fbpx

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisellä kestävää kilpailuetua

Liiketoimintaympäristöt ovat suurten muutosten alla, joihin vaikuttavat mm. globalisaatio sekä megatrendit. Organisaatioiden on pystyttävä vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin pysyäkseen elinvoimaisina ja luodakseen kilpailuetua. Organisaatioiden kasvu ja kannattavuus ovat ennen kaikkea kiinni ihmisten tekemisestä ja osaamisesta.

Selkeillä ja mitattavilla tavoitteilla vaikuttavuutta

Organisaation strategiset tavoitteet viitoittavat tietä ja kertovat, mihin ollaan menossa. Strategian tuleekin olla huolella laadittu, ja strategiset olettamat, mittarit sekä kehityshankkeet tuotu selkeästi esiin. Mikään strategia ei kuitenkaan lähde toteutumaan itsestään. Implementointiin täytyykin jaksaa panostaa, sitoutua ja seurata. Lisäksi koko organisaatio on saatava innostumaan ja sitoutumaan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä läpiviemiseen.

Organisaatioissa on useasti myös muita pullonkauloja kuin strategian implementointi. Tulokset heijastuvat suoraan yrityksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Taloudelliset mittarit, kuten liikevaihto, ovat tärkeitä, mutta ne eivät kerro koko totuutta. Sosiaalisen pääoman mittarit kertovat kolikon toisen puolen, jolla on valtava merkitys myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.  

Sosiaaliseen pääomaan sijoittaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Yksikään organisaatio ei ole valmis. Ja mikäli joku näin väittää, että organisaatiossa ei ole mitään kehitettävää, niin väitän, että tämä on valhe. Aina löytyy kehitettävää ja parannettavaa – itse uskon jatkuvan kehityksen prosessiin. Uskon, että suurin osa organisaatioista tämän tiedostaa, mutta suurin ongelma on, miten löytää pullonkaulat ja juuri se asia, mitä pitäisi kehittää juuri sillä hetkellä sekä aika, jota kehittämiseen tarvitaan.

Tiedolla johtamisella pullonkaulat näkyviksi

Useilla organisaatioilla on käytössään hienot toiminnanohjausjärjestelmät, ja dataa kerätään useasta eri lähteestä. Hyvä niin. Vain dataa keräämällä ja sitä seuraamalla voidaan pureutua ongelmiin. Suurena haasteena useasti kuitenkin on hahmottaa, että miten kerättyä dataa tulisi käyttää ja hyödyntää, ja kertooko kerätty data kaiken oleellisen? Onko mittarit ja ajurit sekä näistä johdetut johtopäätökset ja toimenpiteet oikeat?

Hyvä mittaristo on kuin kojelauta autossa. Tämä kertoo yhdellä vilkaisulla, mihin olemme menossa, paljon on ajettuja kilometrejä, bensankulutuksen ja milloin saavumme määränpäähän. Yksikään mittaristo ei kuitenkaan toimi, jos kuskin paikalla istuvalla ei ole tietoa, miten mittareita luetaan tai tulkitaan, ja mikäli yksikin mittari on rikki, miten se korjataan. Organisaatiossa kuskin paikalla yleensä istuu esihenkilö ja johtaja.

Osaamisen kehittämisellä kasvua ja kehitystä

Johtajien ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen on yksi tärkeä avain menestyvän, tuloksellisen ja kestävän kilpailuedun saavuttamiseen. Onko mitään vaikeampaa lajia olemassa kuin ihmisten johtaminen? Ulkopuolisen tahon käyttö osaamisen kehittämisen tukena on enemmän kuin suositeltavaa. Ulkopuolinen konsultti/sparraaja ei ole kiinni organisaation operatiivisessa toiminnassa, jolloin asioita voidaan tarkastella aivan uudesta näkökulmasta. Strategisten tavoitteiden ja tunnistettujen pullonkaulojen avulla lähdetään työstämään räätälöityä konseptia, jolla organisaation asettamat tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Loppupeleissä tavoitteiden saavuttaminen on kiinni siitä, miten määrätietoisesti niihin sitoudutaan ja viedään käytäntöön. Pallo on aina viimekädessä esihenkilöllä ja johtajalla.

Growth Learning liiketoiminnan kasvun veturina

Me Faros & Comilla autamme esihenkilöitä ja johtajia tunnistamaan pullonkaulat sekä oikeat mittarit ja ajurit. On pullonkaula mikä tahansa, me autamme organisaatiotasi menestymään ja annamme työkalut, jolla sinä voit johtajana ja esihenkilönä loistaa yhdessä organisaatiosi henkilöstön kanssa. Vain yhdessä tekemällä saavutetaan parhaat tulokset. Vain ottamalla ”härkää sarvista kiinni” saat aikaan mitattavia ja vertailukelpoisia tuloksia, joita voit hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.  

Olemme juuri tulleet ulos uudella Growth Learning -konseptillamme. Keskeistä Growth Learningissa on sosiaalisen pääoman tunnistaminen ja hyödyntäminen, joka on yhteydessä muihin organisaation mittareihin ja ajureihin. Growth Learning on liiketoimintalähtöistä oppimista, joka yhdistää Faros & Comin monipuoliset palvelut toisiinsa – niiden avulla me autamme asiakkaitamme toteuttamaan kunnianhimoisimmatkin suunnitelmat. Ole rohkeasti yhteydessä, niin tehdään teillekin timanttinen Growth Learning -suunnitelma!

Heidi Seppälä

Business Designer

050 361 5720

heidi.seppala@faroscom.com

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa