaatiolle asetetut saavutettavuuskriteerit.

Linjasimme suunnittelupalaverissa tavoitteiden pohjalta koulutuksen aihekokonaisuudet, pedagogisen idean ja teeman.

Käsikirjoitimme asiakkaan raaka-aineistosta kohderyhmää puhuttelevan ja osallistavan responsiivisen verkkokurssikokonaisuuden, jossa huomioimme myös saavutettavuuskriteerit.


💡 Asiakkaalla on jonkin verran aineistoa, mutta haasteena on koulutettavan aineiston työstäminen. Autamme aineiston tavoitteiden mukaisessa koostamisessa ja tarvittaessa aineiston tuottamisessa.

Henkilöstön perehdyttäminen (aineiston koostaminen ja verkkokurssin toteutus)

Virtuaalisissa työpajoissa keskityimme verkkoperehdytyksen aineiston koostamiseen. Täsmensimme verkkoperehdytyksen rakennetta ja fasilitoimme työpajoihin osallistuneita asiantuntijoita aineiston työstämisessä.

Otimme käsikirjoittaessamme ja grafiikkaa suunnitellessamme huomioon asiakkaan toiveet innostavasta, monipuolisesti aktivoivasta ja visuaalisesti näyttävästä toteutuksesta. Työpajatyöskentelyssä syntyneen aineiston pohjalta käsikirjoitimme verkkoperehdytyksen, jonka tuotimme Adapt-sisällöntuotanto-ohjelmalla.


💡 Asiakkaan organisaatiossa on vahvaa pedagogista osaamista, mutta vähemmän kokemusta digioppimisen muotoilusta. Toimimme tarpeen mukaan kouluttajana tai mentorina.

Verkkokurssin käsikirjoittaminen (mentorointi ja verkkokurssin toteutus)

Asiakasyrityksen koulutussuunnittelijoilla oli pedagogista osaamista, mutta vähemmän kokemusta verkkokurssin suunnittelusta ja käsikirjoittamisesta.

Toteutimme mentorointiprosessin, joka alkoi asiakkaalle räätälöidyllä käsikirjoituskoulutuksella ja jatkui menetelmien ja aktiviteettisen suunnitteluun syventävillä koulutuksilla sekä aineiston sparrauksella aina sovituissa kohdissa.

Asiakkaan käsikirjoitettua verkkokurssin teimme siihen vielä ”teknisen viimeistelyn” ennen sen siirtymistä sisällöntuotantoon, jonka tässä projektissa toteutimme Lectora-sisällöntuotanto-ohjelmalla.

Ota yhteyttä, niin me autamme organisaatiotasi toteuttamaan vaikuttavia verkkokursseja!

Tutustu verkkokurssiprojekteihimme:

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa