Lahti Aqua – Digitaalinen osaamisen kehittäminen käyntiin2020-09-14T09:02:13+00:00

Project Description

Lahti Aqua – Digitaalinen osaamisen kehittäminen käyntiin

Räätälöityjä valmisverkkokursseja, digitaalinen oppimisympäristö ja asiakkaan tarpeeseen avaimet käteen -periaatteella rakennettuja verkkokursseja


Kuvakaappaus Lahti Aquan Aqua-Akatemiasta

Tavoitteena laadukas ja kattava koulutustarjonta, haasteena rajalliset resurssit

Lahti Aqualla on jatkuva tarve kouluttaa eri alojen ammattilaisista koostuvaa henkilöstöään tehokkaasti. Tarvetta on sekä koko henkilöstön että eri työntekijäryhmien kouluttamiselle. Osaamisen kehittäminen sekä motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö ovat asioita, joita Lahti Aqualla halutaan aktiivisesti tukea.

Osaamisen kehittämiseen varatut resurssit ovat luonnollisesti rajalliset ja riippuvat aina yhtiön koosta. Lahti Aqualla ryhdyttiinkin pohtimaan, miten koulutusta voitaisiin toteuttaa digitaalisesti mahdollisimman laadukkaasti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Tästä tilanteesta lähti liikkeelle Lahti Aquan ja Faros & Comin tuloksekas yhteistyö.

Lahti Aqua verkostotutkimus

Digitaalisuuden mukaan ottaminen osaamisen kehittämisen menetelmävalikkoon kannattaa tehdä suunnitellusti ja vaiheittain

Lahti Aquan ja Faros & Comin yhteistyö aloitettiin tietoturvaa opettavalla verkkokurssilla. Tähän tarpeeseen Faros & Comilta löytyi valmis verkkokurssi, josta saatiin kevyellä räätälöinnillä Lahti Aquan näköinen kokonaisuus kustannustehokkaasti.

Kun digitaalista osaamisen kehittämistä lähdetään toteuttamaan organisaatiossa, tulee myös ratkaista se, missä ja miten digitaaliset sisällöt ovat tarjolla. Lahti Aqualle oli tärkeää, että he pystyvät hallinnoimaan helposti omia koulutusprosessejaan ja myös todentamaan verkossa tapahtuvaa opiskelua ja oppimista. Myös yhtiön vahva visuaalinen ilme haluttiin tuoda esille alustalla, jossa opiskeltavat sisällöt ovat tarjolla. Lisäksi digitaalisuuden nähtiin tulevaisuudessa vain kasvattavan rooliaan osaamisen kehittämisessä. Näillä perusteluilla päädyttiin siihen, että seuraavaksi Faros & Com rakensi Lahti Aqualle oman oppimisympäristön.

Kun paikka koulutustarjonnalle oli olemassa, lähdettiin tuottamaan lisää verkko-oppimissisältöjä. Faros & Comin pedagogin, graafikon ja teknisten tuottajien ohjaamana rakennettiin seuraavassa vaiheessa koko henkilöstölle tarkoitettu perehdytysverkkokurssi sekä turvallisuuden perusteita opettava kurssi.

Asiakaspalvelun laatu on yksi Lahti Aquan strategisista tavoitteista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Lahti Aquan tarpeisiin räätälöitiin lisää valmiita verkkokursseja Faros & Comin valmiskurssivalikoimasta, mm. GDPR:n velvoitteita opettava kurssi ja haasteellisiin palvelutilanteisiin valmentava kurssi, jossa valmentajana on Totti Karpela.

Kuvakaappaus Lahti Aqua tutuksi -verkkokurssista

Ajasta ja paikasta riippumatonta kaikille tasalaatuista osaamisen kehittämistä

Tänään digitaalisuus on jo luonnollinen osa Lahti Aquan osaamisen kehittämistä. Henkilöstö on ollut ilahtunut ajasta ja paikasta riippumattomasta koulutustarjonnasta ja kursseja on käyty verkossa ahkerasti. Innostus verkko-oppimiseen näkyy innokkuutena opiskella aina vain uusia asioita verkon tukemana.

Lahti Aquan näkökulmasta koulutusprosessien hallinnointi ja henkilöstön opiskelun seuranta ovat helpottuneet. Verkkoon tuotetut koulutussisällöt varmistavat myös sen, että sisällöt välittyvät koko henkilöstölle tasalaatuisina ja samansisältöisinä. Lisäksi koulutuskustannukset pysyvät kurissa ja myös ympäristö kiittää, kun turha kokoontuminen ja matkustaminen on voitu verkkokurssien avulla minimoida.

Innostus näkyy lopputuloksessa

Kaipaatko apua digitaalisessa osaamisen kehittämisessä?

Me Faros & Comilla autamme tavoitteiden kirkastamisessa ja tarpeidesi mukaisten ratkaisujen toteuttamisessa!

Ota yhteyttä
Lahti Aqua logo

Mistä tunnetaan:
Lahti Aqua tuottaa korkealaatuisia vesihuoltopalveluja toimintavarmasti ja kustannustehokkaasti 140 000 asiakkaalleen. Lahti Aqua -konsernin palveluksessa on noin 80 ammattilaista. Heille kaikille on tarjolla haasteellisia ja monipuolisia vesihuoltoalan työtehtäviä. Lahti Aqua haluaa olla alansa paras työpaikka.

Strategiset tavoitteet:
korkea laatu, matalat kustannukset, matala riski ja asiakaspalvelu.

Visio:
vesihuollon laadukas edelläkävijä ja luomassa yhteisön sekä ympäristön hyvinvointia.

Toimintaa ohjaavat arvot:
vastuullisuus, uudistuminen ja hyvinvointi

Mistä ei tunneta:
Lahti Aqua on mukana kehittämässä Lahdesta Suomen johtavaa ympäristökaupunkia. Lahti Aqua on esimerkiksi mukana kehittämässä kaupungin kiertotaloutta ja tekemässä työmatkailusta ympäristöystävällisempää. Lue lisää: https://greenlahti.fi/