fbpx

Perehdyttäminen

Tehokas ja vaikuttava perehdyttäminen – verkkokouluttaminen perehdytyksen tueksi

Perehdyttäminen tarkoittaa työntekijän ohjeistamista työpaikan ja uuden työn tavoitteisiin sekä käytäntöihin. Perehdyttämisessä työntekijälle opastetaan työpaikan tavat ja annetaan työssä tarvittavaa tietoa ennen uuden työn aloittamista ja työn alkaessa. Perehdytyksen avulla uusi työntekijä oppii, miten hänen odotetaan toimivan työpaikalla ja uudessa työssä. Perehdytys on tärkeää työn sujuvuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Hyvällä perehdyttämisellä ja työnopastuksella vältetään myös useita työtapaturmia.

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaisesti velvollinen perehdyttämään työntekijän uuteen työhön, työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin.

Lisätietoa työnantajan velvollisuuksista työntekijän perehdyttämiseen ja työnopastukseen löydät mm. Finlexin sivuilta.

Perehdyttäminen varmistaa oikean suunnan

Uuden työntekijän kouluttaminen on aikaa ja energiaa vievää puuhaa. Perehdyttäminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista, johon työnantajan kannattaa panostaa. Hyvä sisäänajo varmistaa, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa ja toimii alusta alkaen työpaikan tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Perehdyttäminen antaa työntekijälle valmiudet työntekoon ja on myös parasta työpaikan ennakoivaa turvallisuustoimintaa.

Uusien työntekijöiden kouluttamisessa keskeistä on työn sujuvoittaminen ja työntekijän hyvän kokemuksen varmistaminen. Kun perehdytyskokonaisuuden rakentaa kerran ajatuksella, on sen hyödyntäminen ja kehittäminen jatkossa kevyempää. Tässä kirjoituksessa kirkastan perehdyttämisen merkitystä organisaation menestystekijänä ja annan vinkkejä sen tukemiseen verkkokouluttamisen avulla.

Perehdyttämistä tarvitaan eri tilanteissa

Perehdyttämistä tarvitaan monessa tilanteessa, erityisesti uuden työn alkaessa, mutta myös työn muuttuessa, työtehtävien vaihtuessa tai pitkän poissaolon jälkeen. Työntekijöiden perehdyttämistä voidaan tarvita myös työpaikalla havaitun epäkohdan tai laiminlyönnin korjaamiseksi.

Työntekijän yleisperehdytykseen kuuluvat yleensä mm. keskeisimpien työsuhdeasioiden läpikäyminen, työpaikan tavoitteisiin ja pelisääntöihin sitouttaminen sekä ohjeistaminen vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Tavoitelähtöistä perehdytystä

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa perehdyttää, vaan jokaisen työpaikan perehdytysprosessi tulee rakentaa palvelemaan juuri oman organisaation tarpeita ja toimintoja. Joitain hyväksi koettuja käytäntöjä voi ja kannattaa kuitenkin hyödyntää.

Suunnittelemalla perehdytyksen vaiheet, sisällöt ja menetelmät tavoitelähtöisesti varmistetaan perehdytysprosessin vaikuttavuus – että tärkeät asiat jalkautuvat tehokkaasti aina käytäntöön asti. Suunnitelmallisen perehdytyksen myötä uudet työntekijät pääsevät töihinsä kiinni nopeasti ja toimivat työssään yhtenäisten arvojen sekä pelisääntöjen mukaisesti.

On hyvä muistaa, että perehdytys on myös työntekijän ensimmäinen kohtaaminen uuden työnantajansa kanssa. Hyvä ensivaikutelma antaa uudelle työntekijälle positiivisen mielikuvan työnantajasta ja lisää sitoutumista sekä luo fiilistä, että on tehnyt oikean valinnan työpaikan suhteen. Hyvin toteutettu perehdytys heijastuu sekä työntekijäkokemukseen että organisaation maineeseen työnantajana.

Systemaattista ja monikanavaista perehdytystä

Perehdytysprosessin tulisi olla kaikille osapuolille selkeä ja johtaa tavoiteltuun toimintaan. Systemaattinen ja tehokas perehdytyskokonaisuus auttaa niin organisaatiota, perehdyttäjää kuin perehdytettävääkin. Vaiheittain tavoitteita syventävällä, monikanavaisella perehdytysprosessilla voidaan vaikuttaa siihen, että organisaation strategia näkyy alusta alkaen kaikessa toiminnassa.

Kun perehdytyskokonaisuuden rakentaa kerran ajatuksella, sen hyödyntäminen ja kehittäminen on jatkossa kevyempää!

Verkkoperehdytys osaksi perehdytystä

Jotkut asiat ja työtehtävät vaativat henkilökohtaisempaa opastusta, mutta monia asioita voi myös perehdyttää yhtenäisesti ja yhdellä kertaa laajemmalle joukolle. Verkkoperehdytyksellä voidaan tukea perehdytysprosessia sen useassa eri vaiheessa ja myös tehtäväkohtaista perehdytystä voidaan täydentää verkkokouluttamisella.

Verkossa suoritettavan perehdytyksen avulla

💎 tuetaan perehdytysprosessia

💎 perehdyttäjien työ helpottuu

💎 organisaatio varmistaa, että koko henkilöstö saa yhtenäisen ja tavoitteiden mukaisen perehdytyksen työhön

💎 uusi työtekijä voi luottaa siihen, että hänelle kerrotaan kaikki olennaiset työpaikkaan ja työhön liittyvät asiat

💎 uusi työntekijä sisäistää tarvittavat tiedot ja taidot päästäkseen nopeasti ja tehokkaasti kiinni työhönsä

💎 jokainen työntekijä osaa toimia organisaation strategian mukaisesti

💎 uusi työntekijä kokee olevansa tervetullut ja tulleensa kivaan paikkaan töihin

💎 lisätään perehdytyksen joustavuutta

💎 tietää mistä tai keneltä saa tarvittaessa lisätietoa asioista.

Vinkkejä verkkoperehdytyksen suunnitteluun

Verkkoperehdytys yksin ei ole ratkaisu organisaation perehdytykseen, vaan se tarvitsee lähes aina rinnalleen lisäksi muuta perehdytystä. Verkkokurssin avulla voidaan antaa esimerkiksi yleisperehdytystä, jolla varmistetaan riittävä osaamisen lähtötaso työpaikan liveperehdytykseen ja työtehtäviin opastamiseen.

Muutama vinkki verkossa suoritettavan yleisperehdytyksen toteuttamiseen:

⭐ Rajaa sisältöön olennaisin – perehdytä uusille työntekijöille ensimmäisenä ne asiat, jotka jokaisen työntekijän on tärkeintä tietää organisaatiosi toimintatavoista.

⭐ Valitse toimivin ratkaisu – mieti, minkä laajuinen ja tyylinen toteutus on tavoitteidesi ja kohderyhmäsi kannalta paras.

⭐ Panosta näyttävään visuaalisuuteen – tee perehdyttämisestä työnantajan käyntikortti, jolla teet hyvän ensivaikutelman uuteen työntekijään.

⭐ Tehosta oppimisen vaikuttavuutta – tue oppimista esimerkiksi tarinallisuudella ja videoilla.  

⭐ Opeta osallistamalla – varmista käytännönläheisillä aktiviteeteilla tärkeimpien asioiden sisäistäminen ja vaikuttavuus.

⭐ Kannusta aktiivisuuteen – ohjeista perehtyjää etsimään itse oma-aloitteisesti työssä tarvittavaa tietoa ja kehittämään osaamistaan aktiivisesti.

⭐ Keskitä asiantuntijuutesi olennaiseen – ulkoista se, mitä sinun tai organisaatiosi ei kannata tehdä itse.

Faros & Com apuna ja tukena

Me Faros & Comilla autamme organisaatiotasi monikanavaisen perehdytyksen suunnittelussa. Autamme toteuttamaan tai toteutamme puolestasi verkkoperehdytystä organisaatiosi uusille työntekijöille. Myös kieliversioiden tekeminen onnistuu meiltä ketterästi. Ota yhteyttä!

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa