fbpx

Verkkokouluttamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta perehdytykseen

Uuden työntekijän perehdyttäminen on aikaa ja energiaa vievää puuhaa. Perehdytys on kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista, johon organisaation kannattaa panostaa. Kun perehdytyskokonaisuuden rakentaa kerran ajatuksella, on sen hyödyntäminen ja kehittäminen jatkossa kevyempää.

Tavoitelähtöistä perehdytystä

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa perehdyttää, vaan jokaisen organisaation perehdytysprosessi tulee rakentaa palvelemaan juuri oman organisaation tarpeita ja toimintoja. Joitain hyväksi koettuja käytäntöjä voi ja kannattaa kuitenkin hyödyntää.

Suunnittelemalla perehdytyksen vaiheet, sisällöt ja menetelmät tavoitelähtöisesti varmistetaan perehdytysprosessin vaikuttavuus – että tärkeät asiat jalkautuvat tehokkaasti aina käytäntöön asti. Suunnitelmallisen perehdytyksen myötä uudet työntekijät pääsevät töihinsä kiinni nopeasti ja toimivat työssään yhtenäisten arvojen sekä pelisääntöjen mukaisesti.

On hyvä muistaa, että perehdytys on myös työntekijän ensimmäinen kohtaaminen uuden työnantajansa kanssa. Hyvä ensivaikutelma antaa uudelle työntekijälle positiivisen mielikuvan työnantajasta ja lisää sitoutumista sekä luo fiilistä, että on tehnyt oikean valinnan työpaikan suhteen. Hyvin toteutettu perehdytys heijastuu sekä työntekijäkokemukseen että organisaation maineeseen työnantajana.

Systemaattista ja monikanavaista perehdytystä

Perehdytysprosessin tulisi olla kaikille osapuolille selkeä ja johtaa tavoiteltuun toimintaan. Systemaattinen ja tehokas perehdytyskokonaisuus auttaa niin organisaatiota, perehdyttäjää kuin perehdytettävääkin. Vaiheittain tavoitteita syventävällä, monikanavaisella perehdytysprosessilla voidaan vaikuttaa siihen, että organisaation strategia näkyy alusta alkaen kaikessa toiminnassa.

Kun perehdytyskokonaisuuden rakentaa kerran ajatuksella, sen hyödyntäminen ja kehittäminen on jatkossa kevyempää!

Verkkoperehdytys osaksi perehdytystä

Jotkut asiat ja työtehtävät vaativat henkilökohtaisempaa opastusta, mutta monia asioita voi myös perehdyttää yhtenäisesti ja yhdellä kertaa laajemmalle joukolle. Verkkoperehdytyksellä voidaan tukea perehdytysprosessia sen useassa eri vaiheessa ja myös tehtäväkohtaista perehdytystä voidaan täydentää verkkokouluttamisella.

Verkossa suoritettavan perehdytyksen avulla

💎 tuetaan perehdytysprosessia

💎 perehdyttäjien työ helpottuu

💎 organisaatio varmistaa, että koko henkilöstö saa yhtenäisen ja tavoitteiden mukaisen perehdytyksen

💎 uusi työtekijä voi luottaa siihen, että hänelle kerrotaan kaikki olennainen

💎 uusi työntekijä sisäistää tarvittavat tiedot ja taidot päästäkseen nopeasti ja tehokkaasti kiinni työhönsä

💎 jokainen työntekijä osaa toimia organisaation strategian mukaisesti

💎 uusi työntekijä kokee olevansa tervetullut ja tulleensa kivaan paikkaan töihin

💎 lisätään perehdytyksen joustavuutta

💎 tietää mistä tai keneltä saa tarvittaessa lisätietoa asioista.

Vinkkejä verkkoperehdytyksen suunnitteluun

Verkkoperehdytys yksin ei ole ratkaisu organisaation perehdytykseen, vaan se tarvitsee lähes aina rinnalleen muuta perehdytystä. Verkkokurssin avulla voidaan antaa esimerkiksi yleisperehdytystä, jolla varmistetaan riittävä osaamisen lähtötaso liveperehdytykseen.

Muutama vinkki verkossa suoritettavan yleisperehdytyksen toteuttamiseen:

⭐ Rajaa sisältöön olennaisin – perehdytä uusille työntekijöille ensimmäisenä ne asiat, jotka jokaisen työntekijän on tärkeintä tietää organisaatiosi toimintatavoista.

⭐ Valitse toimivin ratkaisu – mieti, minkä laajuinen ja tyylinen toteutus on tavoitteidesi ja kohderyhmäsi kannalta paras.

⭐ Opeta osallistamalla – varmista käytännönläheisillä aktiviteeteilla tärkeimpien asioiden sisäistäminen ja vaikuttavuus.

⭐ Keskitä asiantuntijuutesi olennaiseen – ulkoista se, mitä sinun tai organisaatiosi ei kannata tehdä itse.

Faros & Com apuna ja tukena

Me Faros & Comilla autamme organisaatiotasi monikanavaisen perehdytyksen suunnittelussa. Autamme toteuttamaan tai toteutamme puolestasi verkkoperehdytystä organisaatiosi uusille työntekijöille. Myös kieliversioiden tekeminen onnistuu meiltä ketterästi. Ota yhteyttä!

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa